Perinnän vaiheet: perintä, ulosotto ja maksuhäiriömerkintä

Perinnän vaiheet

Tällä sivulla kerromme mitä perintään liittyvät käsitteet, kuten ulosotto, luottotiedot, maksuhäiriömerkintä, maksumuistutus ja perintäkulut, tarkoittavat. Kerromme myös, mitä tapahtuu, jos maksu on myöhässä, missä vaiheessa maksuhäiriömerkintä on ajankohtainen, sekä avaamme perintäprosessia kokonaisuudessaan yksityishenkilön näkökulmasta.

 • 1

  Alkuperäisen laskun eräpäivä

  Saat laskun ostamastasi tuotteesta tai palvelusta. Laskussa on normaalisti vähintään 14 päivää maksuaikaa.

 • 2

  Maksumuistutus

  Jos et ole maksanut laskua eräpäivänä, lähettää laskuttava yritys sinulle yhden maksumuistutuksen ennen kuin lasku siirtyy perintätoimistolle.

 • 3

  Maksuvaatimukset

  Maksuvaatimukset tulevat perintätoimistolta. Maksuvaatimuksia on yleensä kaksi ennen laskun siirtymistä haastevaiheeseen. 

 • 4

  Haaste

  Lasku menee oikeudelliseen perintään ja saat käräjäoikeudelta velkojan tekemän haastehakemuksen.

 • 5

  Tuomio

  Mikäli et reagoi haasteeseen, antaa käräjäoikeus yksipuolisen tuomion. Tällöin saat maksuhäiriömerkinnän ja velka menee ulosottoon.

 • 6

  Ulosotto

  Ulosoton myötä velkaa voidaan alkaa periä ulosotossa, jossa tuloja ja omaisuutta ulosmitataan velan maksamiseksi.

Laskun eräpäivä

Tilattuasi käyttöösi palvelun, kuten puhelinliittymän, vakuutuksen tai aikakauslehden, lähettää palvelun tarjoava yritys sinulle laskun, joka tulee maksaa korvauksena palvelun käytöstä. Palveluiden lisäksi myös muita ostoksia ja hankintoja maksetaan enenevissä määrin laskulla.

Kuluttaja-asiamiehen linjauksen mukaan laskun tulee olla sellainen, että ymmärrät sen vastaanottajana helposti, että kyseessä on lasku, joka sinun tulee maksaa. Laskun on oltava selkeä ja siitä tulee käydä ilmi muun muassa maksupäivä eli eräpäivä, laskun summa sekä tieto siitä, mihin lasku liittyy, eli mitä laskutetaan. Laskusta tulee löytyä maininta myös viivästysseuraamuksista.

Laskun eräpäivä on päivä, jolloin lasku tulee viimeistään maksaa. Lähtökohtaisesti yksityishenkilöille suunnatuissa laskuissa on 14 vuorokautta aikaa maksaa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että lasku lähetetään sinulle viimeistään 14 vuorokautta ennen eräpäivää. Laskuttava yritys määrittää maksuajan itse, joten se saattaa usein olla myös pidempi. Poikkeustilanteissa, ja silloinkin perustelluista syistä, voi maksuaika olla lyhyempi – lyhyempää maksuaikaa voidaan soveltaa esimerkiksi äkkilähdöille tai vain tietyn ajan voimassa oleville kampanjahinnoille. 

Laskun maksu myöhässä

Lasku saattaa joskus jäädä syystä tai toisesta maksamatta. Oli syy maksun maksamatta jättämiselle mikä tahansa, tämä ei automaattisesti tarkoita sitä, että maksamattomasta laskusta seuraisi maksuhäiriömerkintä. Tapoja hoitaa tilanne on monia, myös jo ennen kuin lasku siirtyy perintään.

Jos jo ennen laskun erääntymistä tietää, ettei sitä pysty maksamaan eräpäivänä, kannattaa laskuttajaan olla viipymättä yhteydessä ja keskustella eräpäivän siirrosta. Jos taas laskun eräpäivä on mennyt jo ohi, ei kannata panikoida, vaan toimia mahdollisimman ripeästi. 

Viivästyskorko

Kun maksat laskun myöhässä, olet velvollinen maksamaan laskutettavan summan lisäksi viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lähtien. Viivästyskorkoa kertyy koko siltä ajalta, kun maksusuoritus on myöhässä.

Viivästyskorko pohjautuu korkolain mukaiseen viitekorkoon, joka vahvistetaan puolivuosittain. Ajalla 1.1. – 30.6.2024 viivästyskorko on kuluttajille 11,5 prosenttia, kaupallisissa sopimuksissa viivästyskorko on puolestaan 12,5 prosenttia. Mikäli eräpäivää edeltävältä ajalta maksettava korko on suurempi kuin korkolain mukainen viivästyskorko, on viivästyskorko samansuuruinen kuin kyseinen korko.

Jos lasku on maksamatta

Siinä vaiheessa, kun laskun eräpäivästä on kulunut 14 vuorokautta, eikä laskua ole vielä maksettu, lähetetään sinulle maksumuistutus. Maksumuistutuksen lähettää laskuttaja, tai perintäyhtiö, jolle laskuttaja on muistutusten lähettämisen ulkoistanut. Yksinkertaisuudessaan maksumuistutus on muistutus siitä, että saamasi lasku tulee maksaa – muistutukseen sisältyy alkuperäinen lasku, muodostunut viivästyskorko sekä muistutuskulu. Jos lasku on syystä tai toisesta mielestäsi aiheeton, tulee sinun ottaa yhteyttä laskuttajaan mahdollisimman pian selvittääksesi, mistä on kyse.

