Sweden
Logga in

Bostadsbrist trots byggboom

Publicerad fredag 06 oktober 2017 04:40Lån

Brist eller bubbla - obalans på bostadsmarknaden.

Homogen nybyggnation minskar inte bostadsbristen

Trots att det byggs mer bostäder i Sverige än det gjorts på 30 år, rapporterar 255 av 290 kommuner att de har bostadsbrist. Bristen gäller framförallt för ungdomar som är på väg in på bostadsmarknaden liksom nyanlända, men även äldre personer som vill flytta från sin villa har svårigheter att hitta ett boende. Det finns även för lite boende för personer med funktionsnedsättning och det råder brist på hyresrätter, i huvudsak tvåor och treor.

Statistiska centralbyrån har, i sina senaste beräkningar från april 2017, justerat ner den beräknade befolkningen i Sverige 2025 med 135 000 personer och som en direkt konsekvens har Boverket därmed reviderat sin nationella byggbehovsprognos.

Behovet av nya bostäder fram till 2025 beräknas nu vara 600 000, en nedskrivning med 110 000 bostäder. Drygt 320 000, beräknas behövas redan 2020. I år väntas omkring 74 000 nya bostäder byggas i Sverige, och om den trenden håller i sig kan det framtida behovet vara tillgodosett.

Bostadsbrist eller bostadsbubbla?

Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli som är en av Sveriges största söktjänster för bostäder, håller med om att det råder en brist trots byggboomen.

– Det byggs mycket bostäder så jag förstår de som är skeptiska till begreppet bostadsbrist, men det har byggts för homogent och mest dyrare, exklusiva bostäder som har en begränsad målgrupp. För ungdomar och barnfamiljer menar jag att det fortfarande råder bostadsbrist. Det behöver byggas mer varierat och mer billiga bostäder för att verkligen komma till rätta med problemet.

De politiska initiativen med lånetak och ytterligare amorteringskrav gör det svårare att ta bolån och löser inte grundproblemet med stegrande priser. Istället för att införa ytterligare amorteringskrav som ett sätt att bromsa en överhettad bostadsmarknad menar Matilda Adelborg att marknaden först måste anpassa sig till det första amorteringskravet som infördes 2016. På Booli har man ännu inte fullt ut kunnat se några större beteendeförändringar som med säkerhet kan kopplas till amorteringskravet.

Matilda Adelborg menar att det också kan behövas åtgärder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

– Många äldre bor kvar i sina stora villor därför att det är det billigaste alternativet. Det måste finnas incitament för dem att flytta till något som passar dem bättre och därmed lämna plats åt en ny barnfamilj. Som reglerna ser ut idag är det mer gynnsamt för äldre att bo kvar än att flytta.

En hetsig bostadsmarknad mattas av

I Stockholm ligger antal bud och budgivningar just nu på den lägsta nivån sedan 2013. Snittet för landet visar på en liknande utveckling och nivån är, enligt Boolis siffror, den lägsta på fyra år.

– Det går fortfarande relativt snabbt att sälja för de flesta, men vi ser att det har stannat av lite. Budgivarna per objekt är inte lika många och budgivningarna är inte lika hetsiga som tidigare, säger Matilda Adelborg.

– I Stockholm ligger bostadspriserna just nu på en väldigt hög nivå, vi har sett rejäla ökningar de senaste åren. Inbromsningen har inte gjort att priserna sjunkit speciellt mycket, men däremot har uppgången stannat av. Utbudet av bostäder till salu har ökat kraftigt, framför allt nyproducerade bostäder som säljstartat efter sommaren.

Vad ska man då tänka på vid ett bostadsköp?

Ett bra redskap för unga som vill köpa sig en första bostad är statistik:

– Håll koll på statistiken! På Booli.se finns det tillgång till aktuella slutpriser och då vet du vad som är rimligt att betala för en bostad i dagsläget. Sätt en gräns och gå inte över den. Bli helst inte för kär i bostaden, råder Matilda Adelborg och fortsätter:

– Räkna på en högre ränta från början så slipper du vara orolig. Som ung i Stockholm är det kanske inte möjligt att köpa en tvåa i innerstan själv – ha rimliga förväntningar!

Det äldre paret som vill flytta får rådet att värdera bostaden:

– Min upplevelse är att många som bott i sin bostad väldigt länge inte vet vad deras villa är värd och tänker att de inte har råd att flytta. Det går att göra en gratis värdering på Booli eller också ta hem en mäklare som gör en gratis värdering. Därefter har du bättre grepp om vad du kan förvänta sig vid en försäljning och kan börja planera var du vill bo framöver, hur stort du behöver etc, avslutar Matilda Adelborg.

Källa: Hyresgästföreningen, Boverket, Booli

Funderar du på att köpa bostad?

Du som funderar på att köpa bostad och behöver hjälp med ett bolån - läs mer om våra villkor här och ansök.

Vi erbjuder bolån även till dig som kanske inte passar in i bankernas mallar.

Mer intressant läsning

Skärpta krav vid bolån

Nya krav på amortering för de som tar stora bolån i förhållande till inkomsten kan göra det svårare för många att etablera sig på bostadsmarknaden. Men det finns vägar att gå.

Så tar du dig ur skuldfällan

Läs om hur Johan och Susanne hamnade i skuldfällan och hur de tog sig ur den.

Vad är det för skillnad på ett vanligt blancolån och ett SMS-lån?

Det finns många olika lån på marknaden och det kan vara svårt att veta vad de kostar och vad man ska välja. En vanliga fråga är, vad är smslån?