Sweden
Logga in

Skärpta krav vid bolån

Publicerad torsdag 21 september 2017 11:06Lån

Nya krav på amortering för de som tar stora bolån i förhållande till inkomsten kan göra det svårare för många att etablera sig på bostadsmarknaden. Men det finns vägar att gå.

Nya krav på amortering för de som tar stora bolån i förhållande till inkomsten kan göra det svårare för många att etablera sig på bostadsmarknaden. Då blir det ännu viktigare med en individuell prövning, menar Anna Anderén, tidigare affärsområdeschef på Svea Ekonomi.

Svenskarnas skulder har ökat

Svenskarnas skulder har ökat under många år, samtidigt som bostadspriserna fortsatt slå rekord. Från och med 1 mars 2018 införs ett nytt och vassare amorteringskrav för de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst. 

I praktiken innebär detta ett så kallat ”mjukt skuldtak”. Även om det är tillåtet att låna mer än 4,5 gånger årsinkomsten gör det skärpta amorteringskravet att många inte klarar av det – eller att banken inte tror att de gör det. För ett hushåll med ett lån på fyra miljoner kronor kommer de nya reglerna innebära ett amorteringskrav på 10 000 kronor per månad.

– Vi märker att många banker redan nu har börjat anpassa sin kreditgivning till ett eventuellt skuldtak, säger hon och påpekar att vissa grupper har fått det ännu svårare att komma in på bostadsmarknaden.

– Nyanlända som inte kan visa upp flera år av taxerad inkomst i Sverige är ett exempel, liksom de som har en betalningsanmärkning eller som har andra typer av anställningar än tillsvidareanställning.

Svea Ekonomi har specialiserat sig på att hjälpa kunder som av olika anledningar kan ha svårt att få bolån i traditionella banker, vars standardiserade kreditbedömning tar mindre hänsyn till individens situation. Anna Anderén förklarar hur en individuell bedömning kan gynna de som känner oro inför skuldkvoter och amorteringskrav.

– Jämfört med de traditionella bankerna tittar vi mer på nuvarande och framtida inkomstmöjligheter snarare än taxerad inkomst under de senaste tre åren. Vi lägger tid och kraft på att få fram en så rättvisande och komplett inkomstbild som möjligt, genom att till exempel prata med arbetsgivare och ta in information. Många långivare accepterar bara tillsvidareanställning, men även där är vi flexiblare.

Flexibiliteten räddningen för många

Och det är en flexibilitet som kan bli räddningen för många. Bostadspriserna i framför allt storstadsområdena är svåra att påverka för enskilda individer, och är man ny i Sverige har man självfallet ingen taxerad inkomst sedan flera år. Men alla måste ha tak över huvudet.

– Vi hjälper människor att etablera sig på bostadsmarknaden som annars skulle ha svårt att få lån på grund av till exempel anställningsform eller enstaka betalningsanmärkningar. Vi gör vårt bästa för att se potentialen hos varje enskild individ och låter inte en missad P-bot för tre år sedan hindra människor från att etablera sig på bostadsmarknaden.

Anna Anderén betonar att Svea Ekonomi, liksom andra kreditgivare, alltid följer gällande regler om amortering och skuldtak.

Skuldtak och skärpta amorteringsregler kan även medföra att de som redan äger en bostad och vill låna till en renovering kan få svårare att göra detta hos sin befintliga bank.

– Även de kan få hjälp hos oss. Och till skillnad från andra kreditgivare kräver vi inte att man lägger alla lån hos oss.

Däremot är man öppen för att kunden flyttar sina lån till en annan bank om det på sikt blir mer fördelaktigt. Anna Anderén förklarar att man alltid har kundens bästa framför ögonen.

– Eftersom vi tar lite högre risk och lägger ner mer tid på varje ansökan måste vi ta lite högre ränta. Men om kundens situation senare förändras så att de har möjlighet att få ett lån i en traditionell bank rekommenderar vi aktivt att han eller hon gör det, för att få en så fördelaktig ränta som möjligt.

På FI tror man att skärpta amorteringskrav kommer att göra att nya bolånetagare köper billigare bostäder och lånar mindre. FI:s chef Erik Thedéen skriver i DN att det skärpta amorteringskravet kommer att påverka ungefär 14 procent av de nya bolånetagarna.

Amorteringskravet i korthet

  • Kravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet
  • Med nya bolån avses lån som lämnas mot säkerhet i en bostad i Sverige efter kravet börjat gälla
  • Syftet med regleringen är att öka de svenska hushållens motståndskraft mot makroekonomiska störningar
  • De nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2018

Mer intressant läsning

Bostadsbrist trots byggboom

Brist eller bubbla - obalans på bostadsmarknaden.

Vad är det för skillnad på ett vanligt blancolån och ett SMS-lån?

Det finns många olika lån på marknaden och det kan vara svårt att veta vad de kostar och vad man ska välja. En vanliga fråga är, vad är smslån?

Privatekonomi - maxa din föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen är en fantastisk förmån men kan vara lite krånglig att förstå sig på. Här är några tips för att få ut så mycket som möjligt.