Sweden
Logga in

Företagslån - hur mycket får jag låna?

Publicerad onsdag 09 mars 2022 07:39Lån

Du har fattat beslutet att ta hjälp av extern finansiering och ansöka om ett företagslån för att ge ditt företag ett välbehövligt tillskott. Men hur mycket får du egentligen låna till ditt företag? Här är en lista över faktorer som spelar in.

Ett företagslån är som ett privat banklån, fast ofta större. Men hur mycket som helst kan den som är företagare självklart inte låna och det är en rad faktorer som styr när banken eller låneinstitutet som ska tillhandahålla lånet avgör hur stort låneutrymmet är. Svea Banks Julia Berglund är expert på företagsekonomi och lyfter framför allt upp fyra viktiga siffror som vi tittar på när du ansöker om företagslån.

– Låneutrymmet påverkas främst av vilken omsättning ditt bolag har, det vill säga vilket inflöde av intäkter som hela tiden finns. Här kan både nuvarande omsättning, historisk såväl som budgeterad omsättning spela in. Bolaget kanske är i en tillväxtfas och ska expandera, vilket gör att omsättningen kommande år blir mycket högre än innevarande eller föregående år och då blir den kommande omsättningssiffran mer intressant att titta på än den historiska, säger Julia Berglund.

Nystartade företag kan få ett nystartslån

Hon påpekar också att alla företag inte hunnit få någon omsättning. Är ditt företag nystartat kan du ofta ansöka om lån avsedda för det. På Svea Bank erbjuds nystartade företag till exempel ett nystartslån på 100 000 kronor.

Nästa siffra som många låneinstitut och banker gärna tittar närmare på är resultatet.

– Resultatet indikerar ju hur mycket som finns kvar på sista raden av de intäkter som bolaget har, det vill säga vilket utrymme som bolaget har att betala tillbaka lånet med. Eftersom resultatet dock kan påverkas av bokföringstekniska delar kan rörelseresultatet vara det som är mest intressant, det vill säga det resultat som visar hur ditt företag bär sig själv innan kostnaderna som är kopplade till själva försäljningen räknas in.

Ett eget kapital visar på ekonomisk stabilitet

Julia Berglund lyfter också upp betydelsen av ett eget kapital i bolaget, det visar hur företaget har byggt upp en ekonomisk stabilitet för att klara tuffare tider. Det är också bra med säkerheter i företaget som täcker upp för det sökta beloppet om något oförutsett skulle hända.

På Svea Bank kan du som är företagare ansöka helt digitalt om ett företagslån på upp till en miljon kronor. Om du får lånet beviljat har du pengarna på företagskontot redan nästa arbetsdag. I processen görs en kreditupplysning på företaget. Det som krävs för att lånet beviljas är generellt att företaget har en omsättning och levererar resultat, eller saknar anmärkningar om det är nystartat, samt att borgensmannen, det vill säga den person som blir personligt ansvarig för återbetalning av lånet ifall företaget går i konkurs, har ordning och reda på sin ekonomi. Kostnaden för lånet anges i en fast månadsavgift som företaget betalar varje månad tills lånet är slutbetalt, under en återbetalningstid på mellan 3 och 24 månader.

Här hittar du ansöka om det automatiska företagslånet

Julia Berglund
Vi anpassar lånebehovet med belopp och produkter utifrån kundens verksamhet.

För ansökan om större lån på upp till 10 miljoner kronor, ett så kallat företagslån plus, kontaktar du någon av våra service- eller företagsrådgivare.

Här hittar du ansökan om företagslån plus

Du måste kunna presentera ett tydligt syfte med lånet

Det är också viktigt att ha en god idé om vad pengarna ska användas till, för att få sin låneansökan beviljad, kommenterar Julia Berglund.

– En generell uppfattning är att bolagen som ansöker om lån vill låna för mycket. Det kan komma sig av att bolaget inte alltid riktigt har ett klart syfte som tydligt beskriver vad hela summan ska användas till, säger hon.

Det kan också vara så att ditt företag egentligen behöver en annan form av finansiering än just ett lån.

– Företaget kanske ansöker om ett lån, men är i mer behov av en checkkredit eller tvärtom. När vi kommer i kontakt med kunden för att diskutera låneansökan så kan det hända att vi delar upp det ansökta beloppet i olika produkter som passar syftet med kapitaltillskottet bättre. Då vi har många olika typer av finansieringsmöjligheter inom Svea så finns det många bra sätt att anpassa lånebehovet med belopp och produkter utifrån kundens verksamhet.

Lista: Siffrorna som långivaren tittar på

Omsättning
Att det finns en jämn och gärna stigande omsättning (här spelar det så klart in vilken fas bolaget befinner sig i, om det är nystartat, eller expanderar kraftigt kan omsättningen se annorlunda ut). Det som blir svårt är i de fall omsättningen fluktuerar mycket från år till år. Då behöver långivaren förstå varför det sker.

Resultat
Här vill långivaren gärna se en vinst som är stabil och gärna stigande, då det visar på bra marginaler i verksamheten. Om det förekommer minusresultat eller fluktuationer vill man som långivare även få förståelse för varför detta uppkommit, samt hur det ska vändas framöver.

Eget kapital
Har bolaget byggt upp ett starkt eget kapital genom tidigare vinster eller har det tagits ut i utdelning? Om det har förekommit tidigare år med minusresultat så det egna kapitlet inte har kunnat byggas upp naturligt, har det då i stället skjutits in pengar från ägarna för att stärka det egna kapitalet? Ett gott eget kapital är alltid en styrka i ett bolag.

Säkerheter
Vilka säkerheter kan erbjudas? Om bolaget ser lite svagare ut nu men samtidigt kan erbjuda bra säkerheter för lånet, då kan det väga upp låneförfrågan.

Kreditupplysningen
Långivaren tittar även på hur kreditupplysningen ser ut. Finns det några anmärkningar eller betalningsförelägganden på bolaget, tidigare konkurser eller annat negativt som det kan krävas en förklaring kring? Här kan vi även se om det skett några styrelseförändringar, om bolaget har revisor etc.

Läs mer om företagslån

Allt du behöver veta om företagslån
Vad är ett företagslån?
Vad kostar ett företagslån?
Vad krävs för att få ett företagslån?
Hur bokför jag ett företagslån?

Mer intressant läsning

Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är ett lån från en bank till ett företag och kan vara allt från ett kapitaltillskott till ditt etablerade företag, till ett startkapital för ditt nystartade företag. För att få låna måste företaget vara registrerat och aktivt i Sverige.

Vad kostar ett företagslån?

När ditt företag är redo att växa, eller när du behöver en ekonomisk skjuts för att kunna göra en viktig investering, kanske du funderar över att ta ett företagslån. Då är det också viktigt att ha koll på vad lånet kommer att kosta dig, för att du ska få ut mesta möjliga av kapitaltillskottet.

Vad krävs för att få ett företagslån?

Behöver du extra skjuts för att få ditt företag att växa, till exempel göra en större investering eller nyanställa? Då funderar du kanske också på att ta ett företagslån. Vår expert på företagsekonomi Julia Berglund tipsar om hur du kan maximera dina chanser att få hjälp med finansieringen när ditt företag behöver det. ”Glöm inte visa att du brinner för ditt företag”, säger hon.