Sweden
Logga in

Konkurserna steg med 12 procent första kvartalet

Publicerad måndag 10 april 2017 07:29Fakturering

Främst är det inom bygg­industrin samt inom restaurang- och hotell­branschen som ökningen är störst.

Antalet företagskonkurser steg med 12 procent under perioden januari - mars 2017, jämfört med samma period förra året. Ökningen för enbart mars blev 1 procent. Det uppger UC.

– Främst är det inom bygg­industrin samt inom restaurang- och hotell­branschen som ökningen är störst, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikations­chef på UC AB.

UC:s statistik visar att det fortsatt skiljer sig mycket mellan länen vad gäller antalet företags­konkurser. För mars månad är det Västmanlands län (+1 700 procent), Dalarnas län (+186 procent) och Jämtlands län (+160 procent) som redovisar månadens procentuellt mest ökande företags­konkurser. De län som visar störst minskning av antalet konkurser är Södermanlands län (-50 procent), Kronobergs län (-46 procent) och Värmlands län (-38 procent).

Sett till branscher visar statistiken ett fortsatt ökat antal företags­konkurser inom de olika segmenten. Bygg­industrins negativa utveckling tycks inte stagnera utan ökar även i mars månad med +33 procent. Även Restaurang- och hotell ökar igen, + 20 procent. Detalj- och parti­handeln följer dessvärre utvecklingen och ökar totalt med +5 procent respektive +20 procent.

Fler uppgifter hittar du på UC:s webbplats

Källa: UC

Mer intressant läsning

Färre skuldsatta hos kronofogden

Antalet personer med skuld hos Kronofogden minskade under förra året med nästan 5 000 stycken.

E-handel steg för steg

"– En plattform kan verka billig, men den kanske inte passar din verksamhet."

Företrädaransvar kan stå dig dyrt

Att gå in som styrelsemedlem som en väntjänst i ett bolag kan bli en dyr affär.