Sweden
Logga in

Juridisk service – vi ger råd och biträde i juridiska frågor

Hög kompetens med egna affärsjurister som tar hand om dina ärenden.

Civilrättsliga tvistemål

Juridisk service

Hos Sveas juridiska avdelning får du rådgivning i juridiska frågor. Vi har egna affärsjurister som kan agera ombud för dig under hela rättsprocessen i civilrättsliga tvistemål.

Vi utför samma arbete som advokatbyråerna men till betydligt lägre kostnad. Vid tvister försöker vi att undvika domstolarnas långa handläggningstider och arbetar om möjligt för förlikningar och snabba betalningsuppgörelser.

Samtliga våra jurister har mycket stor processerfarenhet och är väl insatta i bransch­specifika frågor som till exempel hyror och energiärenden. Med vår kunskap, snabbhet och beslutsamhet arbetar vi för att nå bästa resultat i dina ärenden.

Man och kvinna sitter vid ett fönsterbord och tittar i en laptop

Vi ger råd

Våra jurister

Sveas juridiska avdelning har ett tätt och nära samarbete med Svea Bankkoncernens övriga verksamheter och har god insikt om vikten av att se klientens kommersiella intressen i ett affärsmässigt sammanhang.

Det innebär att den rådgivning du får inte bara är juridiskt korrekt utan också den bästa kommersiella helhetslösningen för dig.

Välkommen att vända dig till någon av våra jurister om du har juridiska frågor. Vi finns representerade på båda våra kontor i Stockholm och Göteborg. Du når oss via +46 8 735 90 00 eller via e-post. Du kan också kontakta oss personligen enligt listan nedan.

Kvinna pratar i telefon och skriver i ett dokument

Våra adresser och externa länkar till bra läsning

Stockholmskontoret

SE-169 81 Solna
Telefon: +46 8 735 90 00
Fax: +46 8 735 29 85
Besöksadress:
Evenemangsgatan 31

Göteborgskontoret

Box 2149
403 13 Göteborg
Telefon: +46 8 735 90 00
Fax: +46 31 711 18 16
Besöksadress:
Otterhällegatan 12 B

Fler inkassotjänster för ditt företag

Ung man vid skrivbord

Inkasso i Sverige

Få betalt för obetalda fakturor – snabbt och effektivt

Jordglob

Utlandsinkasso

Vi hjälper dig som fakturerat till utlandet att få betalt.

Dokument på ett bord

Efterbevakning

Det är inte för sent. Vi ser till att du får betalt för avskrivna fordringar.

Röd bil

Parkeringsinkasso

En helhetslösning för hantering av felparkerings- och kontrollavgifter. 

Vi vill växa med dig

I över 40 år har vi på Svea hjälpt företag och människor till en bättre ekonomi. Vi fortsätter att skapa tjänsterna som gör det möjligt för dig – både i arbetslivet och vardagslivet.

Läs mer om oss