Säästäminen ja säästötilit

Miksi kannattaa säästää? 

Säästäminen on rahojen tallettamista niiden käyttämisen sijaan, ja säästäminen kannattaa aina. Ehkä sinulla on haaveena uusi auto, ulkomaanmatka tai keittiöremontti? Säästöillä voi toteuttaa unelmia ja mikä tärkeämpää, vakauttaa taloutta, sillä kertyneet säästöt toimivat puskurina, mikäli yllättäviä menoja esiintyy. Tuloista ylijäävät varat kannattaa säästää, mutta säästöjä ei yleensä kannata säilyttää käyttötilillä tai patjan alla, missä niille harvoin kertyy korkoa tai missä inflaatio pahimmillaan jopa syö säästettyä summaa.

Säästää voi monella eri tavalla, ja omien varojen sijoittamiseen ja säästämiseen löytyy useita vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi matalariskinen mutta korkeakorkoinen säästötili. Säästämisen ei tarvitse olla vaikeaa, ja aloittaa voi milloin vain. Säännöllinen säästäminen mahdollistaa varojen kerryttämisen pienelläkin summalla. Säästää kannattaa esimerkiksi:

  • yllättävien menojen varalle,
  • tiettyyn tarkoitukseen, kuten remonttiin tai lomamatkaan ja
  • pitkällä tähtäimellä, oman varallisuuden kerryttämiseksi.

Mikä on säästötili?

Säästötilit ovat monelle tuttuja, ja usea meistä on varmaan joskus omistanut tilin, joka on tarkoitettu nimenomaan säästämistä varten. Säästötili on talletustili, joka ei ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön. Käyttötili on sen sijaan tarkoitettu päivittäisiä menoja varten - sinne ohjataan palkka ja sieltä maksetaan laskut, sekä muut päivittäiset kulut.

Kuten Finanssivalvonnan ”Sijoitustuotteiden keskeisimmät riskit” -vertailusta nähdään, on säästötili yksi riskittömimmistä säästämiseen ja sijoittamiseen tarkoitetuista tuotteista mitä markkinoilta löytyy. Rahasto- ja osakesijoittaminen eroaa tilille säästämisestä siten, ettei koskaan voida tietää miten markkina muuttuu ja mitä osakekursseille ja sijoituksille tapahtuu, kun säästötilille taas maksetaan aina luvattu korko.

Säästötilejä on erilaisia ja säästämiseen tarkoitettuja tilejä löytyy usealta rahoituslaitokselta. Tilillä olevia varoja suojaa talletussuoja. Paras säästötili on säästäjälle helppokäyttöinen, kuluton sekä mahdollisimman korkeaa korkoa kerryttävä tili. 

Säästötilin avaaminen on vaivatonta. Riippuen rahoituslaitoksesta, saattaa talletustileillä kuitenkin olla erilaisia rajoituksia. Esimerkiksi meidän tarjoamallamme tilillä ei ole talletus- tai nostorajoituksia, ei määräaikaa, eikä kuluja – ja lisäksi tilin voi avata helposti verkossa. Voit siis aloittaa säästämisen jo tänään avaamalla Svean säästötilin netissä.

Talletussuoja - mitä se tarkoittaa?

Talletussuoja turvaa tilille talletetut varat korkoineen. Talletussuoja on valtion myöntämä suoja varoille erityyppisillä talletustileillä – se turvaa talletukset, mikäli talletuspankki ajautuisi konkurssiin tai suljettaisiin valvovan viranomaisen toimesta.

Talletussuoja on aina pankkikohtainen, mikä tarkoittaa sitä, että talletussuojaan sisältyvät kaikki yhden pankin tileillä olevat varat riippumatta siitä, kuinka monelle tilille varat on talletettu. Pankkikohtainen talletussuoja

Talletussuoja turvaa talletustuotteille, kuten pankkitilille, asuntosäästötilille ja määräaikaistilille, talletetut varat. Tilimuodossa olevia sijoituksia ei lasketa talletustuotteeksi, eivätkä nämä siten kuulu talletussuojan piiriin, kun taas sijoituspalveluissa käytettävät asiakasvaratilit kuuluvat. Rahamarkkinasijoitukset, joita joskus virheellisesti saatetaan kutsua rahamarkkinatalletuksiksi, eivät myöskään kuulu suojattuihin talletuksiin.

Yritykset, yhdistykset ja säätiöt kuuluvat myös talletussuojan piiriin. Yksityisen elinkeinoharjoittajan kaikki talletukset lasketaan yhden tallettajan talletuksiksi, tarkoittaen sitä, että kaikki toiminimiyrittäjän yhdessä talletuspankissa olevat, sekä henkilökohtaiset, että liiketoimintaan kuuluvat talletukset, kuuluvat samaan talletussuojaan ja korvataan siten enimmäiskorvausmäärään 100 000 euroon asti. Sen sijaan esimerkiksi valtio, kunnat, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt eivät kuulu talletussuojan piiriin.