Jos olet maksanut laskun

Jos olet maksanut laskun eräpäivän jälkeen, mutta ehdit silti saada maksumuistutuksen, ei asiasta tarvitse huolestua: pankkikirjaukset eivät välttämättä ole ehtineet vielä laskuttajalle ja siksi muistutus on ehtinyt lähteä. Kannattaa kuitenkin varmistaa, että maksumuistutus koskee juuri sitä laskua, jonka olet maksanut. On myös hyvä huomioida, että tällaisessa tilanteessa sinulla voi kuitenkin olla velvollisuus hoitaa maksumuistutuksen muistutuskulu sekä viivästyskorko. Lue tarkemmin maksumuistutuksesta alta.

Jos et pysty maksamaan laskua

Ole yhteydessä laskun lähettäjään mahdollisimman pikaisesti, ja kerro tilanteesta. Usein laskun eräpäivää voi siirtää. Jos laskua koskeva maksumuistutus on jo lähetetty, kannattaa sinun ottaa pikaisesti yhteyttä maksumuistutuksen lähettäjään välttyäksesi mahdollisilta lisäkuluilta. Maksuvaikeuksissa kannattaa aina olla yhteydessä maksuhuomautuksen lähettäjään, joka on joko alkuperäinen velkoja itse tai perintäyhtiö. Useimmissa tapauksissa myöhästyneestä maksusta voi neuvotella vielä vaihtoehtoisia maksujärjestelyjä, kuten eräpäivän siirtoja tai maksusuunnitelmia. Yhteystiedot maksujen sopimiselle löydät maksuhuomautukselta. Jos et tässä vaiheessa tee mitään, etenee perintäprosessi seuraavaan vaiheeseen. Maksujärjestelyistä on hyvä sopia heti, sillä kulut ja viivästyskorko kasvavat perinnän edetessä.

Laskun riitauttaminen

Mikäli saamasi lasku tai laskun osa on mielestäsi aiheeton, tulee riitautus tehdä asianmukaisesti maksuhuomautuksen lähettäjälle. Laskun riitautus tulee tehdä heti siinä vaiheessa, kun huomaa laskun olevan aiheeton tai riidanalainen. Laskun maksamatta jättäminen ei ole riitautus vaan laskun voi riitauttaa vain perustellusti. Riidanalainen lasku tulee aina käsitellä vaaditulla tavalla, eikä sitä voi periä vapaaehtoisessa perinnässä. 

Laskun riitauttaminen kannattaa tehdä kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, kuten sähköpostitse, jotta lähetetystä riitautuksesta ja siihen saadusta vastauksesta jää todiste, jonka voit osoittaa jälkikäteen. Jos tilanteeseen ei saada päätöstä, etenee laskun riitauttaminen tuomioistuimen ratkaistavaksi. On kuitenkin kaikkien osapuolten kannalta paras, jos tilanne saadaan ratkaistua ennen tätä, sillä oikeustoimista aiheutuu aina kustannuksia.

 

Laskun riitauttaminen hoituu seuraavasti:

 • 1

  Tee laskusta kirjallinen tai sähköpostitse lähetettävä reklamaatio yritykselle tai muulle laskuttajalle, jonka laskua pidät aiheettomana. Jos lasku on siirtynyt perintään, ole yhteydessä laskun perintää hoitavaan perintätoimistoon ja kerro tilanteesta. Tässä vaiheessa laskun perintä tulee keskeyttää.

 • 2

  Laskuttaja, eli velkoja, vastaanottaa reklamaation ja esittää sinulle näkemyksensä laskusta ja sen oikeellisuudesta. Jos sinun ja laskuttajan näkemykset eroavat toisistaan, voit ottaa yhteyttä kuluttajaoikeusneuvojaan.

 • 3

  Asia pyritään sopimaan. Jos asiaa ei saada sovittua ja lasku jää riitaiseksi, tulee tilanne ratkaista tuomioistuimessa.

Maksumuistutus eli maksukehotus

Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, antaa se laskun lähettäjälle oikeuden aloittaa saatavan vapaaehtoinen perintä, jonka myötä velkoja lähettää sinulle laskusta maksumuistutuksen. Samalla myös viivästyskoron vaatimisesta tulee mahdollista. Viivästyskoron lisäksi sinulta voidaan periä enintään viisi euroa muistutuskulua per maksukehotus. Maksumuistutuksen maksamalla säästyt kuitenkin varsinaiselta perinnältä ja suuremmilta kuluilta.

Perintälaki säätelee perintää jo muistutusvaiheesta alkaen. Lain mukaan sinulle voidaan lähettää maksullinen maksumuistutus aikaisintaan 14 vuorokautta maksamattoman laskun eräpäivän jälkeen. Toinen maksullinen maksukehotus voidaan lähettää taas aikaisintaan 14 päivää edellisen maksumuistutuksen jälkeen, mutta erääntynyt velka voidaan myös siirtää perintään ilman toista maksuhuomautusta.

Mikäli vastaanotat maksumuistutuksen, vaikka olet jo maksanut laskun, kannattaa sinun olla yhteydessä velkojaan maksumuistutuksessa olevien toimintaohjeiden mukaan. Jos Svea on muistutuksen lähettäjänä, voit ottaa yhteyttä perinnän asiakaspalveluumme. Näin pystytään selvittämään, mikäli esimerkiksi maksun kohdistuminen ei ole onnistunut oikein, tai mikäli maksutiedoissa on ollut puutteita.

