Laskurahoituksen tärkeimmät hyödyt yritykselle

Account Manager
Marja Pajamies

Publicerad torstai 16 heinäkuuta 2020 01.32Rahoitus

Jos myyntisaatavien kotiuttaminen aiheuttaa päänvaivaa ja pidentyneet maksuajat häiritsevät yrityksen kassavirtaa ja siten yrityksen rahoituksen suunnittelua, voi laskurahoitus olla sopiva ratkaisu. Laskurahoitus tarjoaa joustavan rahoitusvaihtoehdon, joka auttaa yritystä vastaamaan muun muassa näihin yleisiin haasteisiin. Mutta mitkä ovat laskurahoituksen merkittävimmät hyödyt yritykselle?

Laskurahoitus tarjoaa yksinkertaisesti yritykselle mahdollisuuden saada omat myyntisaatavansa nopeammin, mikä tekee siitä joustavan rahoitusvaihtoehdon kaikille yrityksille koosta tai toimialasta riippumatta. Koska laskurahoitus perustuu jo tapahtuneeseen myyntiin tai työsuoritteeseen, on se turvallinen tapa muuttaa laskut rahaksi. Laskurahoitus kattaa erilaiset myyntisaamisten rahoitusratkaisut, joista yleisin on factoring.

Laskujen myynti on joustavin ja usein siksi kätevin rahoitusratkaisu - sen puitteissa yritys voi itse päättää, myykö se joko yksittäisiä laskuja, tietyn projektin laskutuksen tai laajemmin kaikki laskunsa rahoitusyhtiölle. Laskuja myydessään yritys siis käytännössä päättää kunkin laskun myynnistä erikseen, yrityksen omien tarpeiden mukaan. Laskujen myynnissä rahat tilitetään yritykselle kokonaisuudessaan heti rahoituskulujen vähennyksen jälkeen.

Mikäli yritys kaipaa kattavampaa rahoitusratkaisua, mahdollistaa factoring yrityksen laskutuksen siirtämisen rahoitusyhtiön hallinnoitavaksi siten, että laskutus kiertää kokonaisuudessaan rahoitusyhtiön kautta. Factoring sopiikin parhaiten yrityksille, joilla on mahdollisuus siirtää kaikki myyntisaatavat factoring-rahoituksen piiriin. Näin yritys saa luottoa myyntisaamisia vastaan ja hyötyy kokonaisvaltaisesta palvelusta, joka tuo myös hallinnollisia säästöjä.

Myyntisaamiset ja laskut nopeammin rahaksi

Laskurahoituksen keskeisin hyöty on, että palvelun avulla yritys voi muuttaa myyntisaamiset heti rahaksi - yritys saa siis laskurahoituksella rahat heti tilille. Kun yritys myy valitsemansa laskut rahoitusyhtiölle, tilitetään lasku rahoituskulujen vähennysten jälkeen heti yrityksen käyttöön. Näin yrityksen ei tarvitse odottaa myyntisaataviaan maksuajan loppuun asti. Mikäli yritys on valinnut factoring-rahoituksen, saa yritys luottoa myyntisaataviaan vastaan osasta myyntisaatavien arvosta välittömästi. Kun loppuasiakas on maksanut laskunsa, saa myös yritys loppuosan myyntisaamisiin sidotusta pääomastaan.

Nopeampi kassankierto - tasaisempi kassavirta

Laskuja myymällä yritys pystyy tasoittamaan tehokkaasti vaihtelevaa kassavirtaansa, kun myyntisaatavat saa tilille heti riippumatta asiakkaiden mahdollisesti pitkistä maksuajoista. Kassankiertoa saadaan näin myös nopeutettua, kun asiakkaiden pitkät maksuajat eivät viivästytä yrityksen saatavien kotiutusta. Laskujen myynti helpottaa siten etenkin sellaisten yritysten arkea, jotka toimivat sesonkipainotteisella alalla, tai joiden myynti jakautuu muuten epätasaisesti pitkin vuotta. Avoimia myyntisaatavia myymällä kassavaihtelu on mahdollista saada paremmin haltuun, pääoman kierto nopeutuu ja myös jatkorahoituksen suunnittelu helpottuu, kun kassavirta on entistä ennakoitavampi.

Myyntilaskujen kierron nopeuttaminen parantaa myös yrityksen likviditeettiä eli yrityksen maksuvalmiutta, jolla voidaan varmistaa yritystoiminnan jatkuvuus. Laskujen myynnistä saatavat käteisvarat ovat täysin likvidejä, joten laskujen myynti on erinomainen ratkaisu, kun rahaa halutaan vapauttaa menoihin, yrityksen kasvun tukemiseen tai muihin investointeihin.

Pienempi luottoriski

Kun yritys myy laskunsa rahoitusyhtiölle, siirtyy usein myös laskuun sisältyvät riskit rahoitusyhtiön kannettavaksi. Lasku siirtyy laskun myynnin myötä rahoitusyhtiön omistukseen, jolloin rahoitusyhtiö kantaa laskun viive- ja luottotappioriskin rahoitettavasta laskusta. Näin ollen yrityksen ei tarvitse kantaa huolta siitä, maksetaanko lasku ajallaan.

