Sweden
Logga in

Färre skuldsatta hos kronofogden

Publicerad måndag 10 april 2017 07:24Fakturering

Antalet personer med skuld hos Kronofogden minskade under förra året med nästan 5 000 stycken.

Antalet personer med skuld hos Kronofogden minskade under förra året med nästan 5 000 stycken. Antalet skuld­satta unga vuxna minskade med över 5 procent. Det visar statistik från Kronofogden. Vid årsskiftet 2016/17 hade drygt 423 000 personer en skuld hos Kronofogden jämfört med nästan 428 000 under 2015. Minskningen skedde i samtliga län förutom i Kronoberg.

– Vi bedömer att minskningen är kopplad till en fortsatt stark svensk ekonomi, minskad arbets­löshet och det låga ränte­läget, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden i ett press­meddelande.

Det totala skuldbeloppet uppgick till cirka 72,4 miljarder kronor, vilket innebär att de senaste årens stadiga uppgång nu har stannat av.

Källa: Kronofogden

Historiskt god betalningsmoral

Statistiken över betalningstider visar att betalnings­beteendet bland svenska företag i genomsnitt ligger historiskt högt.

E-handel steg för steg

"– En plattform kan verka billig, men den kanske inte passar din verksamhet."

Din guide till en lönsam e-handel

En enkel guide för dig som planerar att starta e-handel.