Sweden
Logga in

Årsredovisningar och bokslut

Här hittar du Svea Bank AB (publ) årsredovisningar och bokslut både på svenska och engelska. (Annual reports and Year-end reports in English are presented under each year). Du kan ladda ner våra rapporter som PDF-dokument.

Årsredovisningar och bokslut 2023

Årsredovisningar och bokslut 2022

Årsredovisningar och bokslut 2021

Årsredovisningar och bokslut 2020

Årsredovisningar och bokslut 2019

Årsredovisningar och bokslut 2018

Årsredovisningar och bokslut 2017

Årsredovisningar och bokslut 2016

Årsredovisningar och bokslut 2015

Årsredovisningar och bokslut 2014

Årsredovisningar och bokslut 2013

Årsredovisningar och bokslut 2012

Årsredovisningar och bokslut 2011

Årsredovisningar och bokslut 2010

Årsredovisningar och bokslut 2009

Årsredovisningar 2008

Årsredovisningar 2007

 

Till Delårsrapporter

Till Bokslutskommuniké

Till Övrig Finansiell information