Verkkokaupan konversio – 4 yleistä virhettä, jotka jäävät huomaamatta

Svea | Marketing and Communications specialist
Martina Flygar

Julkaistu keskiviikko, 04 syyskuuta 2019 23.00Maksu

Verkkokaupan konversio ja konversioprosentti – nämä ikuiset kauhusanat ja murheenkryynit monelle verkkokaupalle. Verkkokaupan konversiota yritetään parantaa monella eri tavalla, mutta joskus perusasiat eivät ole täysin hallussa eikä haluttua konversion kasvua saada aikaiseksi. Olemme huomanneet verkkokaupoissa toistuvia konversioon liittyviä virheitä, joten listasimme 4 yleistä mokaa, jotka ehkä jäävät verkkokaupalta huomaamatta.

1. Verkkokaupassa ei ole riittävästi kävijöitä 

Jotta myynti verkossa ylipäätään on kannattavaa, pitää verkkokaupassa olla tarpeeksi kävijöitä. Mitä enemmän kävijöitä sitä enemmän kauppaa, eikö vain? Tämä pitää kyllä paikkaansa, mutta jotta kävijöistä on jotain hyötyä, on heidän konvertoiduttava verkkokaupan asiakkaiksi. Lisää kävijöitä, ja näin ollen potentiaalisia asiakkaita, saa verkkokauppaan panostamalla esimerkiksi hakukoneoptimointiin, kohdennettuun markkinointiin ja tietysti myös asiakaskuntaa houkutteleviin tarjouksiin. Selvitä siis, kuka kaupastasi ostaa ja miten he löytävät verkkokauppaan. Ota myös selvää mitkä verkkokaupan sivuista toimivat ja mitkä eivät. Verkkokaupan toimivuutta voit tarkkailla mm. Google Analytics -työkalun avulla. 

Mutta muista, että ennen kuin lähdet tekemään ”lopullisia” muokkauksia, kannattaa muokattavalle sivulle, toiminnolle tai vaikkapa uutiskirjeelle tehdä A/B testaus. A/B testaus tarkoittaa sitä, että testaat ja vertailet eri variaatioita samalle kohderyhmälle, jotta saat selville mikä vaihtoehdoista toimii parhaiten.

Konversioprosentti voi siis kasvaa pelkästään jo sillä, että verkkokauppaan saadaan lisää kävijöitä, mutta tämä ei todellakaan yksinään riitä, eikä tämä ole kehitettävistä asioista se yksinkertaisin. Totta on silti, että jos kävijämäärän kasvattaminen jää huomiotta, on menestyvä verkkokauppa pelkkä haave, joten tähän kannattaa ilman muuta kiinnittää huomiota. Mutta kuten todettu, eivät pelkät kävijät riitä, vaan nämä tärkeät kävijät on muunnettava vielä tärkeämmiksi kävijöiksi eli asiakkaiksi. Verkkokaupan konversion voi päätellä laskemalla verkkokaupan konversioprosentin, eli ottamalla selvää kuinka suuri prosentti kävijöistä vie ostoksen loppuun ja konvertoituu siten asiakkaaksi. Mutta miten verkkokaupan konversioprosentti lasketaan?

2. Konversioprosentin laskeminen ei mennyt ihan putkeen 

Verkkokaupan konversio voidaan selvittää suhteellisen yksinkertaisen laskutoimituksen avulla. Eli: 

verkkokaupan tilausten määrä / verkkokaupan kävijämäärä x 100 = verkkokaupan konversioprosentti

Helppoa eikö? Itse laskukaava on helppo, mutta realististen arvioiden tekeminen on useasti hankalaa. Vältä siis sudenkuopat ja tarkista verkkokauppasi todellinen kävijämäärä ja todellinen määrä tilauksia. Älä arvioi, vaan etene faktojen perusteella. Faktojen avulla saat selville verkkokauppasi tämänhetkisen, todellisen konversioprosentin etkä vain jotain sinnepäin lukua, josta sinulle ei oikeasti ole mitään hyötyä. Kun tiedät verkkokaupan konversioprosentin, voit laskea kuinka monta kävijää kuussa tarvitset lisää verkkokaupan konversion kasvattamiseen, tai vaihtoehtoisesti minkä suuruisen konversioprosentin haluat saavuttaa, jotta voit kasvattaa verkkokauppasi myyntiä tietyllä euromäärällä.

Kun olet selvittänyt verkkokaupan konversioprosentin, olet jo paljon pidemmällä kuin monet muut, sillä se, ettet edes raaski laskea konversiota on erittäin suuri virhe verkkokaupan kehityksen kannalta. Jos et tiedä verkkokaupan toimivuuden tilannetta nyt, et voi myöskään verrata tilannetta muutosten jälkeen. Suuressa roolissa verkkokaupan konversion kasvattamisessa on koko ostoprosessin toimivuus. Hyvän ostoprosessin kulmakiviin kuuluvat oikeat maksutavat, jotka palvelevat sekä verkkokauppaa että asiakkaita. Maksutapojen karsiminen kustannussyistä tekee pahimmassa tapauksessa verkkokaupallesi karhunpalveluksen ja luo vastakkaisen efektin, eli ei paranna konversiota lainkaan.

