Sweden
Logga in

Hur bokför jag ett företagslån?

Publicerad måndag 14 mars 2022 08:00Finansiering

Precis som andra affärshändelser ska ett företagslån bokföras och då finns några saker att tänka på. Till exempel avgör lånets löptid hur skulden ska bokföras. Här kommer några tips.

Ett företagslån från en bank eller ett finansiellt institut är ett lån och ska bokföras som en skuld, men vilket konto som används beror på vilken kategori skuld som lånet räknas till. Om lånet ska betalas tillbaka inom ett år är det ett så kallat kortfristigt lån och bokförs på ett 28-konto*, till exempel 2840 – korta låneskulder. Har lånet längre återbetalningstid än ett år ska lånet i stället bokföras på ett 23-konto, till exempel 2390 – Övriga långfristiga skulder.

– Indelningen sker av en anledning. Genom att skilja på korta och långfristiga skulder får du en bra bild när du gör en likviditetsbedömning hur det ser ut inom närmaste året, eller längre framåt i tiden, säger Karin Berggren, chefsjurist på Företagarna.

Det innebär också att du behöver bokföra ränteutgifterna för en kortfristig skuld på ett 84-konto, som till exempel 8420 – räntekostnader för kortfristiga skulder. Är lånet utformat så att du betalar en månadsavgift så bokförs den avgiften som lånets räntekostnad.

Löper lånet längre än 12 månader kan i stället 8410, ränteutgifter för långfristiga skulder, passa bättre.

Övriga kostnader för lånet, som till exempel uppläggningsavgift, faktura- eller påminnelseavgift hamnar under 6570 – Bankkostnader.

När du sedan amorterar skulden så minskar skuldkontot.

Karin Berggren
Uppdelningen korta och långfristiga skulder ger en bra bild när du gör en likviditetsbedömning.

Om företagslånet inte kommer från en bank eller ett finansiellt institut, det kanske är du själv som är företagare som i ett akut skede behöver skjuta till kapital som privatperson, så sker bokföringen däremot på kontot 2393 – Lån från närstående personer, långfristig del. Det finns dock begränsningar att tänka på gällande privat utlåning till eget bolag.

–Tänk på att om du tar ut mer än marknadsmässig ränta finns risk att den del av räntebetalningen som är högre än marknadsmässig ränta räknas som inkomst av tjänst eller utdelning i din deklaration, säger Karin Berggren.

*Kontonumren utgår från BAS-kontoplanen, som är den vanligaste kontoplanen för kontonummer och kontonamn.

Bilden på Karin Berggren är tagen av fotograf Oskar Omne

Ansök om företagslån hos Svea

Ansök om företagslån plus hos Svea

Läs mer om företagslån

Allt du behöver veta om företagslån
Vad är ett företagslån?
Vad kostar ett företagslån?
Vad krävs för att få ett företagslån?
Företagslån - hur mycket får jag låna?

Företagslån - hur mycket får jag låna?

Du har fattat beslutet att ta hjälp av extern finansiering och ansöka om ett företagslån för att ge ditt företag ett välbehövligt tillskott. Men hur mycket får du egentligen låna till ditt företag? Här är en lista över faktorer som spelar in.

Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är ett lån från en bank till ett företag och kan vara allt från ett kapitaltillskott till ditt etablerade företag, till ett startkapital för ditt nystartade företag. För att få låna måste företaget vara registrerat och aktivt i Sverige.

Vad kostar ett företagslån?

När ditt företag är redo att växa, eller när du behöver en ekonomisk skjuts för att kunna göra en viktig investering, kanske du funderar över att ta ett företagslån. Då är det också viktigt att ha koll på vad lånet kommer att kosta dig, för att du ska få ut mesta möjliga av kapitaltillskottet.