Kenelle factoring-rahoitus sopii?

Yhteyspäällikkö
Esa Stenberg

Publicerad keskiviikko 11 heinäkuuta 2018 11.00Rahoitus

Uusia hankintoja pitäisi saada tehtyä heti, jotta yrityksen toiminta pyörisi. Työntekijöihin liittyvät kulut, kuten palkat, on maksettava työsopimuksessa merkityn aikataulun mukaan. Töitä on kyllä tehty otsa hiessä, mutta rahaa ei vielä kassassa näy. Kuulostaako tutulta? Monelle yritykselle pitkät maksuajat ja vasta kaukana tulevaisuudessa häämöttävät eräpäivät ovat yhä suurempi haaste. On vaikea saada yrityksen talous pyörimään tuottoisasti, kun ei tiedä, milloin omat laskut saadaan maksettua.

Eräpäivät siirtyvät yhä pidemmälle 

Ei ole pitkä aika siitä, kun laskun eräpäivä oli yleensä kuukauden tai jopa 14 päivän päästä. Maksuajat ovat pidentyneet kovaa vauhtia, joka puolestaan luo omat haasteensa yrityksille. On vaikea saada omat maksut ja laskut hoidettua, kun odotellaan että muut maksavat heille lähetetyt laskut. Tilannetta hankaloittaa entisestään se, että yleensä kaikista suurimmat maksut ovat niitä, joita joutuu odottamaan pisimpään. Yleistä on nimittäin, että mitä isompi palvelun tai tuotteen tilaaja, sitä pidempi maksuaika vaaditaan. Tämän takia odotettavat myyntisaatavat voivat olla huomattavankin suuria.

Maksuehtojen pidentyminen näkyy Suomessa sekä julkisella että yksityisellä puolella, eikä kehitykselle näy loppua. Moni suomalainen yritys, joka tekee kansainvälistä yhteistyötä tietääkin, että esimerkiksi Keski-Euroopassa tilanne on vielä haastavampi. Siellä nähdään jopa 3 kuukauden maksuaikoja.

Factoring-rahoituksella kassavirta stabiiliksi

Paine kasvattaa maksuaikoja on kova, eikä ole muita vaihtoehtoja kuin sopeutua muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Yksi keino hallita kassavirtojen vaihtelua ja turvata käyttöpääoman saatavuus, on ottaa avuksi factoring-rahoitus.

Factoring-rahoitus tarkoittaa, että ulkopuolinen rahoittaja myöntää yrityksen myyntisaatavia vastaan lainaa. Lue lisää factoring-rahoituksesta ja sen hyödyistä.

Kenelle factoring-rahoitus sopii parhaiten? 

Vaikka factoring-rahoitus sopiikin erityyppisille yrityksille ja tarpeille, parhaimmat hyödyt siitä saa, jos on mahdollisuus siirtää kaikki myyntisaatavat factoringin piiriin. Vaikka pieniä piikkejä toki voi laskutuksessa olla, laskutuksen olisi silti hyvä olla vuosivaihtelultaan suhteellisen tasaista. Jos yrityksen laskutus on satunnaista tai halutaan rahoittaa vain yksittäisiä laskuja tai projekteja, voi laskujen myyminen olla parempi vaihtoehto.

Käytännössä isommat yritykset hyötyvät yleensä enemmän factoring-rahoituksesta kuin pienemmät. Laskutusta olisi nimittäin hyvä olla paljon niin kappalemäärällisesti, kuin liikevaihdollisesti. Silloin suhteellinen etu verrattuna esimerkiksi laskujen myymiseen kasvaa.

Factoring-rahoituksessa yritys kantaa usein itse luottoriskin, toisin kuin esimerkiksi laskujen ostopalvelussa yleensä on tapana. Siksi factoring sopii parhaiten sellaisille yrityksille, jotka tuntevat asiakkaansa hyvin ja luottavat heihin.