Riskin ulkoistaminen rahoitusyhtiölle tarkoittaa myös sitä, että rahoitusyhtiö lähettää loppuasiakkaalle lakisääteiset maksumuistutukset ja suorittaa tarvittaessa perinnän. Yritys pystyy siten palvelun avulla myös välttämään ikävän huomautus- ja perintäprosessin sekä asiakkaan mahdolliset maksuongelmat ja näin ollen pienentämään luottoriskiään.

Yritysrahoitusta valitessa on hyvä huomioida, että factoring-rahoituksessa luottoriski säilyy useimmiten yrityksellä. Näin ollen yritykselle on hyödyllistä tuntea asiakkaansa hyvin, sillä luottoriski ei välttämättä siirry palvelun käytön myötä rahoitusyhtiölle.

Joustavuutta rahoitusratkaisulla

Joustavan rahoitusratkaisun laskurahoituksesta tekee se, että yritys voi itse valita, siirretäänkö kaikki laskut rahoitettavaksi, vai myydäänkö ainoastaan yksittäisiä laskuja tarpeen mukaan. Kun yritys valitsee laskujen myymisen rahoitusratkaisukseen, solmitaan puitesopimus laskujen myymisestä yrityksen ja rahoitusyhtiön välille. Puitesopimus ei kuitenkaan velvoita käyttämään palvelua, vaan yhteistyö alkaa yrityksen myydessä laskun rahoitusyhtiölle.

Kun yhteistyö on saatu alkuun, voi yritys hyödyntää laskurahoitusta aina tarpeen mukaan. Puitesopimuksen solmimisen jälkeen yrityksellä on siten täysin vapaat kädet sen suhteen, milloin laskuja myydään, kuinka monta laskua myydään ja kuinka usein laskuja myydään. Näin yritys ei sido koko saatavakantaansa ja reskontraansa rahoittajaan, vaan voi käyttää rahoitusratkaisua joustavasti silloin, kun tarve lisärahoitukselle ilmenee.

Kevyempi laskutuksen hallinta

Laskurahoituksen myötä yritys siirtää haluamansa laskut ja siten myös myytyihin laskuihin liittyvät toimet rahoitusyhtiön hoidettavaksi. Yrityksen henkilöstön resursseja vapautuu näin yrityksen ydinliiketoiminnan kehittämiseen, maksujen ja eräpäivien valvomisen, maksumuistutusten lähettämisen ja saatavien perimisen sijaan.

Laskurahoitus tarjoaa myös mahdollisuuden koko myyntireskontran hoidon ulkoistamiseen rahoitusyhtiölle factoring-rahoituksen avulla. Kun valitaan tämä laajemman laskurahoituksen palvelu, on yrityksen mahdollista keskittyä paremmin omaan ydinliiketoimintaansa ja saavuttaa lisäksi hallinnollisia säästöjä.

 

Tutustu laskurahoituksen yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin ja vastauksiin ja lataa ilmainen tarkistuslista, jota seuraamalla selvität, mikäli laskurahoitus on yrityksellesi sopivin rahoitusvaihtoehto.

Account Manager
Marja Pajamies

Kenelle factoring-rahoitus sopii?

Uusia hankintoja pitäisi saada tehtyä heti, jotta yrityksen toiminta pyörisi. Työntekijöihin liittyvät kulut, kuten palkat, on maksettava työsopimuksessa merkityn aikataulun mukaan. Töitä on kyllä tehty otsa hiessä, mutta rahaa ei vielä kassassa näy. Kuulostaako tutulta? Monelle yritykselle pitkät maksuajat ja vasta kaukana tulevaisuudessa häämöttävät eräpäivät ovat yhä suurempi haaste. On vaikea saada yrityksen talous pyörimään tuottoisasti, kun ei tiedä, milloin omat laskut saadaan maksettua.

Miksi yrityksen laskujen myynti kannattaa?

Normaalisti yritykset joutuvat laskun lähetettyään odottamaan asiakkaalta rahoja eräpäivään asti – ja joskus vähän pidempäänkin esimerkiksi pankkipäivien ja toisinaan maksuviiveiden vuoksi. Maksun odottelun sijasta avoimet myyntilaskut voi myydä rahoitusyhtiölle, jolloin laskussa kiinni olevan summan saa käyttöön jopa samana päivänä. Yrityksen myyntisaatavien myynti rahoitusyhtiölle onkin kannattavaa useasta eri syystä.

Yrityslimiitti vai yrityslaina - lue rahoitusmuotojen erot ja hyödyt

Kasvua tavoittelevat yritykset kohtaavat usein ongelman: kasvuun pitäisi investoida, mutta rahoitus puuttuu. Ilman rahallisia investointeja, yritys ei voi kasvaa. Voi olla, että suuriin investointeihin ei ole varaa, vaikka yritys olisikin vakavarainen. Kulut juoksevat silti koko ajan, jolloin kasvuun vaadittavat investoinnit täytyy rahoittaa muilla keinoilla.