Miten nopeuttaa myyntisaamisten kiertoaikaa?

Yhteyspäällikkö
Päivi Somero

Publicerad keskiviikko 02 elokuuta 2017 10.23Rahoitus

Moni yritys on samassa veneessä: myyntisaamiset eivät tunnu kiertävän tarpeeksi nopeasti. Tämä johtuu usein siitä, että laskujen maksuajat on määritelty ehtoja sovittaessa pitkäksi. Pitkät maksuajat tuntuvat vievän iän ja terveyden, mutta erityisesti ne vaativat venymistä yrityksen kassalta. Lisäksi ajoittaiset maksuviiveet voivat toisinaan vaikuttaa kassan kiertoon. 

Laskurahoitus kotiuttaa myyntisaatavat heti

Jos yrityksellä on asiakkaita, jotka vaativat pitkiä maksuaikoja, tarjoaa laskujen myynti keinon saada rahat heti tilille sen sijaan, että maksua pitäisi odottaa kärsivällisesti eräpäivään saakka – tai jopa sen yli. Lisäksi laskujen myynti helpottaa etenkin sellaisten yritysten arkea, joilla on sesonkipainotteinen tai muuten epätasaiseen tahtiin täyttyvä tilauskanta. Tällaisia haasteita on usein etenkin urakkamuotoisissa töissä, joissa urakoitsija saattaa joutua tilaamaan tavarat jo työn aloitusvaiheessa, mutta pääsee laskuttamaan vasta urakan edistyessä. Kun materiaalit on jo maksettu ja työtä tehty, mutta saatavien kotiuttamista pitää odotella jopa kuukausia, jää yritys eräänlaiseen laskulimboon.

Onneksi limbosta pääsee kuitenkin eteenpäin helposti: laskujen myynti nopeuttaa saamisten kiertoaikaa välittömästi. Vaikka palvelu ei ole ilmainen, kannattaa yrityksen huomioida kassan nopeamman kierron hyöty – useimmiten rahan nopeampi liikkuminen tuottaa enemmän kuin maksaa. Ja onhan se rennompaa, kun asiakkaan maksua ei tarvitse odottaa eikä tilitapahtumia seurata, vaan rahat kilahtavat luotettavasti tilille jopa saman päivän aikana. Laskurahoitus nopeuttaa kassan kiertoa, mikä siis mahdollistaa myös yrityksen omien velvoitteiden hoitamisen ajallaan. Laskujen myyntipalvelun käyttäminen tuleekin usein edullisemmaksi kuin erääntyneiden velvoitteiden korot ja muut kulut.

Esimerkki
Jos normaalisti yritys joutuu odottamaan 30 päivää laskujen maksamista, voi laskut myymällä saada rahat tilille jo yhdessä päivässä. Tällöin rahoittaja jää odottamaan maksua laskulle annetun maksuajan verran, eli tässä tapauksessa 30 vuorokautta.

Laskurahoituksen muodot

Normaalisti yritys joutuu laskun lähetettyään odottamaan asiakkaan maksua laskun eräpäivään asti. Tällaiset avoimet myyntilaskut voi myydä rahoitusyhtiölle, jolloin laskussa kiinni olevan summan saa käyttöön jopa samana päivänä. Laskujen myynti ja factoring ovatkin erinomaisia ratkaisuja, kun oman asiakaskunnan maksukelpoisuus on vahva, mutta maksusuorituksia joudutaan odottamaan tuskastuttavan kauan maksuehtojen vuoksi.

Sekä factoring-palvelu että laskujen myynti tarjoavat lähtökohtaisesti samaa: yritys saa rahoitusta laskusaatavia vastaan.

  • Laskujen myynti toimii niin, että yritys voi myydä haluamansa määrän avoinna olevia myyntilaskujaan rahoitusyhtiölle ja näin muuttaa yksittäisetkin saatavat nopeasti rahaksi. Tällöin rahoitusyhtiö ottaa ostamansa laskut vastuulleen huolehtien myös maksumuistutuksista ja tarvittaessa perinnästä. Käytännössä yritys voi siis ulkoistaa kaikki näihin laskuihin liittyvät huolet.

  • Jos yrityksellä on pääasiassa suuria määriä pienen summan myyntilaskuja, voi factoring olla yksittäisten laskujen myyntiä parempi vaihtoehto. Factoring käsittää aina tietyn laskutuskokonaisuuden, kuten tietyn tuotteen reskontran kierrättämisen rahoitusyhtiön kautta. Laskuja kierrättävä yritys saa lainaa kierrätettävien saatavien muodostaman vakuuden verran ja kun loppuasiakkaat maksavat laskunsa, tilittää rahoitusyhtiö loppuosuuden yritykselle.

Lyhennä myyntilaskujen kiertoaikaa – aloita heti

Laskujen myynti on yksinkertainen prosessi ja aloittaa voit vaikka heti. Myytäväksi kelpaavat tuoreet laskut, jotka ovat tyypillisesti yritykseltä yritykselle suunnattuja eli B2B-laskuja. Myyminen on ehkä liiankin helppoa: kun yritys on muodostanut laskun, ei sitä lähetetäkään asiakkaalle, vaan rahoitusyhtiölle. Luotettavan tahon kanssa tehty sopimus ei velvoita yritystä mihinkään – yritys saa valita itse, mitkä laskut haluaa myydä. Myytävät laskut voi siirtää rahoitusyhtiölle esimerkiksi sähköpostilla liitetiedostoina ja myynnin mennessä läpi suoritukset näkyvät tilillä jopa samana päivänä.

Yhteyspäällikkö
Päivi Somero

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kuinka kasvattaa käyttöpääomaa ja parantaa likviditeettiä?

Käyttöpääomaa tarvitaan päivittäisen toiminnan kattamiseen ja on tärkeää, että käytettävissä olevia varoja on tarpeeksi, jotta yrityksen omat velvoitteet voidaan hoitaa ilman kalliita viivästyskorkoja ja -kuluja. Osa yrityksen pääomasta on kuitenkin aina sidottuna liiketoiminnan pyörittämiseen – yrityksellä on siis rahaa, mutta se ei ole käytettävissä yrityksen omiin menoihin. Jos yritys myy asiakkailleen laskulla, suuri osa tällaisesta liiketoimintaan sidotusta pääomasta on yleensä sidottuna myyntilaskuihin.

Lainaa yritykselle - 5 vinkkiä parempaan rahoitustilanteeseen

Yritystoiminta vaatii tuekseen juuri oikeanlaista rahoitusta aina tilanteesta riippuen. Kasvua tavoittelevat yritykset kohtaavat usein haasteen: kasvuun pitäisi investoida, mutta rahoitus puuttuu. Vakiintuneet ja vakavaraisetkin yritykset tarvitsevat rahoitusta investointeihin.

Vakuudeton yritysluotto - totta vai tarua?

Nykyään markkinoilla on paljon hyviä rahoitusratkaisuja yrityksille: On laskurahoitusratkaisuja, kuten factoring ja laskujen myynti sekä esimerkiksi erilaisia yrityslainoja ja yritysluottoja. Useimmat yritysluotot ja yrityslainat vaativat asuntolainan tapaan reaalivakuuden – eli kiinteää omaisuutta tai esimerkiksi rahatalletuksen. On kuitenkin myös vakuudettomia yritysluottoja sekä yritysluottoja joihin riittää henkilötakaus.