Sweden
Logga in

Svensk moms

Vi har kunskapen och kan hjälpa dig med momsfrågor i och kring din verksamhet.

Svea VAT Adviser

Svensk moms

Via vårt helägda dotterbolag, Svea VAT Adviser AB, hjälper vi en lång rad större industri­koncerner både inom Sverige och internationellt med frågor rörande moms.

Vår specialisering och proaktiva synsätt har gett oss en unik kompetens som tillsammans med våra effektiva IT-system gör att vi idag är en mycket bra partner inom områden som momsredovisning, momsregistrering samt rådgivning i och kring momsfrågor. Vi har kunskaper som förbättrar ditt resultat.

Vi kan moms

Kundfördelar

Det här får du med Svea: 

  • En partner i Sverige för all momsredovisning, nationell som internationell
  • Internationell väl beprövat nätverk inom moms
  • 25 års upparbetad unik specialistkunskap
  • Komplett tjänsteutbud
  • Förbättrat resultat

Tveka inte att höra av dig om du vill ha hjälp med din momshantering.

Par med laptop

Det här kan du prata med oss om

Blandad verksamhet momsfrågor

Har ni en del av verksamheten som är momsfri och en del som är momspliktig. Vilka kostnader är gemensamma för hela verksamheten? Vilka fördelningsnycklar kan ni använda, hur fastställer ni dessa för att Skatteverket ska bli nöjda?

Holdingbolag momsfrågor

Bedriver moderbolaget fullt ut momspliktig verksamhet eller vilken verksamhet bedrivs? Tillhandahåller moderbolaget momspliktiga tjänster till alla sina dotterbolag? Vilka kostnader är avdragsgilla i moderbolaget? Detta är exempel på frågor ni kan behöva ställa er för att avdragsrätten inte ska påverkas.

Fastighetsmoms

Inom området finns en del regler att tänka på för att möjligheten att dra av ingående moms inte ska gå förlorad eller begränsas. Äger ni er fastighet men hyr ut till andra också? Se till att ni gör rätt för att få behålla er avdragsrätt. Speciella regler gäller. Momsfri eller blandad verksamhet hos hyresgästen? Hyr ni ut en klart avgränsad yta, om inte kan det påverka er avdragsrätt. Vad säljer ni egentligen, hyra av lokal eller något annat? Att bygga ut, bygga om eller bygga nytt innebär utmaningar kring momsen. I vilket läge behöver ni registrera er hos Skatteverket för frivillig skattskyldighet?

Internationell moms

Här hittar du mer information om internationell moms

Vi vill växa med dig

I över 40 år har vi på Svea hjälpt företag och människor till en bättre ekonomi. Vi fortsätter att skapa tjänsterna som gör det möjligt för dig – både i arbetslivet och vardagslivet.

Läs mer om oss