Sweden
Logga in

Svea Banks tillgänglighetsarbete för svea.com

Tillgänglighet för svea.com

Svea Bank står bakom och är ansvarig för denna webbplats. Den här sidan beskriver hur svea.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi vill självklart att så många som möjligt ska kunna använda den och arbetet med att göra den än mer tillgänglig pågår.

Saknar du åtkomst?

Om du behöver åtkomst till innehåll på svea.com som just nu inte är tillgänglig för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde är du välkommen att meddela oss. Du når oss på mejl eller telefon enligt nedan:

Mejla:  tillganglighet@svea.com
Ring:  08-735 90 00

DIGG och digital tillgänglighet

Läs mer om kraven för digital tillgänglighet på DIGGs webbplats (Myndigheten för digital förvaltning).

DIGGs webbplats

Det här jobbar vi vidare på

Kvarvarande brister

  • Förbättra kontrasterna på sidan
  • Tydliggöra knapptexter
  • Tab-navigering
  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum
  • Lorem pisum
Skrattande kvinna på klippa mot blå himmel

Rapportera brister

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du ansera att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta om problemet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.