Jos saat maksumuistutuksen, etkä ole vielä maksanut laskua, voit hoitaa maksun maksumuistutuksesta löytyvien maksutietojen avulla. Laskun summan lisäksi tulee tässä vaiheessa maksaa myös viivästyskorko ja muistutuskulu – kaikki nämä sisältyvät maksumuistutuksesta löytyvään summaan. Lasku viivästyskorkoineen ja muistutuskuluineen tulee maksaa maksumuistutuksen eräpäivään mennessä. Kun lasku ja muistutusmaksu maksetaan, päättyy perintäprosessi tähän vaiheeseen.

Ole yhteydessä maksumuistutuksen lähettäjään, jos et pysty maksamaan laskua – usein eräpäivän siirto on mahdollista. Maksumuistutuksen lähettäjä on tässä vaiheessa joko laskuttava yritys tai perintäyhtiö, jolle laskuttava yritys on ulkoistanut maksumuistutusten lähetyksen. Jos muistutuksen lähettäjä on Svea, voit ottaa yhteyttä perinnän asiakaspalveluumme.

Itse maksumuistutuksesta ei seuraa maksuhäiriömerkintää. Jos kuitenkin lasku jää tässä vaiheessa edelleen maksamatta, eikä laskuttajaan oteta yhteyttä, siirtyy lasku seuraavaksi perintään. 

Perintätoimiston perintäkirje

Mikäli et ole pystynyt maksamaan laskua maksumuistutuksista huolimatta, voi velkoja siirtää perinnän joko perintätoimiston tai muun perintäammattilaisen hoidettavaksi. Tällöin voit saada maksuvaatimuksen perintää hoitavalta taholta. Maksuvaatimus on perintätoimiston lähettämä määrämuotoinen perintäkirje, jonka myötä laskun varsinainen perintä alkaa.

Maksuvaatimus on edellytys oikeudellisen perinnän aloittamiselle. Perintätoimisto voi lähettää sinulle kaksi maksuvaatimusta ennen kuin velkasi etenee vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään. Ensimmäinen maksuvaatimus lähetetään sinulle aikaisintaan neljä viikkoa laskun alkuperäisen eräpäivän jälkeen. Toinen maksuvaatimus voidaan lähettää aikaisintaan kuusi viikkoa alkuperäisen eräpäivän jälkeen.

Mikäli edellisen maksumuistutuksen tai -vaatimuksen  lähettämisestä on kulunut 14 päivää, voidaan sinulta vaatia perintäkulu maksuvaatimuksen yhteydessä. Perintäkulut voi kuitenkin vaatia useimmiten ainoastaan kahdesta maksuvaatimuksesta, ellei lisävaatimusten lähettämiseen ole erityistä syytä. Saatavien perintää koskevassa laissa (513/1999) on erikseen määritelty enimmäismäärät vaadittaville perintäkuluille ja kokonaiskustannuksille.

Maksusuunnitelma perintätoimiston kanssa

Mikäli et pysty maksamaan laskua ja perintäkirjeessä ilmoitettuja perintäkuluja yhdellä kertaa, voit ottaa yhteyttä perintäkirjeen lähettäneeseen perintätoimistoon ja kertoa tilanteestasi. Asiat ovat useimmiten järjestettävissä, kunhan olet yhteydessä perintää hoitavaan perintätoimistoon tarpeeksi ajoissa.

Perintätoimiston kanssa voi yleensä sopia maksusuunnitelmasta, jonka myötä voit maksaa velan useammassa erässä. Maksusuunnitelma voidaan usein rakentaa siten, että erien määrä ja suuruus ovat joustavasti valittavissa tilanteesi mukaan. Näin laskun maksamisesta voidaan sopia ennen sen siirtymistä oikeudelliseen perintään.

Mikäli olet saanut perintäkirjeen Svealta, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme, jotta voimme yhdessä selvittää, miten laskusi voidaan maksaa erissä maksusuunnitelman mukaan.

Perintäkulut kuluttajaperinnässä

Kuluttajaperinnässä ensimmäisen vastaanottamasi maksuvaatimuksen yhteydessä sinulta saatetaan vaatia perintäkulu, jolle on määritelty perintälaissa enimmäismäärät. Mikäli perinnässä olevan velan määrä on enintään 100 euroa, tai velka on suoraan ulosottokelpoinen, on sinulta vaaditun perintäkulun enimmäismäärä 14 euroa. Mikäli velan pääoma on 100 – 1 000 euroa, on maksuvaatimuksen yhteydessä vaadittu perintäkulu maksimissaan 24 euroa. Jos sinulta peritään yli 1 000 euron arvoista velkaa, voi perintäkulu olla enintään 50 euroa.

Mikäli sinulle lähetetään toinen maksuvaatimus, ovat sen yhteydessä vaaditut perintäkulut enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kulujen enimmäismäärästä, eli joko 7 euroa, 12 euroa tai 25 euroa. Lisäksi siinä tapauksessa, kun perintätoimisto kuuluu velkojan kanssa samaan konserniin tai perintää suorittaa velkojan aputoiminimi, voi omia velkojaan perinnässä vaativa pyytää maksuvaatimuksesta enintään 5 euroa perintäkuluja. 

