Sweden
Logga in

Vi värnar om din personliga integritet

Personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter

Här på Sveas integritetssida finner du information om hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter inom Svea-koncernen. Informationen är riktad till dig som är eller har varit kund, kandidat i en anställningsprocess eller företrädare för en företagskund. Du finner också den viktigaste informationen om vilka rättigheter du har och hur du kan kontakta vår Dataskyddsenhet.

För att kunna erbjuda våra tjänster och tillhandahålla vår service samlar vi in och lagrar dina personuppgifter som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner att vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och att du även är medveten om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Om du har frågor gällande hur vi arbetar med integritets- och dataskydd kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@svea.com

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) stärker dina rättigheter och hjälper dig att ta kontrollen över hur dina personuppgifter används. Här försöker vi ge dig den information du behöver för att kunna ta tillvara dina rättigheter.

Tydligt och Tryggt

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Dina uppgifter skyddas av banksekretess och hanteras konfidentiellt enligt de lagar och regelverk som berör detta. Vi vill också vara transparenta och göra dig uppmärksam på vilka personuppgifter vi behandlar och varför.  Vi samlar inte in fler uppgifter än de som vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som du efterfrågar. Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas oss och kan begära ett utdrag. Om du skulle upptäcka att vi har felaktiga uppgifter har du rätt att få dessa rättade. I vissa fall kan du även begära att få uppgifter flyttade eller raderade.

Dina personuppgifter gör det möjligt

Dina personuppgifter gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt använda dig av våra tjänster samtidigt som det gör det möjligt för oss att förstå din situation och dina behov. Därmed kan vi på ett bra sätt erbjuda skräddarsydda lösningar till dig.

Var rädd om dina inloggningsuppgifter

Svea tar aldrig kontakt med dig via mejl eller telefon för att uppmana dig att lämna ut personliga uppgifter som till exempel lösenord eller koder.
Säkerheten i våra tjänster bygger på att våra egna system håller reda på nödvändig information och att de hemliga koder eller lösenord som du använder endast är kända av dig. I de fall du själv tar kontakt med oss gäller att du anger lösenord och koder enligt de instruktioner vi har lämnat för tjänsten.
Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Vanliga frågor

Vill du komma i kontakt med oss?

Mejla oss

info@svea.com

Ring oss

Måndag–fredag 08.00–17.00
Jun–aug fredagar 15.00

08-735 90 00

Hitta din kontakt

Fler företagstjänster