Sweden
Logga in

Konjunkturen: Företagare kan börja hoppas på vändning

Publicerad onsdag, 13 mars 2024 14:31Finansiering

Svensk ekonomi ser ut att stå inför en vändning uppåt, vilket gynnar alla som driver företag. Men bilden är inte entydig.

Låt oss börja med de goda nyheterna: Konjunkturbarometern visade i februari att inflationen är på väg att stabilisera sig nära den nivå som Riksbanken siktar på. Sveriges BNP sjönk inte alls så mycket som väntat under tredje kvartalet – fallet blev 0,2 procent mot förväntade –0,8 procent.

SCB:s statistik visade att hushållens konsumtionsutgifter åter var på väg uppåt under tredje kvartalet, efter fem raka kvartal med nedgångar. Antalet företag som säger upp medarbetare är enligt Unionen färre än befarat, man vidtar hellre andra åtgärder medan man väntar in konjunkturvändningen. Och fallet i nyföretagandet tycks äntligen ha bromsats, enligt Nyföretagarcentrum.

Ljusning för nyföretagandet

– Förhoppningsvis är den ljusning vi nu ser ett tecken på ett ordentligt ökat nyföretagande som leder till fler jobb och ekonomisk tillväxt, sade Nyföretagarcentrums vd Harry Goldman i en kommentar till att nyföretagandet i februari bara sjönk med 0,4 procent jämfört med samma period förra året.

Sammantaget gör allt detta att förhoppningarna om att Riksbanken ska börja sänka styrräntan tagit fart. Många bedömare tror nu på flera sänkningar i år, med början på försommaren. Till Dagens Industri uppger till exempel SBAB:s chefsekonom Robert Boije att inflationsmålet i praktiken redan kan ha uppnåtts, om man ser till utvecklingen senaste månaderna. Riksbanken väntas därför sänka styrräntan stegvis med start i maj. Under 2025 räknar SBAB med totalt fem styrräntesänkningar. 

Riksbankchefen mer försiktig

På Riksbankens hemsida håller dock riksbankschefen Erik Thedéen en mer försiktig ton: ”Om utsikterna för inflationen fortsätter att vara gynnsamma är det inte uteslutet att styrräntan kan sänkas under första halvåret i år”, skriver han.  

För bilden om att konjunkturen redan har vänt är långt ifrån entydig. Det som främst talar emot är den nattsvarta konkursstatistiken. UC rapporterar en uppgång i antalet konkurser med 64 procent i februari jämfört med samma period förra året. 

Konkurstopp till sommaren spår UC

– Den ljusning som många hoppas på framåt våren och sommaren syns inte än bland företagen och arbetslösheten kommer öka i vår – men förhoppningen är att vi når toppen på konkursvågen till sommaren, säger UC:s vd Gabriella Göransson i sitt pressmeddelande. 

Hon är alltså inte lika optimistisk som exempelvis Unionen om konjunkturutvecklingen framöver. Anledningen är att vissa sektorer, som står för många jobb, ser mycket dystra ut. Hårdast drabbad av konkurser är byggsektorn där konkurserna var hela 86 procent högre i februari i år jämfört med samma månad förra året. Andra branscher som har det tufft är hotell och restaurang (62 procent fler konkurser) och information och kommunikation (+79 procent).

Mer intressant läsning

Varannan svensk föredrar självbetjäningskassa

Digitalisering, pandemin och e-handelns framfart har förändrat konsumenters vanor och beteenden. Nya krav ställs nu på betalsätten i fysisk butik. Närmare varannan svensk, 49 procent, uppger att de föredrar att betala i en självbetjäningskassa. Men trots rekordhög popularitet bland kunder erbjuder bara en bråkdel av fysisk handel självscanning som betalsätt.

Bilhandeln har blivit digital på riktigt

Första, andra, tredje – hos Kvdbil kan privatpersoner, bilhandlare och företag köpa och sälja begagnade bilar på auktion online. – Vi erbjuder en marknadsplats där både köpare och säljare känner att de gör en bra affär, säger Thomas Lundqvist på Kvdbil.

Så lyckas du med AI-resan inom tillverkningsindustrin

En ny undersökning från Svea Bank visar att endast ett av fyra företag inom tillverkningsindustrin tror att AI har något att tillföra verksamheten. Det finns dock undantag; läs artikeln där verkstadsföretaget Holsby Metall och skogsindustrikoncernen Södra berättar hur de gjorde. Och missa inte att anmäla dig till vårt webbinarium på temat 6 maj!