Perintälaki määrittelee myös sinulta vaadittaville perinnän kokonaiskuluille enimmäissummat, joita ei saa ylittää, ellei perintä ole ollut perustellusti poikkeuksellisen vaikeaa. Mikäli velan pääoma on enintään 100 euroa, voidaan sinulta vaatia enintään 60 euroa perintäkuluja. Mikäli velan pääoma on 100 – 1 000 euroa, voi vaadittu perintäkulu olla maksimissaan 120 euroa. Mikäli kyseessä on yli 1 000 euron arvoinen velka, perintäkulut voivat nousta enimmillään 210 euroon. Jos velkasi on suoraan ulosottokelpoinen, voidaan sinulta vaatia perintäkuluja maksimissaan 51 euroa. Tätä kulua ei voi ylittää edes siinä tapauksessa, kun perintä on ollut poikkeuksellisen vaikeaa.

Yritysperinnän, eli kahden yrityksen väliseen sopimukseen perustuvan saatavan perintäkuluista voit lukea lisää yritysperintä-sivultamme. 

1. Maksuvaatimus2. MaksuvaatimusKokonaiskulut
Velan määrä enintään 100 €Enintään 14 €Enintään 7 €Enintään 60 €
Velan määrä 100 – 1000 €Enintään 24 €Enintään 12 €Enintään 120 €
Velan määrä yli 1000 €Enintään 50 €Enintään 25 €Enintään 210 €

Maksuvaatimus ei aiheuta maksuhäiriömerkintää

Maksuvaatimus ei aiheuta sinulle maksuhäiriömerkintää, joten mikäli vain mahdollista, kannattaa viimeistään tässä vaiheessa ottaa yhteyttä perintää hoitavaan tahoon ja sopia laskun vapaaehtoisesta maksamisesta ennen kuin velka siirretään oikeudelliseen perintään. Poikkeuksena tästä on maksamaton kulutusluotto, joka voi aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän, mikäli luottoa ei ole maksettu 60 päivän jälkeen ja luottosopimuksesta on tästä maininta. Tässä tapauksessa sinulle on tullut lähettää vähintään 21 päivää ennen maksukehotus, jossa mainitaan kyseisestä uhasta.

Käräjäoikeuden haaste ja ulosotto

Jos et ole pystynyt maksamaan saamaasi laskua maksumuistutuksista ja -vaatimuksista huolimatta, etkä ole myöskään sopinut maksusuunnitelmasta, voi laskun lähettäjänä toimiva velkoja tai perintää hoitava perintätoimisto siirtää asian tuomioistuimen käsittelyyn. Näin alkaa oikeudellinen perintä, minkä seurauksena asian käsittely jää tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin antaa asiassa ratkaisun, jonka perusteella asia voidaan periä ulosottotoimin.   

Velkoja voi viedä velan perinnän oikeuteen, vaikka kaikkia edeltäviä vapaaehtoisen perinnän vaiheita ei olisikaan kuljettu ensin läpi. Jos kuitenkin perintää hoitaa ammattimainen perijä, tulee tämän lähettää vähintään yksi kirjallinen maksuvaatimus ennen kuin sen on mahdollista nostaa velkomuskanne tuomioistuimessa. Oikeudellinen perintä voidaan aloittaa heti, kun maksuvaatimus on erääntynyt. Tämän vuoksi yhteydenotto heti perintäkirjeen saatuasi on tärkeää. 

Oikeudellisen perinnän alkaessa saat suoraan tuomioistuimelta velkojan laatiman haastehakemuksen tiedoksesi.

Mikäli sinulta peritään julkisoikeudellisia velkaa, on se suoraan ulosottokelpoinen ilman tuomioistuimen päätöstä. Käytännössä tällaisia ovat tyypillisesti julkisen sektorin saatavat, kuten kuntien, sairaanhoitopiirien ja valtion maksut. Esimerkiksi päivähoitomaksut, sairaala- ja terveydenhoitomaksut, kunnalliset pysäköinninvalvontamaksut ja sakot sekä verot ja pakolliset vakuutusmaksut, ovat julkisoikeudellisia saatavia. Näiden osalta ulosotto aloitetaan ilman erillistä käräjäoikeuden velkomustuomiota - voit kuitenkin välttää maksuhäiriömerkinnän maksamalla velan pois ulosotosta tulevan maksukehotuksen mukaisesti.

Kun maksamaton velka viedään oikeuteen, lisää se myös perittävän velan määrää oikeudenkäyntimaksujen myötä. Mikäli velkasi on alle 300 €, voidaan sinulta periä oikeudenkäyntikuluja joko perustaksan mukaisesti 50 € tai korkean taksan mukaisesti 80 €. Mikäli velka on 300 - 1 000 €, on perustaksa 80 € ja korkea taksa 120 €. Siinä tapauksessa, kun sinulta peritään yli 1 000 euron arvoista velkaa tai kyse on häädöstä, muodostuu perustaksaksi 110 € tai korkeaksi taksaksi 160 €.

Maksettavien oikeudenkäyntikulujen lisäksi sinulta peritään asian käsittelystä oikeudenkäyntimaksu, joka on 65 €. Riitaisissa asioissa käräjäoikeuden oikeudenkäyntimaksu on 80 €. Yhteensä oikeudenkäyntimaksuja kertyy maksettavaksi siten 110 - 240 euroa velan määrästä riippuen.

Sinulla on kolme vaihtoehtoa, miten toimia, kun vastaanotat käräjäoikeudelta tiedoksiannon haasteesta vastaanottotodistusta vastaan:

1. Maksat haasteen kohteena olevan velan heti tiedonannon saatuasi. Mikäli maksat velan kokonaisuudessaan haastehakemus- ja oikeudenkäyntikuluineen, on sinulla vielä mahdollisuus välttyä maksuhäiriömerkinnältä.

