Sweden
Logga in

Regelverk och tillstånd

Länkar till information om regelverk som berör Svea Banks verksamhet

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Svea Bank har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansiell verksamhet.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

IMY är en myndighet som genom sin verksamhet bidrar till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskilda individers personliga integritet. Svea Banks dotterbolag Svea Inkasso har tillstånd av IMY att bedriva inkassoverksamhet.

ICANN

ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - är en icke vinstdrivande förening som arbetar för att hålla internet säkert och stabilt. Klicka på ovan länk för att läsa om regler och rättigheter för registranter.