Sweden
Logga in

Kjell A Nordström - glad optimist i mörk tid

Publicerad onsdag 12 april 2017 05:51Kunskap

”Ni föddes in i en värld med 200 nationer, och ni kommer att dö i en värld av 600 super­städer som står för nästan all ekonomisk aktivitet."

Han bär visserligen alltid svart, men han är en glad skit och definitivt optimist. Även när det gäller företagande och ekonomi. Möt Kjell A Nordström, ekonomen som visar hur allt dras till staden.

För en tid sedan syntes Kjell A Nordström i alla medier för att han förutspått att Gotland och Värmland skulle omvandlas till skräpytor. Det hela byggde på ett missförstånd: Det han sa i sitt föredrag var att OM ansvariga politiker släpper greppet om infra­strukturen, riskerar stora delar av Sverige att avfolkas. Han använde arkitekt­begreppet ”junk space”, som avser ytor i eller utanför städer som människor först har använt och sedan lämnat. Bakgårdar, ruiner och utrymmen under broar. Begreppet översattes av en refererande journalist och blev viralt. Men Kjell A Nordström uttalar sig på inget vis anklagande mot journalisten. Han gillar publicitet och budskapet har ändå gått fram.

Verkade som en god idé

När Kjell A Nordström och hans hustru köpte bostaden i Visby för några år sedan verkade det vara en god idé, nära till Stockholm och allting. Men det är lika dyrt att leva där som i Stockholm och svårt att ta sig dit. Båten tar för lång tid och flyget är dyrt. – Om flyg­biljettpriset närmar sig 4 000 kronor och krogpriserna är desamma som hemma, är det verkligen värt det då? Då kanske sommargotlänningar lika gärna kan ha lägenhet i Barcelona, resonerar han. En annan storstad alltså. Vilket leder in på Kjell A Nordströms favorittema: staden och dess dragningskraft.

Saknar motstycke

”Ni föddes in i en värld med 200 nationer, och ni kommer att dö i en värld av 600 super­städer som står för nästan all ekonomisk aktivitet. Dessa städer kommer att stå för 80 procent av världens befolkning, och upp till 95 procent av BNP:n. Allt inom bara 30 år”, sa han i sin ”skräpyte­föreläsning”. Takten i urbaniseringen saknar motstycke i historien. Vad får det för konsekvenser för en företagare? Glöm allt tidigare prat om distans­arbete där man skulle sitta på landet, uppkopplad mot internet men utan arbets­kamrater.

– Tänk staden, staden, staden. Vilken stad och var i staden, säger Kjell A Nordström på sitt karaktäristiska dramatiska vis. Han berättar om sin kollega på Handels­högskolan i Stockholm, professor Robin Teigland, som i studier har visat att hela det svenska it-undret har skett inom en radie av 450 meter från ute­serveringen på restaurang Sturehof på Stureplan. Här finns Skype, Spotify, bankerna, jurist­firmorna, Handels och KTH. – Det räcker alltså inte att befinna sig i staden, Robin Teigland talar om walkability. Du måste ha gång­avstånd till partners och konkurrenter. Botkyrka duger inte för ett it-företag. Och har du ett life science-företag ska du vara i Solna, inte på Stureplan.

Gränsen är fin

Paradoxen är att när världen digitaliseras, får kunskap och den information som inte kan digitaliseras ett allt högre värde. Det bästa för en företagare är att se var konkurrensen finns – och flytta dit. För som Kjell A Nordström påpekar: gränsen är fin mellan konkurrens och samarbete. Finns man nära varandra är det lätt att hitta nya medarbetare, det skapas en rörlighet.

– En del av Sveriges yta skulle kunna användas till enorma central­lager, och det sker ju också till viss del. Clas Ohlson har sitt i Insjön, till exempel. Men det måste ändå finnas folk där, annars blir det mycket smärtsamt att säga upp övertaliga om ditt företag går sämre. Det måste alltså finnas en fungerande arbets­marknad bortom ditt företag, annars flyttar arbets­kraften till stor­staden.