2. Riitautat asian, jolloin asiaa käsitellään riita-asiana tuomioistuimessa. Tuomioistuin antaa sinulle 14 vuorokautta aikaa toimittaa perusteltu vastine asiaan. Mikäli vastineesi on perusteltu, annetaan se velkojalle tiedoksi, jolloin asia muuttuu riitaiseksi. Tällöin saamasi vaatimus on oltava perusteeton tai epäselvä, ja sinulta tulee löytyä perusteltuja asiaan vaikuttavia väitteitä tukemaan riitauttamista.

3. Hyväksyt haasteen palauttamalla tiedoksiannon. Asia ratkaistaan velkojan hyväksi ja sinulle tulee asiassa maksuhäiriömerkintä.

 

Oikeudenkäytikulu, perustaksaOikeudenkäyntikulu, korkea taksaOikeudenkäyntimaksu sähköinen / kirjeitse
Velan määrä alle 300 €50 €80 €60 € / 80 €
Velan määrä 300 – 1000 €80 €120 €60 € / 80 €
Velan määrä yli 1000 € tai häätö110 €160 €60 € / 80 €

 

Velka siirtyy ulosottoon käräjäoikeuden päätöksellä

Mikäli päätit olla reagoimatta saamaasi haasteeseen, käräjäoikeus antaa asiasta yksipuolisen tuomion 14 päivää sen jälkeen, kun olet todistetusti vastaanottanut tiedoksiannon. Tuomion myötä lisätään maksuhäiriömerkintä luottotietoihisi ja velkaasi voidaan alkaa periä ulosotossa.

Mikäli päätit riitauttaa asian, käräjäoikeus tutkii velan oikeellisuutta riita-asiana. Jos kuitenkin käräjäoikeus päätyy siihen, että sinulla on velvollisuus maksaa haasteessa eritellyt velat, saat tuomion myötä maksuhäiriömerkinnän luottotietoihisi. Riitautuksen päättävä tuomio toimii perusteena sille, että velkaa voidaan periä ulosotossa yksipuolisen tuomion tavoin.

Lasku ulosotossa

Maksamaton velka voi päätyä ulosottoon 12 viikkoa alkuperäisen eräpäivän jälkeen, mikäli kyseessä ei ole julkisoikeudellinen maksu, joka siirtyy suoraan ulosottoon vapaaehtoisen perinnän jälkeen. Velka siirretään velkomustuomion myötä perittäväksi ulosottoon täytäntöönpanohakemuksella, ellet ole tätä ennen erikseen sopinut maksusuunnitelmasta velkojan tai perintätoimiston kanssa koko erääntyneen laskun maksamiseksi.

Kun velkoja on siirtänyt velan ulosottoperintään, ulosottomies lähettää sinulle vireilletuloilmoituksen, johon on kerätty tiedot maksamattomasta velasta sekä ilmoitettu asiaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot. Mikäli et pysty maksamaan ilmoituksessa määriteltyä velkaa vapaaehtoisesti, joudutaan tulojasi ja mahdollisesti myös omaisuuttasi ulosmittaamaan velan hoitamiseksi.

Voit tiettyjen ehtojen täyttyessä vielä välttyä tulojen ulosmittaukselta ottamalla yhteyttä ulosottomieheen sopiaksesi maksusuunnitelmasta tai maksusopimuksesta velan maksamiseksi. Mikäli vapaaehtoisen maksusuunnitelman solmiminen onnistuu, voidaan se tehdä samansuuruisena kuin tulojen ulosmittaus toimitettaisiin.

Ulosotto ja luottotiedot

Kun velkoja on hakenut velalle käräjäoikeudelta velkomustuomion, syntyy sinulle maksuhäiriömerkintä luottotietoihisi ja velkasi voidaan siirtää ulosottoon. Ulosotto voi ilmoittaa luottorekisteriin, mikäli tulojasi ei pystytä ulosmittaamaan, tai mikäli ulosottosi tulee olemaan pitkäkestoinen.

Ulosoton myötä velkaa voidaan alkaa periä ulosotossa, jossa tuloja ja omaisuutta ulosmitataan velan maksamiseksi. Näin ulosottoviranomainen voi ulosmitata suoraan palkkaasi, elinkeinotuloasi tai eläkettäsi sekä myydä ulosmitattua omaisuuttasi maksusuoritusten tekemiseksi.

Vaikka ulosottoperintä tehdään useimmiten palkasta, ei koko palkkaa voida ulosmitata. Toimeentulosi suojaamiseksi jätetäänkin ulosmittaamatta suojaosuus, joka lasketaan huomioiden samassa taloudessa asuvat ja elatuksesi piirissä olevat perheenjäsenet. Lisäksi sosiaaliavustukset ja -tuet, kuten lapsilisät, asumistuki tai toimeentulotuki, kuuluvat ulosmittauksen ulkopuolelle.

Jokainen ulosottoon tehty maksusuoritus, joka vähentää jäljellä olevan velan määrää, on maksullinen. Ulosotto veloittaa 2,50 - 210 euroa jokaisesta suorituksesta maksetun summan määrästä riippuen. Vastaavaa summa veloitetaan sinulta myös siinä tapauksessa, jos lyhennät velkaa ulosoton kanssa sovitun maksusuunnitelman mukaisesti vapaaehtoisin suorituksin. Lisäksi ulosotto perii kiinteän omaisuuden pakkohuutokaupassa kauppasummasta myyntimaksun  sekä  täytäntöönpanomaksun, mikäli kyseessä on häätö, osamaksutilitys tai turvaamistoimenpide.

