Sweden
Logga in

Snåla och slösaktiga - när pengar stjälper vänskap

Publicerad måndag, 09 augusti 2021 14:18Lån

Är du snål-Ove i kompisgänget? Då riskerar du att förlora en vänskap. Närmare var tionde person har någon gång avslutat en relation med en vän av ekonomiska skäl. Vanligaste anledningen uppges vara att vännen varit för snål. I kärleksrelationer tycks dock inte privatekonomin vara en lika vanlig källa till uppbrott. Endast två procent uppger att de avslutat en romantisk relation av ekonomiska skäl.

Pengar kan många gånger vara en källa till konflikt. Och i vissa fall kan det till och med leda till avslutad vänskap, relationer och brutna familjeband. Det visar vår Novus-undersökning bland svenskarna.

En av tio uppger att de avslutat en relation med en vän på grund av pengaproblem. Dock är det inte lika vanligt att bryta med en partner eller familjemedlem av ekonomiska skäl. Endast två respektive en procent svarar att de har avslutat en relation på grund av privatekonomin.

Vanligaste anledningarna till uppbrott

Men vilka är de vanligaste anledningarna till uppbrotten? I vänskapsrelationer så är det att vännen varit för snål, var fjärde uppger detta. Därefter svarar 21 procent att de ofta betalade mer än sin vän. I kärleksrelationer är det partnerns slösaktighet som varit den vanligaste orsaken till uppbrott.

Paulina Dackander
Pengar kan vara ett känsligt ämne och lätt bli en källa till konflikt.

– Pengar kan vara ett känsligt ämne och lätt bli en källa till konflikt om man inte pratar om det med sina nära och kära. Vårt tips är att alltid prata om villkor och förväntningar kring gemensamma utgifter. Inte minst i relationer där det finns olika ekonomiska förutsättningar.

I dag är det enkelt att hålla koll på gemensamma utgifter med hjälp av verktyg och appar. Med exempelvis vår app Payd kan du skapa grupper med dig och dina vänner för att hålla koll på vem som betalat vad, säger Paulina Dackander, Affärsområdesansvarig för lösningar inom privatekonomi på Svea Ekonomi.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 9–14 maj 2020. Totalt har 1 012 svenskar i åldrarna 20 till 60 år deltagit i undersökningen via en webbenkät. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om undersökningen är du välkommen att kontakta Patrik Widlund, Marknadschef på Svea Ekonomi. Patrik nås på telefon 08-470 94 21 eller via mejl patrik.widlund@svea.com

Så här svarade deltagarna i undersökningen

 

Har du någon gång avslutat en relation med någon av följande på grund av ekonomiska orsaker?

Vän

 Totalt
Ja8 %
Nej91 %
Vet ej0 %


Partner

 Totalt
Ja2 %
Nej98 %
Vet ej1 %


Familjemedlem

 Totalt
Ja1 %
Nej98 %
Vet ej1 %

 

Av vilken/vilka anledningar har du avslutat en relation med en vän på grund av ekonomiska orsaker?

 Totalt
Min vän var för snål24 %
Det blev orättvist då jag betalade mer21 %
Vi hade olika ekonomiska förutsättning och kunde inte anpassa oss19 %
Jag upplevde att min vän var för slösaktig7 %
Jag upplevdes för slösaktig av min vän1 %
Jag upplevdes för snål av min vän0 %
Min vän upplevde att det blev orättvist då hon/han betalade mer än jag0 %
Annan anledning34 %
Vet ej20 %Av vilken/vilka anledningar har du avslutat en relation med en partner på grund av ekonomiska orsaker?

 Totalt
Jag upplevde att min partner var för slösaktig48 %
Det blev orättvist då jag betalade mer24 %
Jag upplevdes för snål av min partner11 %
Jag upplevdes för slösaktig av min partner5 %
Min partner var för snål5 %
Vi hade olika ekonomiska förutsättning och kunde inte anpassa oss3 %
Min partner upplevde att det blev orättvist då hen betalade mer än jag0 %
Annan anledning14 %
Vet ej14 %

 

Av vilken/vilka anledningar har du avslutat en relation med en familjemedlem på grund av ekonomiska orsaker?

 Totalt
Min familjemedlem var för snål39 %
Jag upplevde att min familjemedlem var för slösaktig33 %
Det blev orättvist då jag betalade mer3 %
Vi hade olika ekonomiska förutsättning och kunde inte anpassa oss0 %
Jag upplevdes för snål av min familjemedlem0 %
Min familjemedlem upplevde att det blev orättvist då hen betalade mer än jag0 %
Jag upplevdes för slösaktig av min familjemedlem0 %
Annan anledning29 %
Vet ej0 %

 

Mer intressant läsning

Tilläggslån utan att behöva flytta hela bolånet till ny bank

Många som behöver utöka sitt bolån får nej av storbanken. Då är nischbanken en möjlighet, men ofta kräver den nya banken att du flyttar över hela ditt bolån dit. Det skulle innebära en betydligt högre månadskostnad. Men det finns andra lösningar.

Våga prata pengar

Många unga är beredda att dela allt om sitt privatliv på sociala medier. Allt, utom en sak: Det anses skamligt att prata om pengar. Synd, för med större öppenhet skulle färre hamna i skuldfällan. Det tror i alla fall experterna på Kronofogden.

Ansökan om skuldsanering ökar bland unga

Antalet unga vuxna mellan 18 och 30 år som sökt skuldsanering hos Kronofogden har fördubblats på ett år. Vad är det som har hänt? Svaret är att ungas kunskap om ekonomi är väldigt låg.