Koronakriisi on pitkittänyt yritysten välisiä maksuaikoja entisestään - miten laskurahoitus helpottaa yritysten ahdinkoa?

Publicerad keskiviikko 14 huhtikuuta 2021 08.47Rahoitus

Säännöllinen ja sujuva laskutus on yrityksen toiminnan ja talouden kannalta avainasemassa. Kun yritys saa maksut sisään ajallaan, kiertää kassa suunnitelmien mukaan, eikä siten talouden hallinnassa ilmene haasteita. Jos asiakkaiden maksuajat venyvät, hidastuu samalla kassankierto. Lisäksi maksun odotteleminen saattaa heilauttaa yrityksen talouden kerralla päälaelleen. Laskujen rahoitus laskurahoituspalvelun avulla voi olla ratkaisu pitkien maksuaikojen aiheuttamiin haasteisiin, sillä palvelun avulla yritys saa myyntisaatavansa tilille huomattavasti tavanomaisia yritysten välisiä maksuaikoja nopeammin.

Yritysten välisissä laskuissa yhä pidemmät maksuajat

Suomen Yrittäjien keväällä 2021 toteuttamasta Yrittäjägallupista selviää, että yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet koronakriisin aikana entisestään. 37 % gallupiin vastanneista yrityksistä kertoo, että heidän yritysasiakkaansa ja sopimuskumppaninsa maksavat laskunsa aiempaa hitaammin, kun taas kolmannes vastanneista sanoo pitkien maksuaikojen aiheuttavan heille taloudellista vaivaa. Vuotta aiemmin 27 % yrityksistä sanoi, että maksuajat ovat viimeisen kahden vuoden aikana pidentyneet.

Tähän mennessä on ollut tavanomaista, että suuremmat yritykset vaativat laskuihin pitkiä maksuaikoja. Lisäksi trendi on ollut havaittavissa vahvasti tietyillä toimialoilla, kuten rakennusalalla. Nyt näyttää siltä, että pitkiä maksuaikoja vaativat kaikenkokoiset yritykset monilta eri toimialoilta. Yrittäjägallupiin vastanneiden mukaan pitkiä maksuaikoja vaativat edelleen etenkin suuret yritykset, mutta myös pienemmät toimijat ovat viime vuoteen verrattuna pidentäneet maksuaikavaatimuksiaan. Koronakriisillä lienee vaikutusta yritysten maksukykyyn, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että yhä useampi yritys vaatii pidempiä maksuaikoja. Tämä ei kuitenkaan yksinään ole syy yhä pidempiin maksuaikoihin, sillä ilmiö on ollut käsillä jo pidemmän aikaa, mikä näkyy hyvin myös aiemmista Yrittäjägallup-tutkimuksen tuloksista.

Yritysten väliset maksuajat vaihtelevat suuresti, mutta nykyään on normaalia, että maksuaikaa on tarjolla kuukausi tai enemmän - puolet vastanneista sanoo maksuaikojen olevan enimmillään 30 päivää, kun taas neljäsosa sanoo pisimpien maksuaikojen olevan jopa 61-90 päivää. Lain mukaan yritysten välisissä laskuissa maksuaika ei saa ylittää 30 päivää, ellei pidemmästä maksuajasta ole erikseen sovittu. Tästä huolimatta yli puolet vastanneista, joilla oli yli 30 päivän maksuaika käytössä, kertoo, ettei pitkistä maksuajoista ole erikseen sovittu asiakasyrityksen kanssa lain edellyttämällä tavalla. 51 % vastaajista toivoisikin, että viranomainen valvoisi maksuaikalain noudattamista. Vaikka lakia valvottaisiinkin, ovat pitkät maksuajat tulleet jäädäkseen, joten yritysten on hyvä tässä vaiheessa miettiä keinoja, joiden avulla myyntisaatavat saisi käyttöön nopeammin.

Laskurahoituksesta apua kassankiertoon

Pitkät maksuajat aiheuttavat monille yrityksille haasteita, sillä jos yritys saa tekemästään työstä tai myymästään palvelusta rahat käyttöön vasta pidemmän ajan kuluttua, saattaa se hankaloittaa laskujen maksamista. Myös yrityksen kehitys, toiminnan laajentaminen ja investointien tekeminen vaikeutuu, jos kassa kiertää hitaasti ja toiminta on talouden osalta jatkuvaa odottelua. Pitkät maksuajat aiheuttavatkin pahimmillaan kokonaisvaltaisen kierteen, joka vie useamman yrityksen haastavaan tilanteeseen.