Mikäli ulosottomies toteaa sinut varattomaksi ulosotettavan tulon tai omaisuuden puuttumisen myötä, voidaan asia palauttaa takaisin perintäyhtiön hoidettavaksi. Näin perintää voidaan jatkaa perintätoimiston toimesta jälleen maksuvaatimuksin ja asia voidaan viedä uudelleen ulosottoon niin kauan, kunnes velka tulee maksetuksi tai sen periminen on lain mukaan mahdollista.

Velan vanhentuminen

Ulosottoa jatketaan usein siihen asti, kunnes velka on maksettu kokonaisuudessaan. Perimistoimia kuitenkin rajoittaa velan vanhentuminen, jonka myötä periminen ei ole enää lain mukaan mahdollista. Velan vanhentumisen odottaminen on aivan viimeinen keino velkaongelman ratkaisemiseksi.

Yleinen vanhentumisaika, joka on kolme tai viisi vuotta, koskee esimerkiksi kulutusluottoja, asuntolainaa ja vuokraa. Kaikkia yleisen vanhentumisajan velkoja koskee joko 15, 20 tai 25 vuoden lopullinen vanhentumisaika. Viiden vuoden erityinen vanhentumisaika kattaa taas julkisoikeudelliset maksut, kuten sakot, verot tai elatusmaksut. Lopullista ja erityistä vanhentumisaikaa ei ole mahdollista katkaista, ellei kyseessä ole velka tai velan osa, jossa on reaalivakuus.

Velka ei yleensä pääse vanhentumaan yleisen vanhentumisajan aikana, sillä velkoja voi katkaista vanhentumisajan lähettämällä muistutuslaskun, mikä tuo aina kolme tai viisi vuotta lisäaikaa perimistoimille. Velan lyhentämiseksi tehtävä maksusuoritus katkaisee vastaavasti vanhentumisajan. Lopulta velka vanhenee lopullisen vanhentumisajan myötä. Velan lopullista vanhentumista joutuu siten odottamaan usein 15 - 25 vuotta, joten sen hyödyntäminen velkakierteen katkaisemiseksi ei ole nopea tai suotava ratkaisu.

Luottotiedot, maksuhäiriömerkintä ja luottotietojen menetys

Perinnän edetessä oikeudelliseen perintään voidaan luottotietoihisi tehdä merkintä, jolla saattaa olla moniakin vaikutuksia elämääsi. Maksuhäiriömerkintä voi esimerkiksi hankaloittaa uuden luottokortin saamista, vuokra-asunnon hankintaa tai puhelinliittymän avaamista. Lopulliset vaikutukset riippuvat hyvin paljon tilanteestasi. Luottohäiriömerkinnällä ei ole yleensä vaikutusta nykyisiin sopimuksiin tai vuokra-asuntoon, mikäli maksat näiden laskut ajallaan.

Maksuhäiriömerkintä on merkintä luottotietoihisi siitä, että olet jättänyt laskun tai velan maksamatta. Luottotietomerkintä rekisteröidään luottotietorekisteriin, jossa merkintä säilyy kahdesta neljään vuotta sen asteesta riippuen. Vaikka velka maksettaisiin kokonaan takaisin, ei maksuhäiriömerkintä poistu takaisinmaksun myötä rekisteristä. Lisäksi uusi luottotietomerkintä pidentää vanhempien merkintöjen kestoa.

Mikäli et ole ottanut yhteyttä velkojaan tai kyennyt maksamaan velkaasi, maksuhäiriömerkinnän ei pitäisi tulla yllätyksenä, sillä sinua pidetään kirjeitse ajan tasalla perinnän etenemisestä. Jos kyseessä on ensimmäinen luottotietomerkintäsi, luottorekisterinpitäjä lähettää sinulle asiasta ensirekisteröinti-ilmoituksen. Voit myös tarkistaa kerran vuodessa ilmaiseksi omat luottotietosi luottotietorekisteristä, mikäli epäilet maksuhäiriömerkintää.

Luottotiedot ja luottotietomerkinnät

Luottotietojen on tarkoitus antaa kuva taloudellisesta tilanteesta ja kyvyistä selvitä sitoumuksista. Luottotiedoista on mahdollista nähdä, mikäli sinulla on maksuhäiriömerkintä ja mistä laskusta tai velasta kyseinen merkintä on tullut. Tiedoista nähdään myös, mikä taho on ilmoittanut tiedot luottorekisteriin, mistä päivästä mihin merkinnät ovat voimassa ja minkälainen luottohäiriömerkintä on kyseessä. Lisäksi velkojan on mahdollista nähdä, mikäli olet hakenut velkajärjestelyä ja mikäli järjestely on myönnetty tai hylätty. Rekisteristä löytyy myös tiedot velkajärjestelyn käsittelyn mahdollisesta keskeytyksestä tai raukeamisesta sekä Takuusäätiön takauksesta järjestelylainaan.

