Sweden
Logga in

Kundklagomål - har vi gjort något fel?

Välkommen att höra av dig om det är något du inte är nöjd med

Välkommen att höra av dig om det är något du inte är nöjd med

Möjlighet till förbättring

Klagomål är något som vi tar på största allvar. Det är en möjlighet för dig som kund att uppmärksamma oss på vad som inte fungerar bra och vad vi kan göra bättre. Vid klagomål bör du i första hand vända dig till den som haft hand om ditt ärende. Klagomål från kund som inte kan åtgärdas omgående, överlämnas som regel till ansvarig chef för bedömning och eventuella åtgärder i enlighet med vår klagomålsinstruktion.

Klagomålsansvarig för Svea Bank är Mats Ihd. Vill du nå oss är du välkommen att ringa 08‑735 90 00 eller mejla: klagomal@svea.com

Klagomålspolicy

Vi följer Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering. Med klagomål avser vi ett konkret missnöje med hanteringen av våra tjänster. Alla konkreta klagomål som inkommer till Sveagruppen ska hanteras och besvaras skyndsamt och bemötas på ett sakligt och korrekt sätt.

Så hanterar vi ditt klagomål

Som kund har du rätt att snarast och senast inom 14 dagar få besked om vår bedömning av och beslut i ärendet. Blir du inte nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Vi följer lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att vi kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om en kund hos oss anmäler en tvist dit.

Vill du få hjälp utanför Sveagruppen med ditt klagomål kan du få vägledning av någon av följande kontakter

Vill du få hjälp utanför Sveagruppen med ditt klagomål kan du få vägledning av någon av följande kontakter

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Box 174
101 23 Stockholm
08-508 860 00
www.arn.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Box 242 15
104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Finansinspektionen

Box 7821
103 97 Stockholm
08-408 980 00
www.fi.se

Inkassonämnden

Box 592
101 31 Stockholm
08-559 170 00
www.svenskinkasso.se/inkassonamnden 

EU-kommissionen

Företag som är etablerade inom EU och som ägnar sig åt e-handel ska tillhandahålla en länk till EU-kommissionens onlineplattform på sin webbplats, den länken hittar du här:
http://ec.europa.eu/odr

Kommunala konsumentvägledningen 

Kontaktuppgifter till Kommunala konsumentvägledare får du hos Konsumentverket telefon 0771-42 33 00 eller på Konsumentverkets webbplats:
www.konsumentverket.se