Yrityksen rahoitus poikkeustilanteessa

Tommi Bergendahl, Director, Financial services

Julkaistu maanantai, 12 huhtikuuta 2021 08.53Rahoitus

Koronavirus on vaikuttanut yritysten toimintaan enemmän kuin mikään muu kriisi sitten maailmansotien. Poikkeustilanteeseen sopeutuminen on vaatinut monilta paljon, ja vaikka useat yritykset ovat muuttaneet toimintaansa pärjätäkseen vallitsevassa tilanteessa mahdollisimman hyvin, ei sopeutustoimia voi välttämättä jatkaa loputtomiin. Oli yrityksellä haasteenaan sitten tasata vähentyneistä asiakasmääristä johtuvaa kassavajetta, tehdä äkillisiä hankintoja tai rahoittaa päivittäisiä juoksevia kuluja voi lisärahoitus, kuten yrityslaina, tuoda tarvittavaa helpotusta talouden hallintaan poikkeustilanteissa.

Koronakriisin vaikutus yrityksiin Suomessa

Koronakriisi on tavalla tai toisella vaikuttanut lähes kaikkiin yrityksiin Suomessa. Toimialakohtaiset erot ovat kuitenkin olleet mittavia - monilla aloilla kriisistä on kärsitty suuresti, kun taas toisaalla toimivat yritykset ovat suorastaan kukoistaneet. Esimerkiksi matkailuala ajautui heti kriisin alkaessa täysin ennennäkemättömään ahdinkoon, kun taas verkkokaupan volyymit ja asiakasmäärät nousivat nopeasti uusiin ulottuvuuksiin. Tietyt muutokset ovat varmasti tulleet jäädäkseen, kuten se, että yhä useampi tekee ruokaostokset verkosta (vuoden 2020 aikana miltein jo joka neljäs suomalainen teki ruokaostoksia verkosta), ja se, että yhä useamman yrityksen henkilöstö työskentelee jatkossakin täysin tai osittain etänä.

Tähän mennessä kriisin vaikutukset yrityksiin ovat olleet lähinnä taloudellisia ja operatiivisia, mutta pidemmällä aikavälillä vaikutukset tulevat todennäköisesti näkymään myös strategiassa ja tulevaisuuden liiketoimintamalleissa. Kriisin pitkittyessä ei yrityksen likviditeetti tai säästetty puskuri välttämättä kanna kovin pitkälle, jos ei liiketoiminta pääse jatkumaan normaaliin tapaan. Taloudellista tilannetta voi onneksi tukea ulkopuolisen rahoituksen avulla ilman, että siitä koituisi yritykselle suuria kuluja.

Mistä yritys voi hakea rahoitusta koronakriisin takia?

Kun jo yrityksen tavanomaiseen pyörittämiseen, kuten investointien tekemiseen ja liiketoiminnan tukemiseen, tarvitaan usein rahoitusta, aiheuttavat nyt vähentyneet asiakasmäärät, rajoitukset ja muuttuneet tapamme toimia uusia rahoitustarpeita.  Rahoitustarpeen taltuttamiseen löytyy onneksi paljon, sekä valtion mahdollistamia että rahoituslaitosten tarjoamia, ratkaisuja, joiden avulla yritys voi paikata kassavajetta ja tukea toimintaansa myös poikkeustilanteessa.

Jos koronakriisi tai muu poikkeustilanne alkaa näkyä yrityksen toiminnassa ja rahoitustilanteessa, on tärkeintä toimia viipymättä, jotta vältytään vahingoilta, jotka pahimmillaan voivat vaikuttaa yrityksen rahoituskelpoisuuteen. Alkuun kannattaa kartoittaa, mikä yrityksen rahoitustarve on ja minkä tyyppinen rahoitus tarjoaisi yritykselle suurimman hyödyn.

Miten toimia, jos poikkeustilanne alkaa vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen:

  • Toimi viipymättä, älä aikaile. Jos mahdollista, on hyvä ennakoida taloudellista ahdinkoa muuttamalla yrityksen toimintatapaa ja hakemalla lisärahoitusta hyvissä ajoin.
  • Kartoita yrityksen nykytilanne ja tarpeet.
  • Vertaile rahoitusvaihtoehtoja ja hae rahoitusta, joka sopii parhaiten yrityksen tilanteeseen.

Usein voi mahdollisimman joustava rahoitusratkaisu, kuten limiittilaina, olla moniin tarpeisiin sopivin vaihtoehto. Kertalainaan verrattuna voi limiittimuotoinen rahoitus sopia yritykselle paremmin, kun tarpeena on löytää nimenomaan joustava rahoitus, joka on jatkuvasti käytettävissä joko puskurina yrityksen päivittäisissä tarpeissa tai isompia hankintoja tehdessä. Lisäksi limiittimuotoisen lainan yritys saa tavanomaisesti käyttöönsä hyvinkin nopeasti, mikä taas ei ole kovin yleistä, jos haetaan reaalivakuuksia vaativaa yrityslainaa.

Mikä tekee limiittilainasta joustavan rahoitusratkaisun?

Limiittilaina eroaa perinteisestä yrityslainasta monelta osin. Limittilainalle sovitaan luottosopimuksen yhteydessä luottoraja, johon asti yritys voi nostaa myönnettyä luottoa käyttöönsä. Perinteisen yrityslainan ollessa maksusuunnitelman mukaan lyhennettävä kertalaina, on limiittilaina laina, joka on jatkuvasti yrityksen käytössä määriteltyyn luottorajaan asti.

