Sweden
Logga in

Låneskydd

Din försäkring mot oförutsedda händelser. Gäller för dig som har Privatlån eller Bolån hos Svea Bank.

Låneskydd

Din försäkring mot oförutsedda händelser

Låneskyddet är en försäkring som du kan teckna i samband med att du tecknar ett låneavtal med Svea Bank. Försäkringen kan ge ersättning om du skulle bli arbetslös eller om du på grund av sjukdom eller skada inte skulle kunna arbeta under en period. Ersättning kan lämnas även vid dödsfall.

Låneskyddet är frivilligt. Du betalar försäkringen månadsvis i samband med din månadsbetalning för lånet och du kan när som helst säga upp försäkringen.

Helt enkelt en trygghet för dig som lånar.

Det här gäller för låneskydd

Tänk på det här innan du ansöker

  • Du måste vara bosatt i Sverige
  • Du måste vara mellan 18 och 67 år gammal
  • Du måste ha ett låneavtal hos Svea
  • Du är antingen tillsvidareanställd om minst 17 timmar per vecka eller egenföretagare sedan minst 12 månader
  • Du är frisk och arbetsför och inte medveten om någon allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd skada eller kommande sjukskrivning
  • Du är inte medveten om kommande varsel eller arbetslöshet

Det här gäller vid sjukdom eller skada

Om du som anställd är minst 50 % sjukskriven från sin tillsvidareanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, eller är förhindrad att utföra sitt ordinarie yrke eller arbete som egenföretagare under en period i mer än trettio dagar kan försäkringen betala din månadskostnad för lånet upp till 15 000 kr per månad.

Du kan som mest få ersättning under 12 månader för en sjukskrivningsperiod och maximalt totalt 36 månader för flera perioder av arbetslöshet. Notera att försäkringen inte täcker sjukskrivning som inträffar under de första 30 dagarna från det att försäkringen tecknades.

Det här gäller kring arbetslöshet

Om du som anställd blir ofrivilligt arbetslös i mer än trettio dagar eller om du som egenföretagare blir arbetslös efter att bolaget trätt i likvidation eller konkurs och du haft sin huvudsakliga inkomst från den verksamheten kan försäkringen betala din månadskostnad för lånet upp till 15 000 kr per månad.

Du kan som mest få ersättning under 12 månader för en arbetslöshetsperiod och maximalt totalt 36 månader för flera perioder av arbetslöshet. Notera att försäkringen inte täcker arbetslöshet som Du får kännedom om under de första 90 dagarna (180 dagar för egenföretagare) från det att försäkringen tecknades.

Det här gäller vid dödsfall

Om du skulle avlida kan försäkringen betala ditt utestående lån vid tiden för dödsfallet, upp till maximalt 500 000 kr. Försäkringsskyddet börjar gälla så fort du tecknat försäkringen.

Villkor

Förköpsinformation
Faktablad
Försäkringsvillkor

Observera att Låneskyddet täcker max 36 månader för sjukskrivning och arbetslöshet sammantaget.

För dig som redan har en försäkring och vill göra en skadeanmälan

Skadeanmälan för försäkring tecknad från 2023-09-01 och framåt

Försäkringen är tecknad hos AXA Sverige. Skadeanmälan kan göras via deras webbplats:

http://clp.partners.axa/se/skada
Telefon: 08-502 520 68 
Mejl: clp.se.kundservice@partners.axa

Skadeanmälan för försäkring tecknad 2013-04-19–2022-02-28

Försäkringen är tecknad hos AXA France Vie. Skadeanmälan hanteras av Crawford & Company i Sverige:

Telefon: +46 10 410 70 00
Mejl: affinity@crawco.se

Skadeanmälan för försäkring tecknad till och med 2013-04-18

Försäkringen är tecknad hos Financial Insurance Company Limited (FICL) och Financial Assurance Company Limited (FACL). Skadeanmälan hanteras av AXA Partners:

Telefon: +46 8502 520 63
Adress: Box 7439, 103 91 Stockholm

Ring oss

Måndag–torsdag 09.00–16.30
Fredagar 09.00–16.00
Jun–aug fredagar 15.00

08-735 29 40

Hitta din kontakt

Fler privattjänster