Factoring-rahoitus voi siis olla yrityksellesi toimivin ratkaisu, jos…

  • Kyseessä on isompi yritys.
  • Laskutatte paljon, sekä liikevaihdollisesti että määrällisesti.
  • Haluatte siirtää kaikki laskunne factoringin piiriin.
  • Laskutuksenne on melko tasaista, eikä merkittävää heilahtelua ole.
  • Haluatte tehostaa liiketoimintaa ulkoistamalla laskujen hallintoa.

Factoringilla säästöä myös hallintokuluihin

Myös hallintomenoihin säästöä toivovalle yritykselle factoring-rahoitus voi olla hyvä ratkaisu. Sen etuna on nimittäin, että laskujen muodostamista lukuunottamatta kaikki laskuihin liittyvä saadaan ulkoistettua. Rahoitusyhtiö voi yrityksen niin halutessa pitkälti huolehtia reskontrasta, maksumuistutusten lähettämisestä ja mahdollisesta perinnästä. Kun koko laskukanta on siirretty factoringin piiriin, reskontraa ei tarvitse seurata niin tiiviisti ja tehokkaan huomautus- ja perintäpalvelun ansiosta saatavien kierto myös eräpäivien jälkeen saadaan optimoitua. Näin koko liiketoimintaa voidaan tehostaa.

Haluttaessa laskutus voidaan myös alusta loppuun kokonaisuudessaan ulkoistaa rahoitusyhtiölle, jolloin tehtäväksi jää ainoastaan siirtää laskutusaineisto omasta laskutusjärjestelmästä rahoitusyhtiölle.

Tekniikan kehittyminen helpottaa

Ennen vanhaan laskutusaineiston siirtäminen asiakkaalta rahoitusyhtiölle saattoi olla pidempi ja työläämpi prosessi. Tekniikan kehityttyä factoring-rahoitukseen siirtymisestä on tullut helpompaa ja nopeampaa. Nykypäivänä se hoituu yleensä sähköisesti.

Laskutus on myös yleisellä tasolla tehostunut huomattavasti ja on tänä päivänä paljon helpompaa ja nopeampaa, kuin aikaisemmin. Vaikka laskujen lähettämisenkin voisi ulkoistaa rahoitusyhtiölle, päättää moni factoringin piirissä oleva asiakas lähettää laskunsa itse.

Yhteyspäällikkö
Esa Stenberg

Voisit olla kiinnostunut myös

Yrityslimiitti vai yrityslaina - lue rahoitusmuotojen erot ja hyödyt

Kasvua tavoittelevat yritykset kohtaavat usein ongelman: kasvuun pitäisi investoida, mutta rahoitus puuttuu. Ilman rahallisia investointeja, yritys ei voi kasvaa. Voi olla, että suuriin investointeihin ei ole varaa, vaikka yritys olisikin vakavarainen. Kulut juoksevat silti koko ajan, jolloin kasvuun vaadittavat investoinnit täytyy rahoittaa muilla keinoilla.

Laskurahoituksella pidät luottoriskin matalana ja kassavirran tasaisena

Laskurahoitus kiinnostaa yhä useampia yrityksiä ja yrittäjiä. Eikä ihme, sillä se on kätevä tapa pitää luottoriski matalana ja kassavirta tasaisena maksuaikojen pidentyessä alalla kuin alalla. Kokosimme yhteen vastaukset yleisimpiin laskurahoitusta koskeviin kysymyksiin kätevästi silmäiltäväksi – tästä listasta on helppo aloittaa, kun laskurahoitus yritysrahoituksen muotona kiinnostaa.

Miten nopeuttaa myyntisaamisten kiertoaikaa?

Moni yritys on samassa veneessä: myyntisaamiset eivät tunnu kiertävän tarpeeksi nopeasti. Tämä johtuu usein siitä, että laskujen maksuajat on määritelty ehtoja sovittaessa pitkäksi. Pitkät maksuajat tuntuvat vievän iän ja terveyden, mutta erityisesti ne vaativat venymistä yrityksen kassalta. Lisäksi ajoittaiset maksuviiveet voivat toisinaan vaikuttaa kassan kiertoon.