Luottotietorekisteri kerää kaikki luottotiedot kansalliseen rekisteriin, josta voit tarkistaa omat luottotietosi niitä ylläpitävien tahojen, Suomen Asiakastieto Oy:n tai Dun & Bradstreetin (aikaisemmin Bisnode Finland Oy), kautta joko verkkopalvelun avulla tai tekemällä kirjallisen tarkistuspyynnön. Omat luottotiedot voi tarkistaa ilmaiseksi kerran 12 kuukaudessa, jonka jälkeen tarkistaminen maksaa noin 20 euroa per kerta. Luottotiedot eivät ole julkista tietoa, joten laki säätelee, missä tilanteessa ja mikä taho voi luottotietosi tarkistaa. Myös ulkomailla toimivat tahot voivat tarkistaa luottotietosi suomalaisesta luottotietorekisteristä tarpeen vaatiessa.

Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa elämään monellakin tapaa, joten sen välttäminen on suositeltavaa, mikäli velkojen maksaminen onnistuu ottamatta huomattavaa lisälainaa. Luottohäiriömerkinnästä saattaa muodostua este esimerkiksi uutta lainaa hakiessa, vakuutussopimusta solmiessa tai nettiliittymää hankkiessa. Monet työnantajat voivat myös tarkistaa luottotiedot, jos kyseessä on taloudellista vastuuta tai rahan käsittelyä vaativa työ. Näin luottohäiriömerkintä saattaa estää jopa uuden työn saamisen. Ikävien seurausten myötä luottotietomerkintä voi kuitenkin parhaimmillaan katkaista velkakierteen ja herättää selvittämään velkojen järjestelymahdollisuuksia.

Kuluttajille on olemassa eriasteisia maksuhäiriömerkintöjä, jotka voidaan kirjata luottotietorekisteriin. Luottosuhteita koskeva maksuhäiriö syntyy osamaksusopimuksen, luottokortin ja osamaksukaupan maksuhäiriöstä. Velkomustuomio annetaan käräjäoikeuden tuomion myötä, jolla vahvistetaan velallisen maksuvelvollisuus. Varattomuusmerkintä seuraa, mikäli ulosotossa todetaan varattomuus tai henkilöä ei tavoiteta. Pitkäkestoinen ulosotto todennetaan ulosottomenettelyn yhteydessä. Velkajärjestely on taas tuomioistuimessa määrätty tai velkojien kanssa sovittu järjestely velkojen maksamiseksi. Lisäksi maksuhäiriömerkintä voi syntyä pakkohuutokaupoista.

Milloin tulee maksuhäiriömerkintä?

Tavanomaisesti maksuhäiriömerkintä lisätään luottotietorekisteriin vasta sen jälkeen, kun velalle on haettu käräjäoikeudelta maksutuomio, jonka avulla velka voidaan siirtää ulosottoon. Laskun eräpäivän unohtaminen ja maksun myöhästyminen ei siten aiheuta merkintää luottotietoihin. Ennen luottohäiriömerkinnän saamista tulet saamaan useita kirjeitä ja mahdollisuuksia ottaa yhteyttä velkojaan velan maksamiseksi osissa esimerkiksi sovitun maksusuunnitelman mukaan. Poikkeuksena tästä on yli 60 päivää sitten erääntynyt luotto, josta voidaan tehdä merkintä luottotietoihin välittömästi, kunhan kulutusluoton myöntäjä on siitä lähettänyt vähintään yhden maksukehotuksen ja ilmoittanut asiasta luottotietorekisterinpitäjälle.

Maksuhäiriömerkinnän voi saada kolmella eri tavalla kulutusluotosta rekisteröitävän merkinnän lisäksi. Yleisimmin luottohäiriömerkintä tehdään luottotietoihin, kun käräjäoikeus on antanut velalliselle velkomustuomion maksamattoman laskun tai muun velan takia. Merkintä seuraa myös, mikäli ulosottomies toteaa velan maksamatta jättäneen velallisen varattomaksi ulosottoperinnän yhteydessä tai mikäli velallista ei tavoiteta. Mikäli maksamattoman velan ulosotto on jatkunut vähintään 1,5 vuoden ajan viimeisen kahden vuoden aikana, voidaan tässäkin tapauksessa kirjata maksuhäiriö.

Luottotietoja ei voi siten menettää helposti tai tietämättään. Velan siirtyminen perintään tai perintätoimiston hoidettavaksi ei automaattisesti tarkoita maksuhäiriömerkintää, vaan asiasta voidaan sopia velkojan tai asiaa hoitavan perintätoimiston kanssa moneen otteeseen luottotietoja menettämättä. Vaikka laskun maksu viivästyisi, ei siitä jää merkintää yleiseen rekisteriin, vaan maksuviivästys säilyy vain velkojan tiedossa. Laskujen maksaminen ajallaan on kuitenkin suotavaa ja helpoin tapa varmistaa puhtaat luottotiedot.

Maksuhäiriömerkinnän poistuminen

Maksuhäiriömerkintä säilyy luottotiedoissa 2-3 vuotta. Eri maksuhäiriömerkinnöille on määritelty eri kestot, jotka määrittelevät merkinnän poistumisen. Nykyisen luottotietolain mukaan velallinen voi nopeuttaa maksuhäiriömerkinnän poistumista maksamalla pois maksuhäiriön aiheuttaneen velan. Maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden sisällä siitä, kun luottotietorekisterin ylläpitäjä on rekisteröinyt maksuhäiriömerkinnälle tiedon velan maksusta (ref-merkintä). Pitkäkestoisen ulosoton sekä ulosotossa todetun varattomuuden aiheuttamat maksuhäiriömerkinnät poistuvat heti, kun luottotietorekisterin ylläpitäjä on saanut tiedon velan maksusta.

