Sweden
Logga in

Allt du behöver veta om företagslån

Publicerad onsdag, 15 december 2021 14:59Finansiering

Så sent som för fem år sedan dominerades marknaden för företagslån helt av storbankerna – men under de senaste åren har det kommit in nya aktörer som bidrar till en bättre konkurrens. Vilket i sin tur kan ge dig som företagare chans till en bättre ränta.

Ett flertal nya aktörer har blivit klassade som kreditmarknadsbolag av Finansinspektionen. Det betyder att de kan ta upp inlåning från allmänheten på samma sätt som bankerna gör och därmed erbjuda finansiering till fler företag med förhoppningsvis bra räntevillkor.

Vad är ett företagslån?

Ett företag kan vara i behov av pengar av flera olika skäl. Det kan handla om en småföretagare med ett nystartat företag som behöver kapital i ett uppstartsskede, eller ett redan etablerat företag som vill låna pengar för att växa. Tidpunkten och behoven kan alltså variera mellan olika företag, men i båda fallen är det viktigt att ha en tydlig plan för hur pengarna ska användas. Det här är några exempel på varför företag behöver ta ett företagslån:

Inköp av inventarier
Det är vanligt att både större och mindre företag tar ett företagslån för att investera i nya maskiner, it-system och andra typer av inventarier som krävs för att driva verksamheten.

Marknadsföring
Om bolaget ska växa och ta nya marknadsandelar kan det krävas investeringar i marknadsföring som gör att fler potentiella kunder får upp ögonen för just ditt företag. Det kan handla om att göra företaget synligt i olika sociala medier, närvaro på mässor eller andra typer av säljfrämjande investeringar. Och allt det här kostar pengar.

Inköp av varor
Om företaget driver en verksamhet som kräver ett varulager kan ett företagslån vara lösningen för att finansiera inköp av varor. Företagslånet kan också bidra till att jämna ut de likviditetssvängningar som ofta uppstår i företag med säsongvariationer i sin försäljning.

Betala av lån med höga räntor
Det är inte ovanligt att mindre företag drar på sig krediter med relativt höga räntor och ofördelaktiga villkor. En lösning kan vara att lösa dyra krediter med ett företagslån med bättre räntevillkor.

Hur mycket får jag låna?

Lånebeloppen varierar kraftigt mellan olika företags lånebehov. Företagshandläggare på banker och hos andra kreditgivare berättar att kunderna kan vara allt från fastighetsbolag och byggfirmor till butiker och konsulter. En del behöver hjälp med likviditet för att klara en oväntad utgift, andra behöver låna miljonbelopp för att finansiera en investering. Lånebeloppen ligger oftast mellan 50 000 och 5 miljoner kronor.

Hur bokför jag ett företagslån?

Det är viktigt att skilja mellan kortfristiga skulder (kortare än 12 månader) respektive långfristiga skulder (längre än 12 månader). Kortfristiga skulder bokförs på ett 28-konto (2840). När du amorterar skulden minskar skuldkontot. Ränta och avgifter bokförs på 8420 (räntekostnader för kortfristiga skulder).

En långfristig skuld bokförs på konto 2390. När du amorterar skulden minskar skuldkontot. Ränta och avgifter bokförs exempelvis på 8410 (räntekostnader för långfristiga skulder).

Vad krävs för att få ett företagslån?

Inför mötet med banken, eller någon annan finansiär, är det viktigt att göra sin hemläxa. Ordentligt! Beskriv vad företagslånet ska användas till, hur mycket företaget vill låna och hur du tänker betala tillbaka pengarna. Förklara för långivaren vilka säkerheter som finns, det kan exempelvis handla om maskiner, fastigheter, inventarier och kundfordringar. Presentera en budget som visar att företagslånet kan motiveras med ökade intäkter. Presentera en likviditetskalkyl. Fundera också på om du som företagare är villig att skjuta till eget kapital, då behöver inte långivaren ta hela risken.

Beskriv din verksamhet med stolthet. Berätta om den marknad där företaget bedriver verksamhet, kundrelationer, konkurrenter och varför just ditt företag har goda möjligheter till en lönsam tillväxt.

Tänk på att de flesta företagskrediter är förknippade med en så kallad skötselborgen som kan vara allt från 0–100 procent av krediten. Den innebär att en ägare för verksamheten står som garant för någon del av lånet.

Vad kostar företagslån?

Om du som privatperson behöver låna pengar till din bostad, eller ta ett privatlån, är det enkelt att jämföra räntor och villkor hos olika långivare. Transparensen på privatmarknaden är alldeles utmärkt. När du som företagare ska låna pengar är det lite svårare att bilda sig en uppfattning om vad som är bra respektive dåliga villkor. En rapport från Företagarna (Finansieringsrapporten 2019) visade att drygt varannan företagare (55 procent) har haft ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering under de senaste tolv månaderna. Rapporten visade också att de tillfrågade företagarna betalade i snitt 3,6 procent i ränta på befintliga lån.

Mer intressant läsning

Företagens hållbarhetsarbete allt viktigare

Klimatfrågan tar en allt större plats i samhällsdebatten och majoriteten av svenska företag tror att kraven på hållbarhetsarbetet kommer stiga de kommande åren. Det visar vår rapport Digital försäljning. Snabba leveranser, fri frakt och fler valmöjligheter är parallellt med hållbarhet något som företagen tror kommer bli viktigare framöver.

Pandemin har lett till ökad digitalisering

För många svenska e-handlare och andra företag har pandemin både påverkat försäljningen och inneburit krav på nytänkande. Hela 43 procent uppger att dom blivit mer digitala för att klara pandemin. Det visar vår undersökning.

Smart evenemangsapp fick patent för unik lösning

Nu vill alla gå på evenemang igen. Nya appen ZipperTic ska lösa problemet med falska och dyra evenemangsbiljetter. – Det blir enklare och säkrare för både arrangörer och kunder, säger grundaren Mikael Ungerholm.