Laskujen ostopalvelu: miten laskujen osto toimii käytännössä?

Publicerad lauantai 19 tammikuuta 2019 11.00Rahoitus

Maksuaikojen pidentyessä on yhä vaikeampaa yrittäjänä varmistaa käyttöpääoman saanti. Etenkin pienemmissä yrityksissä myyntisaatavan pitkä odotus voi koitua hyvinkin hankalaksi. Miten tehdä hankintoja tulevaa sesonkia varten? Miten maksaa mahdollisten sesonkityöntekijöiden palkat?

Laskujen myyminen rahoitusyhtiölle tuo monelle yrittäjälle helpotusta. Saat sinulle kuuluvat rahat heti tilillesi, eikä sinun tarvitse murehtia mahdollisten maksuhuomautusten lähettämisestä tai perinnästä.

Mikä laskujen ostopalvelu on?

Laskujen ostopalvelu on myyntisaatavien siirtämistä rahoittajalle maksua vastaan. Se tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että rahoitusyhtiö ostaa laskut. Käytännössä yritys myy laskunsa ja saa rahat heti tilille sen sijaan, että joutuisi odottamaan maksuajan loppuun asti.

Valitettavasti monelle yrittäjälle on tuttua odottaa myyntisaatavan tuloa turhaan. Kun maksuja ei hoideta ajalla, alkaa hankala ja voimavaroja kuluttava huomautus- ja perintäprosessi. Pahimmassa tapauksessa rahoja ei saa koskaan.

Kun laskut myy, tästä ei tarvitse huolehtia, sillä luottoriskin kantaa usein rahoitusyhtiö. Saat siis rahat tilillesi heti, riippumatta siitä tuleeko asiakkaalle maksuongelmia.

Laskujen ostaminen on Suomessa suhteellisen uutta moniin muihin yritysrahoituksen muotoihin verrattuna. Täällä laskujen ostoa ryhdyttiin tarjoamaan palveluna vasta noin 15 vuotta sitten. Sittemmin palvelu on yleistynyt reippaaseen tahtiin, etenkin viimeisen viiden vuoden aikana. Tänä päivänä laskujen myynti on jo hyvinkin yleistä. Etenkin aloilla, joilla sesonkivaihtelu on kovaa – kuten rakennusala sekä metalli- ja koneala – laskujen myyminen on vakiintunutta. Laskujen ostopalvelun kasvavan suosion taustalla piilee muun muassa yhä pidemmät maksuajat.

Joustava palvelu on vapaasti käytettävissä

Laskujen ostopalvelu soveltuu hyvin sellaisille yrityksille, jotka tarvitsevat laskujen ostopalvelua silloin tällöin, tai joilla saattaa olla välillä suuriakin yksittäisiä laskuja saatavana. Mikäli myytäviä laskuja on paljon, tai laskutettavan määrä pysyy ympäri vuoden melko tasaisena – eli vuosivaihtelua on vähän – saattaa factoring-rahoitus soveltua paremmin. Lue lisää siitä kenelle factoring-rahoitus sopii.

Laskujen ostopalvelua käyttävän ei tarvitse sitoutua, vaan halutessaan voi myydä vaikka yksittäisen laskun. Monet laskujen ostopalvelua käyttävät yritykset, myyvät kuitenkin säännöllisemmin laskujaan tasatakseen sesonkityön ja projektien tuomia kassavirran vaihteluja.

Toisin kuin esimerkiksi factoring-rahoituksessa, kyseessä ei ole lainatuote, vaan laskut kirjaimellisesti myydään. Tästä syystä kuluseuranta on helppoa ja sen voi helposti jyvittää laskulle. Laskujen ostopalvelua käyttävä tietää siis jo etukäteen, mitä palvelu tulee hänelle maksamaan ja se on helppo huomioida esimerkiksi kirjanpidossa.

Miten laskujen myyminen tapahtuu käytännössä?

