Miksi yrityksen laskujen myynti kannattaa?

Yhteyspäällikkö
Petteri Hietala

Julkaistu maanantai, 04 syyskuuta 2017 10.01Rahoitus

Normaalisti yritykset joutuvat laskun lähetettyään odottamaan asiakkaalta rahoja eräpäivään asti – ja joskus vähän pidempäänkin esimerkiksi pankkipäivien ja toisinaan maksuviiveiden vuoksi. Maksun odottelun sijasta avoimet myyntilaskut voi myydä rahoitusyhtiölle, jolloin laskussa kiinni olevan summan saa käyttöön jopa samana päivänä. Yrityksen myyntisaatavien myynti rahoitusyhtiölle onkin kannattavaa useasta eri syystä.

Rahankierto nopeutuu

Laskujen myymisen suurin hyöty on useimmille yrityksille kassan kierron välitön nopeutuminen. Maksuajat ovat pidentyneet monella alalla, ja yritykset saattavat joutua odottamaan jopa useampia kuukausia, ennen kuin saavat suorituksen laskuun. Kun asiakaskunnan maksukelpoisuus on vahva, eli asiakkailla on kyky maksaa laskut ajallaan, mutta maksua joudutaan odottamaan kauan maksuehtojen vuoksi, on laskurahoitus erinomainen ratkaisu.

Maksuvalmius paranee

Kun yrityksen kassa on tyhjillään, mutta myyntilaskujen eräpäivät ovat vasta kaukana tulevaisuudessa, saattaa odottaminen johtaa haasteisiin maksuvalmiuden kanssa. Tällaisissa tilanteissa laskurahoituksella voi tukea maksuvalmiutta välittömästi. Kun yritys myy laskun, voi se käytännössä laittaa rahat jälleen kiertoon saman tien. Tämä auttaa kasvamaan tai vastavuoroisesti tukee yritystä yllättävien haasteiden kohdalla.

Rahavirta tasoittuu

Jos yrityksen myynti painottuu tiettyihin sesonkeihin, voi yritys olla ajoittain tilanteessa, jossa huomattava osa yrityksen varoista on kiinni myyntisaatavissa. Laskujen myynti tasoittaa tulovirtaa ja tukee yritystä silloin, kun sen käynti ei ole tasaista. Esimerkiksi, kun projektit ovat paisuneet isoiksi ja laskujen maksuajat ovat pitkiä.

Vaivattomampi rahoitussuunnittelu

Laskurahoituksen avulla kassavirrasta tulee ennakoitavaa. Yrityksen tulevaisuuden suunnittelu on huomattavasti helpompaa, kun laskujen suoritukset tilitetään heti, eikä vasta silloin, kun laskujen eräpäivä häämöttää. Yrityksessä ei siis tarvitse enää pohtia mistä lähteestä rahoitusta saadaan ja mihin hintaan.

Luottoriski alenee

Laskuja myymällä voidaan samalla ulkoistaa myös riskejä. Kun yritys myy laskun rahoitusyhtiölle, siirtyy lasku rahoitusyhtiön omistukseen, jolloin rahoitusyhtiö kantaa siis myös viive- sekä luottotappioriskin rahoitettavasta laskusta. Yrityksen ei tarvitse huolehtia saatavien karhuamisesta, vaan rahoitusyhtiö lähettää loppuasiakkaalle lakisääteiset maksumuistutukset ja suorittaa tarvittaessa perinnän.

Kevyempi laskutuksen hallinta

Kun yritys myy laskuja ja ne siirtyvät rahoitusyhtiön hoidettaviksi, siirtyy samalla kaikki myytyihin laskuihin liittyvät toimet kumppanille. Yrityksen aikaa vapautuu siis ydinliiketoimintaan sen sijaan, että pitäisi valvoa maksuja ja eräpäiviä, lähettää maksumuistutuksia tai periä saatavia. Yritys voi myös säästää kustannuksissa, kun näihin työvaiheisiin ei tarvitse varata resursseja omasta takaa.

Kirjanpidolliset edut

Myyntisaatavat eivät tuota taseessa, ja ne onkin hyvä saada kiertoon mahdollisimman nopeasti. Kun laskut myydään rahoitusyhtiölle, poistuvat ne saman tien yrityksen taseesta. Tase siis kevenee ja samalla yrityksen käteisvarojen määrä lisääntyy.

Onko sitten syitä, miksi laskuja ei kannata myydä? Ei oikeastaan. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että myy yritys sitten yhden laskun tai ulkoistaa koko reskontran, on kyseessä palvelu. Yleensä laskuja ostavat palveluntarjoajat perivät palvelusta vuosimaksun, sekä vähentävät ostettujen laskujen kokonaissummasta sopimuksen mukaisen käsittelymaksun ja rahoitusprovision. Hinta on kuitenkin pieni, jos vaihtoehtona on, että laskuissa kiinni olevat rahat makaavat käyttämättöminä reskontrassa. Etenkin kasvaville yrityksille on usein arvokkampaa saada kassa kiertämään ja raha tuottamaan.

Yhteyspäällikkö
Petteri Hietala

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Miten nopeuttaa myyntisaamisten kiertoaikaa?

Moni yritys on samassa veneessä: myyntisaamiset eivät tunnu kiertävän tarpeeksi nopeasti. Tämä johtuu usein siitä, että laskujen maksuajat on määritelty ehtoja sovittaessa pitkäksi. Pitkät maksuajat tuntuvat vievän iän ja terveyden, mutta erityisesti ne vaativat venymistä yrityksen kassalta. Lisäksi ajoittaiset maksuviiveet voivat toisinaan vaikuttaa kassan kiertoon. 

Kenelle factoring-rahoitus sopii?

Uusia hankintoja pitäisi saada tehtyä heti, jotta yrityksen toiminta pyörisi. Työntekijöihin liittyvät kulut, kuten palkat, on maksettava työsopimuksessa merkityn aikataulun mukaan. Töitä on kyllä tehty otsa hiessä, mutta rahaa ei vielä kassassa näy. Kuulostaako tutulta? Monelle yritykselle pitkät maksuajat ja vasta kaukana tulevaisuudessa häämöttävät eräpäivät ovat yhä suurempi haaste. On vaikea saada yrityksen talous pyörimään tuottoisasti, kun ei tiedä, milloin omat laskut saadaan maksettua.

Yrityslimiitti vai yrityslaina - lue rahoitusmuotojen erot ja hyödyt

Kasvua tavoittelevat yritykset kohtaavat usein ongelman: kasvuun pitäisi investoida, mutta rahoitus puuttuu. Ilman rahallisia investointeja, yritys ei voi kasvaa. Voi olla, että suuriin investointeihin ei ole varaa, vaikka yritys olisikin vakavarainen. Kulut juoksevat silti koko ajan, jolloin kasvuun vaadittavat investoinnit täytyy rahoittaa muilla keinoilla.