Sweden
Logga in

Användbara formler för din kreditgivning

Så här räknar du

Verklig kredittid

Ta summan av dina utestånende kundfordringar gånger 360 dagar och dela med din årsomsättning. Resultatet visar din verkliga kredittid.

Så här räknar du

Vad kostar bundet kapital?

Brukar du ge dina kunder 30 dagars kredit? Bra. Men när betalar de egentligen?

Säg att de betalar på 42 dagar istället. Ta de 12 extra dagarna gånger din årsomsättning och dela med 360. Summan visar vad de extra kreditdagarna dagarna kostar dig.

Så här räknar du

Kreditförluster

Tabellen visar hur mycket merförsäljning som krävs vid olika vinstmarginaler.