Kuinka optimoit verkkokauppasi, kun myyntivolyymit ovat suuria?

Key Account Manager
Jenni Tanttu

Publicerad keskiviikko 07 kesäkuuta 2023 10.27Maksu

Myyntivolyymien kasvattaminen on haaste verkkokauppialle, mutta laakereillaan ei pääse lepäämään sekään verkkokauppias, joka kasvutavoitteessaan on jo onnistunut.

Tämä blogikirjoitus on alunperin julkaistu 7.10.2018. Blogin sisältö on tarkistettu ja päivitetty 06/2023.

Konversion parantuessa ja volyymien ollessa suuret myös verkkokaupan taloushallinnon ja muun hallinnoinnin määrä lisääntyy. Ihannetilanteessa tämä on huomioitu jo verkkokaupan perustamisvaiheessa ja kaupan toiminnallisuudet on rakennettu niin, että ne kestävät myynnin kasvuun. Hyvä asiakaskokemus tulee säilyttää myös silloin, kun bisnes kasvaa. Se vaatii enemmän analytiikkaa ja kehitystyötä “konepellin alla”, mikä verkkokauppiaan tulee huomioida omassa resurssoinnissaan. Lisäksi rahaliikenteen lisääntyminen edellyttää tehokasta ja tarkoituksenmukaista taloushallintoa.

Kaiken maksuliikenteen tulee olla nopeaa ja järjestetty niin, että maksujen välittämisen luotettavuus välittyy myös asiakaskokemukseen. Mitä enemmän asiakkaita kauppiaalla on, sitä monipuolisempia verkkokaupan maksutapoja asiakaskunta tarvitsee. Joku haluaa maksaa pankin verkkomaksupainikkeella, joku maksukortilla, jotakuta kiinnostaa erämaksu – joku haluaa laskun. Jokin tuoteryhmä voi soveltua hyvin kestotilauksiin, jolloin voidaan soveltaa toistuvaisveloituksia maksukortilla tai laskulla. Jokaisella asiakasryhmällä on omat motiivinsa maksutavan valintaan, ja jokaisen tulee tuntea valintansa juuri oikeaksi. Tarjottavia maksutapoja ei voi olla koskaan liikaa.

Palautukset ja reklamaatiot prosessiin verkkokaupassa

Myyntivolyymin kasvaessa lisääntyy luonnollisesti myös palautusten ja reklamaatioiden määrä. Vaikka tuote olisi hyvä, asiakkaat muuttavat mieltään. Palautusten ja reklamaatioiden hallinnointi on taitolaji, joka jokaisen verkkokauppiaan on syytä osata kunnolla, sillä maineenhallinnalle sillä on valtava merkitys. Verkkokaupasta ostetun tuotteen palautus on tärkeä osa asiointikokemusta. Pienivolyymisen verkkokaupan pyörittäjä voi kenties vielä hallinnoida palautuksia ja reklamaatioita henkilökohtaisella asiakasviestinnällä, mutta suuren verkkokaupan kannattaa hyödyntää automaatiota: palautusten ja reklamaatioiden käsittelyn läpimenoaikatavoitteet on helpompi saavuttaa, kun osa käsittelyprosessista toteutuu koneälyn voimin ja ihmistyötä tarvitaan vain erityistapauksissa.

Palautusten ja reklamaatioiden myötä verkkokaupan rahavirrat monimutkaistuvat. Erilaiset hyvitykset, alennukset ja bonukset on voitava hallinnoida tehokkaasti myös silloin, kun myyntivolyymit ovat suuret. Kirjanpidon täsmäyttämisessä voi saada suurta tehokkuutta automaation avulla. Automaatio on avuksi myös tilanteissa, joissa verkkokauppiaalla on kumppaneita tai toimintayksiköitä, joille myyntiä tuloutetaan. Tapahtumakohtaisten viitenumeroiden avulla seuranta ja täsmäyttäminen helpottuu. 

Raportointi on riskinhallintaa

Suuri verkkokauppa toimii suurella liikevaihdolla, jolloin myös taloudelliset riskit kohoavat. Raportointi on suurivolyymisen verkkokaupan tärkein riskinhallintatyökalu. Säännöllinen, määrämuotoinen seuranta auttaa tunnistamaan toiminnasta onnistumisen elementit ja kriittiset pisteet, joiden avulla verkkokauppaa voidaan jatkuvasti kehittää. Selkeitä talousraportteja on helppoa verrata verkkokaupan vuosikellon mukaisiin kampanjoihin ja muuhun toimintaan verkkokaupan kokonaisuutta tarkasteltaessa.

Pohjoismaissa yli puolet aikuisväestöstä tekee kuukausittain ostoksia verkkokaupassa, ja siksi kauppiaan on hyvä olla siellä missä asiakkaidenkin. Verkkokaupan volyymia voi kasvattaa tekemällä kaupasta yhä paremmin asiakasta palvelevan myös kansainvälisellä markkinalla, missä suomalaiset eivät vielä ole uskaltautuneet kilpailemaan tosissaan. Kun volyymit kasvavat, on verkkokauppiaan osattava myös huolehtia omista voimavaroistaan. Siksi toimivat järjestelmät ja osaavat yhteistyökumppanit auttavat kauppiasta keskittymään olennaiseen.

Katso vinkkimme verkkokaupan markkinointiin!

Katso vinkit

 

Key Account Manager
Jenni Tanttu

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Helpota ostamista verkkokaupassa

Verkkokaupan menestys rakentuu siitä, että tuotteiden tilaaminen on tehty houkuttelevaksi ja helpoksi. Ostoprosessin pitäisi siis olla mahdollisimman helppo. Se, että itse ostaminen tuntuisi asiakkaasta vaikealta, ei ikinä saisi olla verkkokaupan menestyksen tiellä. Verkkokaupassa asiakkaan ostopäätöksen tekoa, sekä itse ostamista, voidaan helpottaa useilla tavoilla, ja näin vauhdittaa myyntiä.

Asiakaspalvelun merkitys verkkokaupassa

Voiko verkkokauppa toimia ilman minkäänlaista asiakaspalvelua? Ehkä, ehkä ei. Verkkokaupan käyttäjiä on monenlaisia. Toiset luottavat kauppaan kuin kauppaan, toiset ovat varovaisempia. Toisille verkkokaupan toimintojen hyödyntäminen on helppoa, kun taas toiset kokevat lomakkeiden täyttelyn ja tietojen luovuttamisen haastavaksi. Hyvin suunniteltu asiakaspalvelu takaa sen, että myös epävarmat asiakkaat pysyvät tyytyväisinä.

Kasvata myyntiä houkuttelemalla yritysasiakkaat verkkokauppaasi

Blogisarjamme edellisessä osassa kerroimme B2B-verkkokauppatutkimuksestamme, jonka mukaan 60 prosenttia B2B-ostajista hoitaa yrityksensä ostokset mieluiten verkossa. Siitä huolimatta yli puolet yritysten välistä kauppaa tekevistä yrityksistä kokee, ettei verkkokauppa sovellu heidän kohderyhmälleen. Tässä blogiartikkelissa paljastamme keinot, joilla saat verkkokauppasi vastaamaan yritysostajien tarpeita helposti ja nopeasti.