Limiittilainan hakeminen hoituu nopeasti verkossa eikä lainansaantia varten pääsääntöisesti tarvitse reaalivakuuksia, kuten omistettua kiinteistöä tai asiakirjoja. Siten vakuudeton limiittilaina eroaa tyypillisestä yrityslainasta, jota varten vaaditaan useimmiten vakuuksia turvaamaan lainan takaisinmaksu. Vakuudettomassa yrityslainassa on myös se etu, että lainanhakuprosessi usein on kevyempi ja nopeampi kuin vakuudellisen lainan osalta.

Yrityslainaa lyhennetään tyypillisesti sovitun maksusuunnitelman mukaan kuukausittain koko sovitun laina-ajan ajan. Jos yritykselle tulee eteen taloudellisesti tiukempi ajanjakso, ei joustoa lainan maksuun ole välttämättä mahdollista saada, mahdollisia myönnettyjä lyhennysvapaita kuukausia lukuun ottamatta. Mikäli rahoitusratkaisuksi valitaan lyhennysvapaa limiittilaina, kuten myöntämämme yrityslimiitti, ei lainan takaisinmaksua ole sidottu maksuohjelmaan, vaan lainaa voi lyhentää joustavasti yrityksen tilanteen mukaan.

Mikäli yritys tarvitsee käyttöönsä lisää rahoitusta, on tämän saamiseksi tyypillisesti tehtävä uusi lainahakemus tai anottava korotusta yrityslainaan erillisen hakemuksen avulla. Sen sijaan limiittilainana myönnettyä luottoa voi nostaa käyttöön lisää sitä mukaan, kun rahoitusta tarvitaan aina sovittuun luottorajaan asti. Lisäksi yritys voi hakea verkossa myös limiittilainan korotusta, jolloin luottorajaa voidaan mahdollisuuksien mukaan myös nostaa jouhevasti.

Yrityslimiitti tuo helpotusta yrityksen rahoitustarpeeseen

Tarjoamamme yrityslimiitin joustavuus tekee siitä useisiin tilanteisiin sopivan rahoitusratkaisun. Tämä limiittimuotoinen yrityslaina sopii hyvin lyhytaikaiseen pääoman tarpeeseen, kuten kassavirtojen tasaamiseen ja juoksevien kulujen rahoittamiseen. Yritys voi esimerkiksi nostaa yrityslimiitin käyttöönsä hyödyntääkseen lisärahoitusta juoksevien kulujen kattamiseen kaupan tyrehtyessä tai kausipainoitteisen työn hiljentyessä.

Lyhennysvapaa yrityslimiitti tuo joustoa yrityksen talouden hallintaan, sillä lainaa ei ole tarvetta lyhentää - lainasta maksetaan pelkkää kuukausimaksua sekä käytössä olevan saldon kuukausikorkoa. Käytössä olevat varat voi siten keskittää siihen, mihin niitä tarvitaan kipeimmin. Kaupankäynnin elpyessä limiitin voi maksaa kokonaisuudessaan takaisin, jolloin täysi limiitti on jälleen yrityksen käytettävissä.

Nopean hakuprosessinsa ansiosta limiittilaina on vaihtoehto myös äkillisten hankintojen ja hieman isompienkin investointien rahoittamiseksi. Voit hakea limiittimuotoista yrityslainaa helposti verkossa ja saat luottopäätöksen välittömästi. Ensimmäisen noston yrityksen tilille voit tehdä jopa seuraavana arkipäivänä positiivinen luottopäätöksen vastaanottamisesta. Lisäksi yrityslimiitin voi hakea varmuuden varalle pelkkää kuukausimaksua vastaan, sillä limiitistä peritään korkoa vain käytössä olevan saldon mukaan - näin luotto on heti käytettävissä äkillisen rahoitustarpeen ilmetessä.

Tommi Bergendahl, Director, Financial services

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kuinka kasvattaa käyttöpääomaa ja parantaa likviditeettiä?

Käyttöpääomaa tarvitaan päivittäisen toiminnan kattamiseen ja on tärkeää, että käytettävissä olevia varoja on tarpeeksi, jotta yrityksen omat velvoitteet voidaan hoitaa ilman kalliita viivästyskorkoja ja -kuluja. Osa yrityksen pääomasta on kuitenkin aina sidottuna liiketoiminnan pyörittämiseen – yrityksellä on siis rahaa, mutta se ei ole käytettävissä yrityksen omiin menoihin. Jos yritys myy asiakkailleen laskulla, suuri osa tällaisesta liiketoimintaan sidotusta pääomasta on yleensä sidottuna myyntilaskuihin.

Yrityslimiitti vai yrityslaina - lue rahoitusmuotojen erot ja hyödyt

Kasvua tavoittelevat yritykset kohtaavat usein ongelman: kasvuun pitäisi investoida, mutta rahoitus puuttuu. Ilman rahallisia investointeja, yritys ei voi kasvaa. Voi olla, että suuriin investointeihin ei ole varaa, vaikka yritys olisikin vakavarainen. Kulut juoksevat silti koko ajan, jolloin kasvuun vaadittavat investoinnit täytyy rahoittaa muilla keinoilla.

Yritysluotot ja yrityslainat vertailussa

Yritysluotto sopii monen yrityksen rahoitustarpeeseen. Yrityslainoja ja -luottoja kannattaa vertailla, sillä niiden joustavuudessa, hinnoittelussa ja muissa ominaisuusksissa voi olla paljon eroja. Tarkan vertailun merkitys korostuu myös siksi, ettei yritysluotto ja yrityslainaole sinällään erilaisia tuotteita, vaikka markkinoinnissa luotoissausein korostuu yhdenlaiset ja lainoissa taas toisenlaiset ominaisuudet.