3. Verkkokaupan maksutavat eivät tue konversiota

Ideaalitilanteessa verkkokauppaan on valittu oikeat maksutavat – eli ne maksutavat, joita asiakkaat haluavat käyttää. Mikäli verkkokaupasta ei löydy asiakkaalle mieluisaa maksutapaa, saattaa ostos helposti jäädä kassalle, mikä tarkoittaa siis sitä, etteivät maksutavat tue verkkokaupan konversiota. Ota siis selvää, miten asiakkaasi haluavat maksaa, ja tee ostamisesta vaivatonta ja nopeaa. Mikäli et tiedä mitä yksittäisiä maksutapoja asiakkaasi suosivat, kannattaa maksutapoja olla tarjolla mieluummin liikaa kuin liian vähän. Maksutavat saa verkkokauppaan helposti maksunvälittäjän kautta, ja maksujenvälittäjä onkin se, joka osaa auttaa ja neuvoa oikeiden maksutapojen valinnassa. Mutta yksinkertaisuudessaan asia menee näin: väärät maksutavat = tyytymättömät potentiaaliset asiakkaat, jotka saattavat päätyä toiseen kauppaan asioimaan. 

4. Verkkokauppa ei panosta myyntiin sosiaalisessa mediassa

Nykyään miltei jokainen yritys löytyy sosiaalisesta mediasta. Verkkokaupoille sosiaalinen media, tai tuttavallisemmin ”some”, on oiva myyntikanava, jota kaikkien verkkokauppojen kannattaa hyödyntää. Suurin osa asiakkaista on somessa ja melko iso osa ajasta tuleekin monella vietettyä sosiaalisen median parissa. Vaikka verkkokauppa löytyykin somesta ja julkaisuja tulee tiuhaan tahtiin, ei tämä riitä, vaan myyntiin sosiaalisessa mediassa on panostettava erikseen. Sosiaalinen media on nykyään iso osa digitaalista markkinointia, joten somessa on oltava. Vaikka myynti sosiaalisessa mediassa on tehty verkkokaupalle helpoksi, kannattaa myynti ja markkinointi kuitenkin suunnitella huolella.

Ei hätää, mikäli myynti sosiaalisessa mediassa ei ole aiemmin ollut ajankohtaista verkkokaupan osalta –  tilanteen saa helposti ja nopeasti haltuun. Sosiaaliseen mediaan myynnin saa helposti käynnistettyä esimerkiksi mainostamalla tuotteita tai palveluita tietylle kohderyhmälle, julkaisemalla ostajien tuotearvioita somekanavissa, järjestämällä kilpailuja ja ylipäätään olemalla aktiivisesti esillä siellä missä asiakkaat viihtyvät. Ota siis some haltuun nyt ja konvertoi seuraajasi ostajiksi myös sosiaalisen median kautta. 

Mitä eri maksutapoja verkkokaupassa voi tarjota? Ota selvää verkkokaupan maksutavat vertailussa - oppaan avulla.

Svea | Marketing and Communications specialist
Martina Flygar

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

B2B-verkkokaupassa markkinarako – osataanko tätä hyödyntää?

B2B-kauppa verkossa tulee olemaan tulevaisuudessa nopeasti kasvava markkina-alue, mihin kaikki verkkokaupat eivät ehkä ole osanneet varautua. Svea Ekonomi teki Ruotsissa laajan tutkimuksen B2B-verkkokaupasta vuonna 2018. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että digitalisaation kasvu on kyllä huomattu, mutta B2B-yritykset eivät ehkä ole innostuneet verkkokaupan mahdollisuuksista vielä samalla tavalla kuin B2C-yritykset. Svean tutkimuksen Ruotsissa toteutti Novus ja tutkimus koostui 300:sta yrityksestä, joista 201 kpl harjoittaa vain B2B-kauppaa ja 99 kpl sekä B2B- että B2C-kauppaa. Tutkimukseen valituissa yrityksissä oli vähintään 10 työntekijää. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina kesällä 2018. Tutkimuksessa Svea Ekonomi halusi selvittää B2B-yritysten suhtautumista digitalisaatioon. Vaikuttaa siltä, että ne jotka pärjäävät markkinoilla ovat ymmärtäneet digitalisaation merkityksen ja olleet aktiivisia esimerkiksi verkkokaupassa. Voi olla, että monet vanhemmat ja aiemmin menestyneet yritykset eivät ole olleet tarpeeksi ajoissa digitalisaation aallonharjalla.

Verkkokaupan myynnin ja muiden avainlukujen raportointi

Jotta verkkokaupan talous pysyy hallinnassa ja kauppias perillä siitä missä mennään, kannattaa muutamia mittareita seurata ja analysoida niin verkkokaupan kirjanpidon kuin rahaliikenteenkin näkökulmasta. Listasimme verkkokaupalle tärkeät avainluvut.

Verkkokauppa kasvaa sekä Suomessa että muualla – eikä loppua näy

Kiina on maailman suurin verkkokauppamaa ja silti Kiinan verkkokauppamarkkinan ennustetaan kasvavan jopa yli 70 prosenttia seuraavien viiden vuoden aikana. USA:n markkinoiltakin odotetaan 50 prosentin kasvua ja vastaavasti Suomen markkinoilta jopa 40 prosentin kasvua. Verkkokaupan kasvun raja ei siis näytä tulevan vielä vastaan. Samalla kun verkkokauppa kansainvälistyy entisestään, niin alalla ilmenee sekä uusia mahdollisuuksia että uusia haasteita.