EU-jäsenmaissa talletussuojajärjestelmien tärkeimmät osat ovat yhtenäisiä, ja niitä säätelee EU:n talletussuojadirektiivi vuodelta 2014. Myös talletussuojan tarjoama turva, 100 000 euroa, on pitkälti yhtenäinen koko EU-alueella. Talletussuoja ei koskaan ole sidonnainen tallettajan asuin- tai kotipaikkaan eikä kansalaisuuteen, vaan talletukset on turvattu sen maan talletussuojasta, missä talletuksen vastaanottavalla pankilla on toimilupa.

Suomessa suuri osa talletuksista on Rahoitusvakausviraston hallinnoiman talletussuojarahaston turvaamia. On kuitenkin myös yleistyvä malli, että talletukset ovat toisen EU- tai ETA-maan vastaavan talletussuojan piirissä. Näin myös meidän tarjoamamme säästötili nauttii Ruotsin Valtiokonttorin (Riksgäldenin) talletussuojan piiriin – kuten muissakin pankeissa aina 100 000 euroon asti.

Talletussuoja

Lue lisää

Mistä säästötilin korko muodostuu?  

Säästötili talletetuille varoille maksetaan korkoa ja rahoituslaitokset määrittävät itse minkälaista talletuskorkoa säästöille tarjoavat. Käyttötileihin verrattuna, ovat säästötilit parempi talletuspaikka rahoille. Korkoa korolle -ilmiön myötä saa talletetuille rahoille ensimmäisen vuoden jälkeen talletuskorkoa säästetyn pääoman lisäksi, myös siitä kertyneelle korolle. 

Mikä on paras säästötili? 

Se, mikä on yksittäiselle säästäjälle paras tili, riippuu siitä, minkälaisen koron haluaa ja mitä ominaisuuksia tililtä toivoo. Kannattaa miettiä, mikäli haluaa tallettaa ja käyttää varoja ilman rajoituksia, vai haluaako varat sitoa tilille tietyksi ajaksi – joskus määräaikaistalletus voi olla sopivampi ratkaisu. Säästötilejä vertaillessa kannattaa tilien ominaisuuksien lisäksi vertailla talletuskorkoa. 

Säästötilin verotus 

Tilille maksettava korko on veronalaista tuloa ja maksetusta korosta pidätetään verot korkotulon lähdeverosta annetun lain (28.12.1990/1341) mukaisesti. Lähdevero lasketaan jokaiselle maksetulle korkoerälle ja vero pidätetään, kun korko maksetaan verovelvolliselle tai merkitään tilille tämän hyväksi. Lisätietoa korkotuottojen verotuksesta löydät verohallinnon sivuilta vero.fi.

Määräaikaistalletus

Määräaikaistalletus on tiettyyn aikajaksoon talletukset sitouttava tili. Jotta määräaikaistalletus on hyvä ratkaisu, ja jotta talletetusta summasta saadaan sovittu korko, on tallettajan sitouduttava pitämään summa tilillä talletusjakson loppuun asti. Talletusajat vaihtelevat rahoituslaitoksittain ja sijoittuvat yleensä 3-36 kk väliin. Määräaikaistalletuksen korko riippuu usein talletussummasta ja talletusajan pituudesta. Lisäksi määräaikaistalletukselle vaaditaan usein tietty talletussumma, ja tilillä on usein nostorajoituksia tai ennenaikaiseen nostoon liittyviä kuluja.

Määräaikaistalletuksen ja säästötilin suurin ero on, ettei säästötilille tehtyä talletusta kytketä tiettyyn ajanjaksoon, eikä säästötilin talletuksissa ja nostoissa yleensä ole rajoituksia.

Mikä on korkeakorkoinen tili?

Talletustileille maksettava korot ovat alentuneet viime vuosina ja useimmat pankit maksavat talletuksille tällä hetkellä vain 0,10-0,50 % korkoa. Lue lisää Svean korkeakorkoisesta säästötilistä.

Saitko laskun tai perintäkirjeen tai haluatko kysyä lainasta?

 

Asiakaspalvelu auttaa

Säästötili sopii kaikille, mutta mistä säästöille paras säästötili?

Lue lisää blogistamme

Säästötilillämme on markkinoilla korkea 1,05 prosentin korko ja talletussuoja aina 100 000 euroon saakka.

Lue lisää säästötilistä