Monesti velallisen on itse oltava aktiivinen, jotta tieto velan poismaksusta välittyy luottotietorekisterin ylläpitäjällä. Katso blogistamme tarkemmat ohjeet, kuinka poistatat maksuhäiriömerkinnän velan maksettuasi.

Kulutusluottoja koskevat maksuhäiriöt ovat voimassa kaksi vuotta. Kun taas käräjäoikeus on velvoittanut maksamaan velan maksutuomion myötä, on luottohäiriön kesto kolme vuotta. Molemmissa tapauksissa maksuhäiriömerkintä poistuu sillä, että velallinen maksaa pois velan, joka on aiheuttanut maksuhäiriön.

Mikäli ulosotossa todetaan, ettei velallisella ole varoja velanmaksuun tai häntä ei tavoiteta, on varattomuusmerkintä rekisterissä kolme vuotta. Jos varattomuus on todettu suppean ulosottomenettelyn aikana, voidaan merkintä poistaa luottotiedoista, kun velka maksetaan. Ulosottomenettelyssä todettu pitkäkestoinen ulosotto tekee velalliselle merkinnän rekisteriin kolmeksi vuodeksi. Merkintä velkajärjestelystä säilyy taas luottotietorekisterissä kaksi vuotta tai kunnes maksuohjelma päättyy.

Voit tarkistaa maksutta kerran vuodessa luottotietojesi tilanteen luottotietorekisterin ylläpitäjien verkkopalveluista tai lähettämällä luottotietoyhtiöön kirjallisen tarkastuspyynnön.

Velkajärjestely

Aivan viimeisenä keinona velkojen maksamiseksi saattaa toimia velkajärjestely, mikäli pitkälläkään aikavälillä ei muuta keinoa löydy. Velkajärjestelyyn pääsemistä on kuitenkin mahdollista selvittää vasta sitten, kun kaikki muut mahdolliset keinot velkojen maksamiseksi tai järjestelemiseksi on käyty läpi.

Velkajärjestelyyn ei voi hakeutua joka tilanteessa. Ensinnäkin hakijan elämäntilanteen tulee olla vakiintunut, mikä tarkoittaa esimerkiksi vakituista työsuhdetta tai pysyvää eläkepäätöstä. Velkajärjestelyyn päästäkseen velallisen velan määrän tulee olla niin huomattava, ettei sen takaisinmaksaminen ole todennäköistä. Velkojen maksua on tullut yrittää ensin ulosoton kautta, ja velkojan tulee suostua myös velkajärjestelyyn.

Mahdollisuutta velkajärjestelyyn hakeutumiseen voi kysyä oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnasta ja päätös velkajärjestelystä tehdään lopulta käräjäoikeudessa. Velkajärjestelyn myötä sinulle tehdään maksuohjelma, jonka mukaan maksat kaikkia kertyneitä velkojasi takaisin useimmiten kolmesta viiteen vuotta. Velkajärjestelystä seuraa maksuhäiriömerkintä, joka on voimassa kaksi vuotta tai kunnes maksuohjelma loppuu.

Vaikka maksat velkojasi vain maksuohjelman loppuun ja saat ohjelman loputtua loput velkasi anteeksi, voit joutua maksamaan lisäsuorituksia, mikäli tulosi tai maksukykysi nousevat maksuohjelman aikana. Velkajärjestelyyn on yleensä mahdollista päästä vain kerran ja silloinkin ainoastaan tiettyjen ehtojen täyttyessä, joten järjestelyyn on tärkeä hakea oikeaan aikaan vasta, kun kaikki muut keinot on kokeiltu.

Blogeja taloutesi tueksi

Näin hallitset talouttasi paremmin - 5 vinkkiä

Oman talouden hallinta helpottaa arkea ja tuo turvallisuuden tunnetta. Se myös lisää vapautta elämään. Järkevä ja hallittu rahankäyttö vaatii halua oman talouden hallintaan sekä myös tietoja ja taitoja. Tässä kirjoituksessa kerromme käytännön vinkkejä, jotka auttavat sinua hallitsemaan talouttasi paremmin.

Avioeron vaikutuksen talouteen

Ero kumppanista on aina raskas prosessi. Etenkin pitkän parisuhteen päättyessä, voi tuntua hyvinkin vaikealta henkisesti. Miten aloittaa uusi elämä yksin?

Helpota talouden hallintaa järjestelylainan avulla

Velkakierteeseen voi joutua kuka tahansa, mutta onneksi siitä voi myös selvitä. Tässä kirjoituksessa kerromme, mikä on järjestelylaina ja miksi velkaantuneen ihmisen kannattaa harkita kyseisen lainan hakemista.

Perintäpalvelumme

Yhteydenotto perintätoimistoon, joka hoitaa velkasi perintää, on tärkeä vaihe velkojesi hoitamiseksi ja tilanteesi selvittämiseksi. Perintätoimiston kanssa voit usein sopia maksusuunnitelmasta, jonka avulla velkasi saadaan maksettua ennen niiden siirtymistä oikeudelliseen perintään ja ulosottoon. Svea Perintä on sinua palveleva perintätoimisto, joka auttaa sinua mahdollisuuksien mukaan laskujen perinnässä ja velkojesi selvittämisessä. Voit olla rohkeasti meihin yhteydessä aina, kun sinulla on kysyttävää perintäpalveluistamme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Saitko laskun tai perintäkirjeen tai haluatko kysyä lainasta?

Asiakaspalvelu auttaa