Sweden
Logga in

Övrig finansiell information

Här hittar du Svea Bank AB (publ) övriga finansiella information. Periodisk information / Kapitaltäckningsanalyser, Bolagsstyrningsrapporter, Information om Svea Bank AB (publ) Obligationer Tier 2 och AT1 samt Certifikat, Ersättningspolicy samt Registreringsbevis och Bolagsordning. Du kan ladda ner våra rapporter som PDF-dokument.

Periodisk information 2023

Nedan finner ni våra periodiska rapporter i PDF gällande Svea Bank AB (publ) för verksamhetsåret 2023.

Periodisk information 2022

Nedan finner ni våra periodiska rapporter i PDF gällande Svea Bank AB (publ) för verksamhetsåret 2022.

Periodisk information 2021

Nedan finner ni våra periodiska rapporter i PDF gällande Svea Bank AB (publ) för verksamhetsåret 2021.

Periodisk information 2020

Nedan finner ni en periodisk rapport i PDF per kvartal gällande Svea Ekonomi AB (publ) för verksamhetsåret 2020.

Periodisk information 2019

Nedan finner ni en periodisk rapport i PDF per kvartal gällande Svea Ekonomi AB (publ) för verksamhetsåret 2019.

Periodisk information 2018

Nedan finner ni en kapitaltäckningsanalys i PDF per kvartal gällande Svea Ekonomi AB (publ) för verksamhetsåret 2018.

Periodisk information 2017

Nedan finner ni en kapitaltäckningsanalys i PDF per kvartal gällande Svea Ekonomi AB (publ) för verksamhetsåret 2017.

Periodisk information 2016

Nedan finner ni en kapitaltäckningsanalys i PDF per kvartal gällande Svea Ekonomi AB (publ) för verksamhetsåret 2016.

Till Årsredovisningar och bokslut

Till Delårsrapporter

Till Bokslutskommuniké