B2B-verkkokaupassa markkinarako – osataanko tätä hyödyntää?

Svea Payments Oy | tuotepäällikkö
Viivi Ahlqvist

Julkaistu maanantai, 10 kesäkuuta 2019 23.00Maksu

B2B-kauppa verkossa tulee olemaan tulevaisuudessa nopeasti kasvava markkina-alue, mihin kaikki verkkokaupat eivät ehkä ole osanneet varautua. Svea Ekonomi teki Ruotsissa laajan tutkimuksen B2B-verkkokaupasta vuonna 2018. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että digitalisaation kasvu on kyllä huomattu, mutta B2B-yritykset eivät ehkä ole innostuneet verkkokaupan mahdollisuuksista vielä samalla tavalla kuin B2C-yritykset. Svean tutkimuksen Ruotsissa toteutti Novus ja tutkimus koostui 300:sta yrityksestä, joista 201 kpl harjoittaa vain B2B-kauppaa ja 99 kpl sekä B2B- että B2C-kauppaa. Tutkimukseen valituissa yrityksissä oli vähintään 10 työntekijää. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina kesällä 2018. Tutkimuksessa Svea Ekonomi halusi selvittää B2B-yritysten suhtautumista digitalisaatioon. Vaikuttaa siltä, että ne jotka pärjäävät markkinoilla ovat ymmärtäneet digitalisaation merkityksen ja olleet aktiivisia esimerkiksi verkkokaupassa. Voi olla, että monet vanhemmat ja aiemmin menestyneet yritykset eivät ole olleet tarpeeksi ajoissa digitalisaation aallonharjalla.

Digitalisaatio kyllä tulee, mutta miten se hyödyttää meitä? 

Useimmat näkevät digitalisaation kehityksen, mutta kaikki eivät ole aivan vakuuttuneita siitä, että tämä muutos vaikuttaa heidän liiketoimintaansa. Joidenkin yritysten on myös vaikea nähdä, miltä digitaalinen tulevaisuus näyttää ja siksi myös sen edut voivat jäädä hämärän peittoon. Jopa kolme neljästä B2B-yrityksestä ei vielä tee digitaalista kauppaa ja yli puolet kertoo, että eivät aio aloittaa myyntiä verkossa – viidesosa yrityksistä harkitsee digitaalisen kaupan aloittamista. Tämä tuli yllätyksenä, kun mietitään sitä miten paljon digitalisaatiosta puhutaan. Kuitenkin lähes kaikki tutkimukseen vastanneista uskovat, että seuraavan viiden vuoden aikana digitalisaatio joko pysyy ennallaan (29 %) tai kasvaa (66 %). Heillä ei vain itsellään ehkä ole ideoita siitä, miten tätä kehitystä voi oman yrityksen kohdalla hyödyntää.

Digitaalisen kaupankäynnin edut B2B-kaupassa ovat hyvin samankaltaiset kuin B2C-kaupassa. Verkossa tuotteet ovat asiakkaiden saatavilla 24/7 ja kynnys ostoksen tekemiseen on paljon pienempi kuin kivijalkakaupassa. Verkossa voidaan myös tavoittaa täysin uusia markkinoita, jopa ulkomaita myöten. Markkinointi verkossa on helppoa ja myös mainonnan kohdentaminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa – erityisen arvokasta verkossa markkinointi on, jos yrityksellä on verkkokauppa, johon asiakas voidaan markkinoinnilla ohjata. Verkkokaupan kautta voidaan myös saada paljon hyödyllistä tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, jota voidaan hyödyntää yrityksen muillakin osa-alueilla.

Asenne ratkaisee

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten joukossa asenne digitalisaatiota ja verkkokauppaa kohtaan vaihtelee aloittain. Kaikista negatiivisimmin kaupankäyntiin verkossa suhtaudutaan rakennusalalla, jossa vain 13 % vastaajista aikoo panostaa digitalisaatioon lähivuosien aikana. Kuitenkin rakennusalalla verkkokaupassa voisi olla markkinaa myynnille varsinkin, kun ostajina ovat yksityisyrittäjät ja pienemmät rakennusalan yritykset.

Positiivisesti verkkokaupan kehitykseen taas suhtaudutaan ajoneuvoalalla. Jopa 80 % kyselyyn vastanneista ajoneuvoalan yrityksistä uskoo, että digitaalinen myynti tulee kasvamaan sekä alalla yleisesti että oman yrityksen kohdalla. Loput uskoo, että tilanne pysyy nykyisenlaisena. Itse asiassa kukaan tutkimukseen osallistuneista ei usko, että digitalisaatio tulisi vähenemään. 60 % ajoneuvoalan yrityksistä aikoo panostaa digitalisaatioon lähivuosina

52 % digitalisaatioon panostaneista yrityksistä kokee, että verkkokaupalla on ollut selkeän positiivinen vaikutus yrityksen myyntiin; erityisesti mainitaan, että kaupankäynti verkossa on luonut laajemman myyntikanavan. Svea Ekonomin kumppani- ja integraatiopäällikkö Thomas Svensson kertoo tutkimuksen julkaisun yhteydessä, että verkkokauppa vastaa asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin – ja muistuttaa, että uuden myyntikanavan positiivisten vaikutusten näkyminen kestää aina jonkin aikaa, joten kärsivällisyys on tarpeen.

