Sweden
Logga in

Företrädaransvar kan stå dig dyrt

Publicerad tisdag 11 april 2017 05:43Kunskap

Att gå in som styrelsemedlem som en väntjänst i ett bolag kan bli en dyr affär.

De flesta småföretagare har aldrig hört talas om företrädar­ansvar. Ändå – eller kanske just därför – händer det att de tar in en god vän eller make/maka i styrelsen. Men det kan gå illa.

Med företrädar­ansvar menas att ansvaret för en juridisk persons inbetalningar av skatter och avgifter till staten kan övergå till den juridiska personens företrädare. Förutsättningen är att företrädarna har haft ett uppsåt eller varit grovt oaktsamma.

Vem är då företrädare för ett aktiebolag?

Det finns två typer: Legala och faktiska. Legala företrädare är vd och alla styrelseledamöter. Dessa personer kan – var och en för sig – bli fullt betalningsansvariga för företagets obetalda skatter och avgifter.

Men om de upptäcker företagets problem i tid och agerar genom att till exempel se till att det upprättas en kontrollbalansräkning och sedan vidtar de åtgärder som enligt den behövs, föreligger inte oaktsamhet.

Det säger advokat Peter Danowsky på Danowsky & Partners i Stockholm. Han har stor erfarenhet av frågor om företrädaransvar.

Väntjänst kan bli dyr affär

Det han speciellt vill varna för är att gå in i styrelsen i ett företag och hjälpa till enbart som en väntjänst. Det är inte ovanligt att så sker, och det kan sluta illa, som det gjorde för Adam Persson i Jönköping. Han ställde upp som styrelse­ledamot i sin gode väns taxi­företag, vilket kom att kosta honom nästan 1,4 miljoner kronor.

Taxi­företagets ägare och vd hade förlorat sitt trafik­tillstånd och saknade kredit­värdighet. Adam Persson ryckte in, lånade ut en summa pengar till bolaget och tecknade borgen. Han skulle stå för trafik­tillståndet och företräda bolaget. Men han bodde i en annan stad och hade ingen insyn i det dagliga arbetet, som sköttes av ägaren. Att han anmäldes som styrelse­ledamot till Bolagsverket hade han ingen aning om.

Ha koll på vad du skriver under

Ändå skrev Adam Persson under årsredovisningen utan att först läsa den, utan att upptäcka att det stod ”styrelseledamot” under hans namnteckning och utan att uppmärksamma att det inte fanns någon revisionsberättelse.

– Det är uppenbart att Adam Persson har utnyttjats av sin vän, men;det hjälper inte. Har man skrivit under års­redovisningen blir det mycket svårt att undgå ansvar, även om man inte har insyn i det dagliga arbetet, säger Peter Danowsky.

Han menar att situationen inte är ovanlig, och att den inte sällan drabbar kvinnor som ställer upp som ledamöter i sina mäns bolag utan att ha kontroll över vad som händer. Har de skrivit under års­redovisningen kan de bli betalningsansvariga eftersom de borde ha haft löpande kontroll över att skatter och avgifter blivit betalda.

Förutom legala företrädare finns även faktiska företrädare. Det är personer som, även om de varken är vd eller styrelse­ledamöter, ändå anses ha ett bestämmande inflytande över ett företag.

Fullmakt räcker inte

Men även här krävs att den faktiska företrädaren har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt för att Skatteverket ska kunna driva igenom betalnings­ansvar för skatter och avgifter.

– Att en person exempelvis har fullmakt att sköta betalningar räcker inte heller för att han eller hon ska räknas som faktiskt företrädare, säger Peter Danowsky.

Mer intressant läsning

Kjell A Nordström - glad optimist i mörk tid

”Ni föddes in i en värld med 200 nationer, och ni kommer att dö i en värld av 600 super­städer som står för nästan all ekonomisk aktivitet."

Din guide till en lönsam e-handel

En enkel guide för dig som planerar att starta e-handel.

Roliga affärsidéer drar till sig kulor

Affärs­idéerna är jätte­viktiga. Men till slut hänger framgången alltid på människorna bakom bolaget.