Verkkokaupan kirjanpito ja kannattavuus

Talenom Oyj | Talous- ja henkilöstöjohtaja
Antti Aho

Publicerad maanantai 04 syyskuuta 2017 11.00Maksu

Verkkokaupan myynnin ja muiden avainlukujen seuraaminen on tärkeää, sillä oman nettikaupan kannattavuuden voi varmistaa vain olemalla ajan tasalla tuloista ja menoista. Eri lukuja kannattaa seurata myös siksi, että omaa toimintaa voisi tehostaa ja optimoida. Lisäksi verkkokaupan pyörittäminen on yleensä elinkeinotoimintaa, joten myynneistä ja muista liiketapahtumista on muodostettava kirjanpitolain edellyttämät tositteet. Tosite todentaa liiketapahtuman, joita ovat mm. myynnit, ostot sekä näihin liittyvät oikaisut ja korjaukset. Kirjanpito- ja verolait edellyttävät, että tositteelta ilmenee tarvittavat tiedot yksiselitteisesti, jotta kirjanpito, tilinpäätös ja veroilmoitukset voidaan laatia oikein. Verkkokaupan kohdalla tositteena toimii yleensä järjestelmästä tuotettu myyntiyhteenveto, jonka tulee sisältää ainakin alla mainitut tiedot:

Myyntiyhteenveto

  • Ajanjakso, jolta raportti muodostettu
  • Myynti eriteltynä siten, että verotuksessa samalla tavoin käsiteltävät myynnit on summattu, eli esim. alv-kannoittain
  • Myynti eriteltynä johdon näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. kustannuspaikoittain, jos tarve
  • Myynti eriteltynä maksuvälineittäin
  • Mahdolliset myynnin oikaisut, kuten alennukset, palautukset ja hyvitykset huomioitu myös raportilla

Myyntiyhteenvedossa tai sen liitteenä tulee olla tiedot maksunvälittäjien perimistä provisioista, jotta ne voidaan käsitellä kuluna kirjanpidossa ja verotuksessa. Tavallisesti nämä tiedot ilmenevät maksunvälittäjien raporteilta, kuten myös tilittämättä olevien myyntien määrä, jota tarvitaan kirjanpidon oikeellisuuden varmistamiseen.

Myyntiyhteenvedon lisäksi yrityksen tulee säilyttää osana kirjanpitoaineistoaan ns. päiväkirja, jonka perusteella voidaan jäljittää jokainen myyntitapahtuma ja kyseisen liiketapahtuman sisältö. Päiväkirjalla toisin sanoen osoitetaan, mistä yksittäisistä tapahtumista myyntiyhteenvedon sisältö koostuu. Päiväkirjaa tulee säilyttää 10 vuoden ajan paperilla tai digitaalisessa muodossa varmuuskopioituna.

Verkkokaupan kirjanpidon järjestäminen on usein haasteellista sekä yrittäjän että kirjanpitäjän kannalta, koska kirjanpitoon tarvittavat tiedot on poimittava kenties useilta eri raporteilta. On myös hyvin yleistä, että raportit sisältävät keskenään ristiriitaista tietoa, jolloin kirjanpidossa ajaudutaan työläisiin selvityksiin. Virheet johtuvat yleensä siitä, että kaikki tapahtumat eivät ole rekisteröityneet kaikkiin järjestelmiin tai niistä tuotetaan tietoa eri aikarajauksilla.

Antti Aho
Tietyt maksupalveluiden tarjoajat helpottavat verkkokaupan kirjanpitoa kokoamalla kaiken tarvittavan informaation yhdelle raportille tai sähköiseen muotoon.

Tällöin vältytään eri järjestelmistä tuotettujen tietojen välisiltä ristiriidoilta. Maksupalveluiden tarjoaja voi parhaimmassa tapauksessa tarjota verkkokaupalle myös sellaisen integraation taloushallinnon järjestelmien kanssa, joka mahdollistaa verkkokaupan myynnin reaaliaikaisen seurannan, kirjanpidon ja täsmäytyksen.

Lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen lisäksi verkkokaupan on syytä seurata omaa toimintaansa varmistaakseen toimintansa kannattavuuden ja turvatakseen sen jatkuvuuden. Keskeisintä on seurata tilikauden tulojen ja menojen eroa, eli voittoa. Nettikaupan menestys rakentuu kuitenkin useista eri tekijöistä, ja siksi aina kannattaa seurata mm. myös varaston kiertonopeutta sekä maksu- ja toimitustapojen jakaumaa. 

Lue lisää verkkokaupan kirjanpidosta ilmaisesta oppaastamme. Lataa "Talousjohtajan opas verkkokaupan raportointiin":

Talenom Oyj | Talous- ja henkilöstöjohtaja
Antti Aho

Parhaat myyntipäivät verkkokauppiaalle

Sesongeilla ja brändätyillä shoppailupäivillä on merkittävä vaikutus verkkokauppojen asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Erityisesti joulumyynti sekä välipäivien alennukset ovat tunnetusti todella suuria myyntisesonkeja. Lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloista peräisin olevat ostospäivät, kuten Black Friday ja Cyber Monday, ovat suosittuja myös Suomessa. Asiakkaat osaavatkin odottaa verkkokaupoilta tietynlaisia alennuksia sekä tarjontaa eri sesonkeina, ja verkkokaupan tulee täyttää asiakkaiden odotukset, jos haluaa saada parhaan hyödyn tästä momentumista. 

Isot veronpalautukset jäävät historiaan - mikä on vaikutus verkkokauppaan?

Veronpalautusten uudistuksesta on julkaistu juttuja melko raflaavillakin otsikoilla ja moni on luullut, että tänä vuonna maksetaan veronpalautukset viimeistä kertaa. Näinhän ei suinkaan ole, vaan uudistus vaikuttaa siihen, milloin palautuksia maksetaan. Tämä on sitten herättänyt huolta esimerkiksi verkkokauppiaissa: hiipuuko joulumyynti, kun joulun alla ei enää saadakaan jättimäisiä veronpalautuksia? Miten veronpalautukset itse asiassa vaikuttavat nettimyyntiin?

Paljonko verkkokaupan kasvu maksaa?

Liikevaihdon kasvu on parasta mitä yrittäjä tai omistajat voi toivoa. Siitä puhutaan, siihen investoidaan, ja usein yrityksen myyntikulttuuri hakee juuri sitä – kasvua. Sitä on helppo mitata. Kannattavuus onkin sitten vaikeampi asia… Siitä vastaa tavanomaisesti yhtiön johto, koska siihen liittyy niin vahvasti kulurakenne, investointien määrä, alaskirjaukset, poistot, uusien työntekijöiden rekrytointi ja koulutus. Kun investoidaan, se syö ainakin hetkellisesti kannattavuutta.