Jos pitkät maksuajat piinaavat yrityksen taloutta, voi laskujen rahoituksesta olla apua. Laskurahoitus on yksinkertainen ja helppo palvelu, jonka avulla yritys saa rahat myyntisaatavistaan tilille nopeasti. Laskurahoituksesta on hyötyä useille yrityksille, mutta etenkin toimialoilla, joilla maksuajat ovat venyneet pitkiksi. Kun yritys siirtää laskut rahoitusyhtiölle rahoitettavaksi, ei maksuja enää tarvitse odotella pitkään - usein rahat saa laskusta tilille jopa 24 tunnin sisällä. Palvelusta rahoitusyhtiö perii pienen kulun, usein esimerkiksi provisiona laskun loppusummasta.

Laskurahoitus on fiksu rahoitusratkaisu, sillä palvelun avulla yritys saa muunnettua laskunsa rahaksi melkein heti sen jälkeen, kun työ on suoritettu tai palvelu toimitettu asiakkaalle. Täten yrityksen kassavirta kulkee tasaisesti, eikä maksuja tarvitse odotella viikkotolkulla - lisäksi kassaan ei synny turhaa vajetta. Kaiken kaikkiaan laskurahoitus on helppokäyttöinen tapa saada rahat laskuista tilille nopeasti, ja siten apukeino, jonka avulla yrityksen toiminta ja talous saadaan pidettyä hyvässä kunnossa.

Laskujen rahoitus kannattaa, koska:

  • Laskurahoitus nopeuttaa kassankiertoa
  • Yritys voi tarjota asiakkailleen ja kumppanilleen heidän toivomansa maksuajat, samalla saaden rahat itselleen nopeasti
  • Turvaa kassan ja antaa yritykselle mahdollisuuden kehittää toimintaa, kun omaa rahaa ei tarvitse odotella

Tutustu laskurahoitukseen

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Yrityksen rahoitus poikkeustilanteessa

Koronavirus on vaikuttanut yritysten toimintaan enemmän kuin mikään muu kriisi sitten maailmansotien. Poikkeustilanteeseen sopeutuminen on vaatinut monilta paljon, ja vaikka useat yritykset ovat muuttaneet toimintaansa pärjätäkseen vallitsevassa tilanteessa mahdollisimman hyvin, ei sopeutustoimia voi välttämättä jatkaa loputtomiin. Oli yrityksellä haasteenaan sitten tasata vähentyneistä asiakasmääristä johtuvaa kassavajetta, tehdä äkillisiä hankintoja tai rahoittaa päivittäisiä juoksevia kuluja voi lisärahoitus, kuten yrityslaina, tuoda tarvittavaa helpotusta talouden hallintaan poikkeustilanteissa.

Miten perintäpalvelu tukee yrityksen liiketoimintaa?

Perintäpalvelun suurin ja ilmeisin hyöty on se, että erääntyneet myyntisaatavat saadaan kotiutettua ilman velkojayrityksen omia ponnisteluja. Yhteistyö perintätoimiston kanssa tarjoaa myös monia muita palveluita ja etuja. Kun perinnän vaikutuksia liiketoimintaan pohditaan tarkemmin, nousee maksuvalvonnan ja perinnän rooli yhä useammassa yrityksessä entistä tärkeämmäksi. Miksi laskujen perintä kannattaa ulkoistaa ja miten perintäpalvelu voi tukea liiketoimintaa?

Lainaa yritykselle - 5 vinkkiä parempaan rahoitustilanteeseen

Yritystoiminta vaatii tuekseen juuri oikeanlaista rahoitusta aina tilanteesta riippuen. Kasvua tavoittelevat yritykset kohtaavat usein haasteen: kasvuun pitäisi investoida, mutta rahoitus puuttuu. Vakiintuneet ja vakavaraisetkin yritykset tarvitsevat rahoitusta investointeihin.