Kun tarve omien laskujen myymiselle herää, voi aloittaa ottamalla yhteyttä rahoitusyhtiöön. Tätä seuraa keskustelu palvelusta ja siitä, mitä se sisältää. Kartoitetaan muun muassa minkälaista työtä yritys tekee, mitä alaa yritys edustaa ja käydään läpi asiakaskunta. Samalla selvitetään myös, millaisia asiakaskunnan tyypillisimmät maksuehtotoiveet ovat. Kulut, joita laskujen ostopalvelusta veloitetaan, määräytyvät muun muassa sen perusteella, kuinka pitkiä maksuaikoja laskujen ostopalvelua käyttävän yrityksen asiakkaat toivovat. Mitä lyhyemmät maksuajat, sitä edullisemmat kulut.

Alkukartoituksen jälkeen seuraa tarjouksen tekeminen. Kun tarjous on hyväksytty tehdään rahoitusyhtiön ja yrityksen välille puitesopimus. Puitesopimus ei vielä sido asiakasta käyttämään palvelua, vaan yhteistyö alkaa varsinaisesti vasta ensimmäisen laskun rahoituksesta. Tämän jälkeen palvelu on aina asiakkaan käytettävissä silloin kun hänellä on tarve sille, eikä tietyistä laskutusvolyymeista sovita. Palvelu on toisin sanoen hyvinkin joustava rahoitusmuoto, joka sopii hyvin sellaiselle yritykselle, joka ei halua sitoutua mihinkään säännöllisempään laskujen myymiseen. Usein laskujen myynti on kuitenkin jatkuvaa tai ainakin toistuvaa.

Myytävät laskut voi toimittaa rahoitusyhtiölle esimerkiksi verkkolaskuina tai vaikkapa sähköpostin liitteenä. Rahoitusyhtiö vähentää laskuista ostopalvelun kulut ja maksaa heti rahat tilille.

Näin laskujen ostopalvelu toimii askel askeleelta:

  1. Ensimmäinen yhteydenotto ja keskustelu palvelusta ja sen sisällöstä.
  2. Kartoitus asiakkaan alasta, työstä ja asiakaskunnasta.
  3. Tarjouksen tekeminen.
  4. Hyväksyttyä tarjousta seuraa puitesopimuksen tekeminen rahoitusyhtiön ja asiakkaan välille.
  5. Laskujen myyminen tarpeen mukaan.
  6. Laskut voi toimittaa verkkolaskuina 
  7. Rahoitusyhtiö vähentää laskusta palvelukulut ja maksaa loput maksun summasta suoraan tilille.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kenelle factoring-rahoitus sopii?

Uusia hankintoja pitäisi saada tehtyä heti, jotta yrityksen toiminta pyörisi. Työntekijöihin liittyvät kulut, kuten palkat, on maksettava työsopimuksessa merkityn aikataulun mukaan. Töitä on kyllä tehty otsa hiessä, mutta rahaa ei vielä kassassa näy. Kuulostaako tutulta? Monelle yritykselle pitkät maksuajat ja vasta kaukana tulevaisuudessa häämöttävät eräpäivät ovat yhä suurempi haaste. On vaikea saada yrityksen talous pyörimään tuottoisasti, kun ei tiedä, milloin omat laskut saadaan maksettua.

Miten nopeuttaa myyntisaamisten kiertoaikaa?

Moni yritys on samassa veneessä: myyntisaamiset eivät tunnu kiertävän tarpeeksi nopeasti. Tämä johtuu usein siitä, että laskujen maksuajat on määritelty ehtoja sovittaessa pitkäksi. Pitkät maksuajat tuntuvat vievän iän ja terveyden, mutta erityisesti ne vaativat venymistä yrityksen kassalta. Lisäksi ajoittaiset maksuviiveet voivat toisinaan vaikuttaa kassan kiertoon. 

Yrityslimiitti vai yrityslaina - lue rahoitusmuotojen erot ja hyödyt

Kasvua tavoittelevat yritykset kohtaavat usein ongelman: kasvuun pitäisi investoida, mutta rahoitus puuttuu. Ilman rahallisia investointeja, yritys ei voi kasvaa. Voi olla, että suuriin investointeihin ei ole varaa, vaikka yritys olisikin vakavarainen. Kulut juoksevat silti koko ajan, jolloin kasvuun vaadittavat investoinnit täytyy rahoittaa muilla keinoilla.