Verkkokaupan tilitysmallit 2.0 - tästäkö pelastus talouspäällikön arkeen?

Svea Payments Oy | Johtaja, strategiset kumppanuudet ja tuotteet
Tomas Lundqvist

Publicerad tiistai 11 huhtikuuta 2017 11.00Maksu

Valitsemalla sopivan tilitysmallin verkkokauppa voi tehostaa toimintaansa. Usein tilitysmalli on kuitenkin vieras sana verkkokauppiaille. Monet verkkokauppiaat ajattelevat, ettei tilitysmalleilla ole merkitystä koska kirjanpidon ammattilaiset hoitavat joka tapauksessa maksujen täsmäytykset kirjanpidossa ja reskontrassa. Tämä kuitenkin yleensä vaatii manuaalista kohdistamistyötä, josta tilitoimistot veloittavat tuntihinnoittelunsa mukaan tai joka työllistää yrityksen omia taloushallinnon ammattilaisia.

Mikä tilitysmalli sitten on? Tilitysmalli tai tilitystapa tarkoittaa sitä, miten ja missä muodossa verkkokauppaostosten maksut tilitetään verkkokaupan pankkitilille.

Sopivan tilitystavan valinta on tärkeää, jotta verkkokaupan taloushallinto voisi toimia tehokkaasti. Yleensä ostokset tilitetään verkkokauppiaalle usealla eri tavalla riippuen verkkokaupan asiakkaan eli ostajan käyttämästä maksutavasta. Yleisesti on totuttu siihen, että verkkopankki- ja luottokorttimaksujen sekä lasku- ja erämaksupalvelujen tarjoajilla on kaikilla omat tilitys- ja raportointitapansa, mikä tekee taloushallinnon työstä monesti aikaavievää.

Useat maksupalveluntarjoajat tilittävät verkkokaupan ostokset verkkokaupan tilille niin sanottuna koontilityksenä, jossa tietyn ajanjakson myynti on yhdessä tilitystapahtumassa. Useimmiten tilityksistä on myös vähennetty maksupalveluntarjoajan palkkiot. Tämä lisää manuaalista työtä, koska tilitysten täsmäyttäminen ja summien vertailu erillisistä palkkioraporteista voi olla hidasta.

Oman kokemukseni perusteella monille asiakkailleni on ollut tärkeää, että verkkokaupan myynti on voitu tilittää jokaisen maksetun ostoskorin osalta alkuperäisellä, yksilöidyllä viitenumerolla ostajan käyttämästä maksutavasta riippumatta (verkkopankki, kortti, lasku tai erämaksu). Näin tilitykset on voitu käsitellä koneellisesti viitenumeron perusteella suoraan tiliotteelta, mikä on ratkaiseva etu erityisesti paljon myyntiä tekeville, laajempia taustajärjestelmiä käyttäville verkkokaupoille. Verkkokauppaostosten maksut on myös mahdollista tilittää täysimääräisinä, jolloin maksupalvelun palkkiot laskutetaan jälkikäteen ja tilitysten summat täsmäytyvät automaattisesti.

Valitsemalla verkkokaupalle sopivan tilitysmallin on mahdollista tehostaa taloushallintoon liittyviä tehtäviä ja säästää rahaa. Sopiva tilitysmalli taipuu verkkokaupan taustajärjestelmien vaatimusten mukaan (esimerkiksi ERP:n tai kirjanpidon vaatimukset). Muutama esimerkki erilaisista vaihtoehdoista:

  • Tapahtumakohtaiset tilitykset ostoskorin yksilöidyllä viitenumerolla
  • Koontitilitykset kiinteällä viitteellä esimerkiksi kerran päivässä tai kerran viikossa
  • Nettotilitykset: maksujenvälityksestä veloitettava palkkio on vähennetty suoraan tilityksistä
  • Bruttotilitykset: verkkokauppaostosten summat tilitetään täysimääräisinä ja mahdolliset palkkiot laskutetaan jälkikäteen
  • Muut tilitysmallit, esimerkiksi tilityksen jakaminen usealle eri osapuolelle tietyn logiikan mukaan

Vaihtoehtoja löytyy siis useita erilaisia ja on hyvä valita sellainen tilitysmalli, joka palvelee verkkokaupan ja taloushallintajärjestelmien asettamia vaatimuksia. Sopivan tilitysmallin valitseminen ja kustannuksia lisäävän kirjanpitotyön määrän väheneminen vapauttaa toisin sanoen resursseja, joita voi ohjata muun liiketoiminnan kehittämiseen.

 Tarjoamistamme tilitysmalleista voit lukea lisää täältä.

Svea Payments Oy | Johtaja, strategiset kumppanuudet ja tuotteet
Tomas Lundqvist

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Verkkokaupan kirjanpito ja kannattavuus

Verkkokaupan myynnin ja muiden avainlukujen seuraaminen on tärkeää, sillä oman nettikaupan kannattavuuden voi varmistaa vain olemalla ajan tasalla tuloista ja menoista. Eri lukuja kannattaa seurata myös siksi, että omaa toimintaa voisi tehostaa ja optimoida. Lisäksi verkkokaupan pyörittäminen on yleensä elinkeinotoimintaa, joten myynneistä ja muista liiketapahtumista on muodostettava kirjanpitolain edellyttämät tositteet. Tosite todentaa liiketapahtuman, joita ovat mm. myynnit, ostot sekä näihin liittyvät oikaisut ja korjaukset. Kirjanpito- ja verolait edellyttävät, että tositteelta ilmenee tarvittavat tiedot yksiselitteisesti, jotta kirjanpito, tilinpäätös ja veroilmoitukset voidaan laatia oikein. Verkkokaupan kohdalla tositteena toimii yleensä järjestelmästä tuotettu myyntiyhteenveto, jonka tulee sisältää ainakin alla mainitut tiedot:

Tapahtumakohtaiset bruttotilitykset

Verkkokaupan toimivuus ja tehokkuus kannattaa aina maksimoida. Tilitysmallilla on suuri vaikutus tehokkuuteen, sillä sopiva tilitysmalli vapauttaa yrityksen resursseja ja helpottaa talousjohtajan arkea. Yleinen harhaluulo on, ettei tilitysmallilla ole merkitystä, kun maksujen täsmäytykset hoituvat ”automaattisesti” kirjanpidon ja reskontran ammattilaisten kautta. Tämä ”automatia” vaatii kuitenkin manuaalista kohdistamistyötä, josta tilitoimistot veloittavat tuntihinnoittelunsa mukaan tai joka työllistää yrityksen omia taloushallinnon ammattilaisia.

Kattavat ja turvalliset maksutavat verkkokaupassa

"Kattavat maksutavat" tarkoittaa, että verkkokaupassa on mahdollista maksaa monipuolisesti erilaisilla maksutavoilla. Kattavaan maksutapavailkoimaan kuuluu ainakin verkkomaksupainikkeet, credit- ja debit-kortit, lasku, erämaksu, PayPal ja mobiilimaksutavat kuten Siirto, MobilePay ja Pivo. Miksi useiden eri maksutapojen tarjoaminen on tärkeää?