Sweden
Logga in

Kolla vem som har gått i konkurs

Publicerad måndag, 10 april 2017 19:16Fakturering

Kronofogden har fått i uppdrag att inleda en förstudie om att inrätta en digital tjänst för konkurs­information.

Kronofogden har fått i uppdrag att inleda en förstudie om att inrätta en digital tjänst för konkurs­information.

I ett väl fungerande kredit­samhälle är det viktigt att snabbt och lätt få tillgång till korrekt information om vem som har gått i konkurs. I dag sprids inte den informationen särskilt effektivt – 48 tingsrätter skickar brev och e‑post till myndigheter runt om i landet, som sedan i sin tur registrerar informationen manuellt. Därför har Kronofogden fått i uppdrag att leda arbetet med en förstudie om en digital tjänst för konkurs­information. Arbetet med konkurs­information görs inom ramen för eSam, ett samarbete mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting för digital samverkan.

Projektet startade i höstas och den första analysen visar att följande fyra punkter är de viktigaste i en bastjänst för konkurs­information:

  • Vem är försatt i konkurs
  • Datum för beslutet
  • Vilken tingsrätt har fattat beslutet
  • Vem är konkursförvaltare 

Mer intressant läsning

Historiskt god betalningsmoral

Statistiken över betalningstider visar att betalnings­beteendet bland svenska företag i genomsnitt ligger historiskt högt.

Företrädaransvar kan stå dig dyrt

Att gå in som styrelsemedlem som en väntjänst i ett bolag kan bli en dyr affär.

Kjell A Nordström - glad optimist i mörk tid

”Ni föddes in i en värld med 200 nationer, och ni kommer att dö i en värld av 600 super­städer som står för nästan all ekonomisk aktivitet."