Paradox

Den starka urbaniseringstrenden bär ytterligare en paradox inom sig: Räddningen för hotade områden är att det går bra för städerna. Tillväxten sprider sig utanför ramarna. – Så det finns ingen motsättning mellan stad och land. Det som behövs är infrastruktur. Börjar den halta ligger landsbygden illa till, säger Kjell A Nordström. Med infrastruktur menas då inte bara goda kommunikationer, utan även tillförlitliga politiska beslut, juridik och konkurrens­kraftiga skattesystem. – Med det på plats kanske man inte behöver tillverka sina produkter i Kina. Nu bygger exempelvis Adidas en helautomatisk fabrik i Tyskland med direkt koppling mellan design och tillverkning. Liknande verksamhet skulle kunna vara något för oss i Sverige.

Halvfullt glas

Han ser ingen anledning att oroa sig för framtiden, trots olycks­korparna som kraxar att Brexit på sikt kan leda till hela EU:s sönderfall. Kjell A Nordströms glas är halvfullt även här och han pekar på det väl fungerande nordiska samarbetet, som tuffar på årtionde ut och årtionde in utan trassel. Nordbor reser, handlar och arbetar fritt över gränserna, och lever i praktiken i en union utan att tänka på det. – Vart och ett av våra länder är små, men tillsammans är vi världens nionde ekonomi, påpekar han. Och skulle det gå så illa att EU brakar samman, då är det bara att återgå till den tidigare ordningen. Som litet exportberoende land har Sverige djup kunskap om hur man bygger multi­nationella företag med verksamheter innanför andra länders gränser. Den kunskapen är det lätt att skaka liv i.

– Jag har ingen känsla av att världen går på fälgarna, säger Kjell A Nordström.

Koll på trenderna

Kjell A Nordströms tankar kan omvandlas till inspiration för företagare. Här är några:

  • De stora folkmängderna i städerna är en lysande tillgång för turistindustrin. Sverige befinner sig nära ett av jordens mest tätbefolkade områden och folk är villiga att betala för upplevelser.
  • Klimat­förändringarna gynnar Sverige. De kommer att förändra vad som odlas och var. Även livsmedels­produktionen flyttar närmare städerna – Holland har visat att det inte krävs så stora ytor.
  • Näthandeln behöver lager och service, men det kräver infrastruktur. Kanske kan man samarbeta som i Borås, som har blivit centrum både för textil­design och lager. Där uppstår en fungerande mikromiljö.
  • Runt fungerande städer uppstår områden som gynnas. Det finns ingen motsättning mellan stad och land. Ju bättre det går för städerna,desto bättre går det också för landsbygden.
  • Leta efter dina konkurrenter och flytta dit.

Bilder: Bingo Rimér

Kjell A Nordström, född 1958, ek dr vid Handels­högskolan i Stockholm. Ansedd som en av Europas ledande forskare i multi­nationella företag och en av världens mest inflytelse­rika tänkare inom management. Har gjort sig känd för sina underhållande föreläsningar, det som Hans Rosling kallade "infotainment". Jämfört med Hans Rosling har dock Kjell A Nordström ett större intresse för sin egen image. Han uppträder alltid i spektakulära glasögon och smycken, svarta kläder och gärna med både nagellack och läppglans.

Senaste böcker: Funky Business forever (2007), Urban Express (2014).

Mer intressant läsning

Din guide till en lönsam e-handel

En enkel guide för dig som planerar att starta e-handel.

Roliga affärsidéer drar till sig kulor

Affärs­idéerna är jätte­viktiga. Men till slut hänger framgången alltid på människorna bakom bolaget.

Nu blir svenskarna mer kreditvärdiga

Nytt förslag innebär att kredit­­givarna får bättre information genom att kredit­­upplysningarna speglar verklig betalnings­­vilja och betalnings­förmåga.