Konserniarvomme Omistautuminen, Osaaminen ja Draivi on rakennettu työn ympärille kuvaamaan meitä svealaisia ja tapaamme tehdä työtä maasta ja liiketoiminnasta riippumatta. Yrityskulttuurimme perustuu vahvasti siihen, että olemme täällä toisiamme varten – tuemme työkavereita läsnäolollamme ja osaamisellamme.

Yhdessä hoidamme tehtäviämme, ratkomme haasteita ja luomme enemmän mahdollisuuksia. Olemme sitoutuneita, osaavia ja omaamme vahvan tahtotilan olla parhaita asiakaspalvelussa, ratkaisumahdollisuuksien kehittämisessä asiakkaille, ystävällisiä sidosryhmillemme, mutta myös asiantuntevia jokaisella liiketoimialallamme ja erityisesti toisillemme parhaita kollegoita.

Meille ihmiset, svealaiset, asiakkaamme ja asiakkaidemme asiakkaat, ovat tärkeitä, ja siten on myös tärkeää, että yrityksemme arvot kohtaavat svealaisten omien arvojen kanssa. Meidän joukkoomme sopivat hyvin henkilöt, jotka ovat omistautuneita tiimilleen, jotka mielellään tekevät töitä yhdessä saumattomasti ja tehokkaasti, ja joille on tärkeää, että työpaikalla viihdytään, ja että asiakkaista pidetään huolta.

Arvomme kuvaavat tapaamme toimia ja työskennellä – ne ovat siten svealaisuuden ja yrityskulttuurimme ydin. Yrityskulttuurimme ja toimintatapamme näkyy tehtävissä, joita hoidamme, projekteissa, joita edistämme, ja yleisessä fiiliksessä – olemme sitten tekemisissä asiakkaiden, työkavereiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa, ja riippumatta siitä, olemmeko fyysisesti toimistolla vai etänä.

Omistautuminen – Commitment

Meillä on aito palo työtämme kohtaan, luotamme toisiimme ja kannamme vastuumme. Näin voimme tarjota asiakkaillemme omistautunutta, ystävällistä ja inhimillistä palvelua.

 

Omistautuminen tarkoittaa svealaisille:

"Voin luottaa siihen, että muut omistautuvat työlleen samalla tavalla kuin itse. Olen sitoutunut tekemään työni niin hyvin kuin vain mahdollista ja auttamaan muita tekemään parhaansa."

"Paljon! Tämä erottaa jyvät akanoista. Itse pyrin aina tekemään kaikki työt niin hyvin kuin pystyn, sekä kehittymään paremmaksi ja kehittämään omalta osaltani Sveaa vieläkin paremmaksi."

"Asiakkaan probleemaan ei koskaan vastata "ei onnistu", ellei tilanne oikeasti ole täysin mahdoton. Ratkaisua haetaan aktiivisesti."

"Olemme asiakkaitamme kohtaan hyvin joustavia ja aidosti näytämme välittävämme heistä."

"Minut huomioidaan persoonana, ei vain yhtenä svealaisena monien joukossa."

Osaaminen – Competence

Kehitämme osaamistamme jatkuvasti parhaan palvelun takaamiseksi antamalla toisillemme vastuuta ja tarjoamalla mahdollisuuden kokeilla ja kehittyä.

 

Osaaminen tarkoittaa svealaisille:

"Osaamisemme on hyvällä tasolla, jaamme tietotaitoa kollegoille ja tällä tavoin autamme toisiamme kehittymään."

"Sitä, että tarjoan osaamiseni kautta kollegoilleni ja asiakkaille rehellistä palvelua ja ymmärrän mitä olen tekemässä. Seison sanojeni takana ja teen sen minkä lupaan ammattitaitoisesti."

"Oman tiimin osaaminen on luotettavaa ja ystävällistä. Osaamisemme auttaa jokapäiväisissä tehtävissä, ja näin asiakas saa aina hyvää palvelua."

"Osaaminen näkyy ammattitaitona ja kollegan auttamisena. Kaikki auttavat kaikkia ja saa kysyä!"

"Jaetaan osaamista siten, että mahdollistetaan henkilöiden siirtyminen osastoilta osastoille, jolloin osaaminen jakautuu mahdollisimman laajasti."

Draivi – Drive

Yhteinen tekemisen meininki, yhteisöllisyys ja tuloksellisuus kannustavat meitä tarttumaan tuumasta toimeen entistä parempien palveluiden kehittämiseksi.

 

Draivi tarkoittaa svealaisille:

"Meillä on palo työtämme kohtaan. Tavoite on tehdä työt niin tehokkaasti ja niin hyvin kuin vain mahdollista. Työllä on merkitystä."

"Sitä, että olemme valmiita kuuntelemaan asiakkaita ja asiakkaiden tarpeita, ja haluamme keksiä niihin ratkaisuja. Minusta on tärkeää, että voimme ylläpitää yksilöllistä palvelua niin, että meillä voi oikeasti puhua ihmisen kanssa, jota kiinnostaa ratkaista asiakkaan haaste."

"Ihmiset työskentelevät yli osastorajojen ja esimiehet koutsaavat henkilöitä menestyksellä eteenpäin tukien heitä taustalla."

"Olemme ajan hermolla ja toimimme ripeästi."

"Hyvä yhteishenki ja avuliaisuus toisia kohtaan. Tehdään yhdessä hyvää jälkeä."