Hyppy tuntemattomaan 

Digitalisaatio nähdään joissakin B2B-yrityksissä vielä melko tuntemattomana asiana, eikä olla varmoja siitä, miten se vaikuttaa juuri oman yrityksen toimintaan ja tulevaisuuteen. Jotkin yritykset eivät tiedä, mihin yritystoiminnan alueisiin digitalisaation kehitystä kannattaisi kohdistaa ja millaisia tuloksia kaupan sähköistämisestä voitaisiin odottaa. Monien yritysten mielestä heidän tuotteensa tai palvelunsa eivät sovi verkossa myytäviksi, tai että digitaalinen kauppa ei yksinkertaisesti vastaa kohderyhmän tarpeita.

On kuitenkin hyvä muistaa, että verkkokauppa voi tukea kivijalkamyyntiä – monikanavaisuus on yritykselle etu. Jos verkkokaupan mahdollisuuksia ei hyödynnetä niin riskinä on, että markkinaosuutta vievät uudet toimijat ja kilpailijat, jotka satsaavat kehityksen. Näin kävi esimerkiksi, kun sellaiset digitaalisen kaupan taitajat kuin Airbnb, Uber ja Spotify aikanaan jyräsivät omilla aloillaan. B2B-myynti on nykyään hyvin samankaltaista kuin B2C-myynti ja myös asiakkaiden odotukset vastaavat nykyajan vaatimuksia; ostamisen tulee olla helppoa ja nopeaa, lisäksi sen pitää tapahtua silloin, kun asiakas on ns. ostohousut jalassa – tässä on verkkokaupassa suuri etu. Koska myös B2B-myynnissä ollaan yksimielisiä siitä, että digitalisaatio on tullut jäädäkseen, olisi myös B2B-yritysten hyvä reagoida asiaan mieluummin ennemmin kuin myöhemmin pysyäkseen mukana kilpailussa. 

Lähteenä on käytetty Svea Ekonomin ”B2B och e-handel 2018 – en rapport från Svea Ekonomi” -tutkimusta, joka on luettavissa täällä.

Svea Payments Oy | tuotepäällikkö
Viivi Ahlqvist

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Vastuullinen verkkokauppa – kestävä asiakassuhde perustuu luotettavuuteen

Verkossa shoppailu on helppoa ja monia ostoksia tehdään hetken mielijohteesta – haluamansa tuotteet on myös helppoa ostaa toisesta verkkokaupasta, jos ensimmäinen vaihtoehto ei syystä tai toisesta miellytäkään. Ostaja saattaa saapua verkkokauppasi sivuille ihan vahingossa, esimerkiksi Googlen kautta tai sitten vaikkapa hyvin kohdennetun mainoksen ansiosta. Kilpailu verkkokauppamarkkinoilla on kuitenkin niin kovaa, ettei riitä, että asiakas eksyy verkkokauppaasi kerran – todellisten menestyjien verkkokauppaan palataan yhä uudelleen. Yksi tähän pidempään asiakassuhteeseen vahvasti vaikuttava asia on, miten verkkokauppa hoitaa asiansa: toimitaanko kaikissa tilanteissa vastuullisesti, luotettavasti ja avoimesti?

Miten myydä ulkomaille? Kansainvälisen verkkokaupan haasteet

Myynti verkossa on yleisesti ottaen aina kansainvälistä. Verkossa ei ole selkeitä maiden rajoja ja suurtenkin asiakasryhmien tavoittaminen on helppoa, riippumatta siitä missä ostajat fyysisesti sijaitsevat. Myynti ulkomaille sisältää kuitenkin omat haasteensa, kuten esimerkiksi kohdemaata koskevan lainsäädännön huomioimisen, verkkokaupan toimivuuden varmistamisen muissa maissa, sekä ihan yksinkertaisuudessaan tilausten toimittamisen ja mahdollisten palauttamisen aiheuttamat haasteet. Haasteista huolimatta, myyntiä ulkomaille kannattaa aina harkita, eikä sen toteuttaminen useimmiten ole lainkaan hankalaa.

3 syytä tarjota erämaksua maksuvaihtoehtona myymälässä

Kilpailu kaupan alalla kiristyy sekä myymälässä että verkkokaupassa, eikä asiakkaita välttämättä saa enää houkuteltua kauppaan pelkän tuotevalikoiman tai innostavan hinnoittelun avulla.