Sweden
Logga in

Det innebär nya fastighets­mäklarlagen för dig som mäklare

Publicerad måndag, 28 juni 2021 15:23Lån

Den 1 juli 2021 träder den nya fastighets­mäklarlagen och ‑förordningen i kraft. Bland de största förändringarna märks en ansvars­förskjutning som innebär att det inte bara är den enskilda mäklaren som står under tillsyn av Fastighets­mäklarinspektionen – nu kommer även mäklar­företagen att behöva registrera sig.

På medlems- och branschorganisationen Fastighetsmäklarförbundet, FMF, välkomnar man den nya lagen. Förbundet ser den som resultatet av ett mångårigt arbete för att höja standarden i hela branschen.

– Den här förändringen handlar om att förbättra anseendet för mäklare och se till att det blir ordning och reda i branschen. I dag har den enskilda mäklaren väldigt mycket ansvar. I och med lagändringen får företagen ta ett kliv framåt och axla mer ansvar, vilket är en bra förändring för alla parter, säger Jenny Stenberg, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Parallellt med att den nya lagen träder i kraft sker även en revidering i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För att skapa en mer heltäckande tillsyn av fastighetsmäklarbranschen kommer därför många – men inte alla – mäklarföretag att bli skyldiga att registrera sig hos Fastighetsmäklarinspektionen. Några som undantas från registreringsplikten är till exempel enskilda näringsidkare och advokatfirmor.

Registreringsavgiften för företag kommer att landa på 2 900 kronor och den årliga avgiften på 3 250 kronor, det vill säga samma avgifter som för den enskilda mäklaren. För att undvika eventuella straffavgifter är det viktigt att registrera företaget innan 1 januari 2022. Registreringen sker digitalt via Fastighetsmäklarinspektionens webbsida.

Jenny Stenberg
Förändringen handlar om att förbättra anseendet för mäklare och se till att det blir ordning och reda i branschen.

– I praktiken kommer mäklare fortfarande att vara ytterst ansvariga för varje förmedling, men nu ligger det också på företagen att se till så att mäklaren har förutsättningarna för att kunna ta det ansvaret. Den nya lagen kommer att innebära en ansvarsförskjutning internt på många bolag, säger Jenny Stenberg.

När det kommer till penningtvätt innebär lagändringen att mäklarföretagen kommer att behöva upprätta en funktion – eller en person – för att se till att alla krav för registrering uppfylls. Enligt Fastighetsmäklarförbundet är det en förändring som kommer att göra många mäklares vardag enklare.

– I dag är det svårt för en enskild mäklare som befinner sig mitt i en affär att behöva dra i handbromsen och anmäla en misstanke om ekonomisk brottslighet till Finanspolisen. Det förenklar så klart för mäklaren att man nu kommer att kunna hänvisa till en extern funktion som har ansvar för regelefterlevnaden. Mäklare kommer att kunna ägna mer tid åt det man verkligen är intresserade av – nämligen att förmedla bostäder, säger Jenny Stenberg.

Faktalänkar

Registrera ditt mäklarföretag hos FMI (Fastighetsmäklarinspektionen)

Nya fastighetsmäklarlagen (pdf)

Nya fastighetsmäklarförordningen (pdf)

________________________________

Bolån hos Svea

 

Mer intressant läsning

Digitalt är det nya normala i mäklarbranschen

Både traditionella mäklarbyråer och techbolag använder sig i allt högre utsträckning av datadrivna lösningar för att förenkla köp- och säljresan. Står branschen inför ett tekniskt paradigmskifte – eller handlar det mer om en diversifiering av utbudet? Vi lät tre mäklande företag svara på den frågan.

Tilläggslån utan att behöva flytta hela bolånet till ny bank

Många som behöver utöka sitt bolån får nej av storbanken. Då är nischbanken en möjlighet, men ofta kräver den nya banken att du flyttar över hela ditt bolån dit. Det skulle innebära en betydligt högre månadskostnad. Men det finns andra lösningar.

Våga prata pengar

Många unga är beredda att dela allt om sitt privatliv på sociala medier. Allt, utom en sak: Det anses skamligt att prata om pengar. Synd, för med större öppenhet skulle färre hamna i skuldfällan. Det tror i alla fall experterna på Kronofogden.