Sweden
Logga in

Skärpta riktlinjer kan leda till fler värderingsuppdrag

Publicerad tisdag, 21 september 2021 14:40Lån

Den europeiska motsvarigheten till Finansinspektionen, EBA, har nyligen beslutat om skärpta riktlinjer för kreditgivning och övervakning. Nu spår branschen att de nya riktlinjerna skulle kunna leda till ökade intäkter för fastighetsmäklare.

På branschorganisationen Mäklarsamfundet menar man att kännedomen om de nya riktlinjerna generellt sett har varit ganska låg. Men som mäklare finns det all anledning att intressera sig för European Banking Authoritys nya giv.

De tuffare krav som ställs på banker och bolåneinstitut om kreditgivares oberoende och hur värdering av egendom ska gå till skulle nämligen kunna leda till fler värderingsuppdrag.

– Om du tar upp ett nytt lån eller vill utveckla ditt befintliga lån och då använder bostaden som säkerhet vill banken oftast ha en värdering. Det är ett uppdrag som ganska ofta hamnar hos fastighetsmäklare. Det är långt ifrån alltid som mäklaren får skäligt betalt för sådana uppdrag. En hel del anser idag att det kostar mer i arbete än vad det smakar i intäkter, säger Joakim Lusensky, kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Nu när EBA, sedan 30 juni, har tuffat till kraven för hur sådana värderingar ska se ut menar Mäklarsamfundet att det är sannolikt att banker och kreditinstitut i högre utsträckning än tidigare kommer att behöva vända sig till fastighetsmäklare och att de högre formkraven gör det enklare att ta skäligt betalt.

Joakim Lusensky
Det skulle potentiellt sett kunna leda till fler värderingsuppdrag och större intäkter för mäklare

– Det skulle potentiellt sett kunna leda till fler värderingsuppdrag och större intäkter för mäklare, säger Joakim Lusensky.

På landets mäklarfirmor är man i dag försiktigt optimistiska till de nya riktlinjernas möjligheter att påverka affären i positiv riktning.

– Än så länge har vi inte märkt av någon större skillnad, men över tid kommer vi förmodligen se en ökning av antalet värderingar och ett ökat samarbete mellan bank och mäklare, säger Andreas Moritz, vd på Skandiamäklarna.

Han får medhåll av branschkollegorna på Svenska mäklarhuset.

– Våra mäklare har inte märkt av någon förändring än så länge. Det är svårt att säga hur det här kommer att påverka oss framöver. Men Mäklarsamfundet kan ha rätt, det finns en reell möjlighet att vi kommer att få fler värderingsuppdrag från banker, säger Andreas Mühlich, marknadschef på Svenska Mäklarhuset.

De nya riktlinjerna, länk till pdf

Mäklarsamfundets och Svenska Bankföreningens beställarhandledning för värdeutlåtande i samband med kreditgivning till privatbostad, länk till pdf

 

Bolån hos Svea

Mer intressant läsning

Delade meningar om skärpta utbildningskrav för mäklare

Fastighetsmäklarinspektionen skickade tidigare i år ut ett förslag på nya utbildningsföreskrifter till en rad olika remissinstanser. Men förslagen om skärpta utbildningskrav för mäklare har visat sig vara en vattendelare. Nu fortsätter diskussionerna om vad som egentligen ska krävas för att kunna bli mäklare.

Snåla och slösaktiga - när pengar stjälper vänskap

Är du snål-Ove i kompisgänget? Då riskerar du att förlora en vänskap. Närmare var tionde person har någon gång avslutat en relation med en vän av ekonomiska skäl. Vanligaste anledningen uppges vara att vännen varit för snål. I kärleksrelationer tycks dock inte privatekonomin vara en lika vanlig källa till uppbrott. Endast två procent uppger att de avslutat en romantisk relation av ekonomiska skäl.

Det innebär nya fastighets­mäklarlagen för dig som mäklare

Den 1 juli 2021 träder den nya fastighets­mäklarlagen och ‑förordningen i kraft. Bland de största förändringarna märks en ansvars­förskjutning som innebär att det inte bara är den enskilda mäklaren som står under tillsyn av Fastighets­mäklarinspektionen – nu kommer även mäklar­företagen att behöva registrera sig.