Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Konkurserna steg med 12 procent första kvartalet

Publicerad | Fakturering

Främst är det inom bygg­industrin samt inom restaurang- och hotell­branschen som ökningen är störst.

Antalet företagskonkurser steg med 12 procent under perioden januari - mars 2017, jämfört med samma period förra året. Ökningen för enbart mars blev 1 procent. Det uppger UC.

– Främst är det inom bygg­industrin samt inom restaurang- och hotell­branschen som ökningen är störst, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikations­chef på UC AB.

UC:s statistik visar att det fortsatt skiljer sig mycket mellan länen vad gäller antalet företags­konkurser. För mars månad är det Västmanlands län (+1 700 procent), Dalarnas län (+186 procent) och Jämtlands län (+160 procent) som redovisar månadens procentuellt mest ökande företags­konkurser. De län som visar störst minskning av antalet konkurser är Södermanlands län (-50 procent), Kronobergs län (-46 procent) och Värmlands län (-38 procent).

Sett till branscher visar statistiken ett fortsatt ökat antal företags­konkurser inom de olika segmenten. Bygg­industrins negativa utveckling tycks inte stagnera utan ökar även i mars månad med +33 procent. Även Restaurang- och hotell ökar igen, + 20 procent. Detalj- och parti­handeln följer dessvärre utvecklingen och ökar totalt med +5 procent respektive +20 procent.

Fler uppgifter hittar du på UC:s webbplats

Källa: UC

Publicerad