Insättningsgaranti

Sparkonto

Insättningsgaranti

Svea Bank AB (publ), filial i Finland (Mechelingatan 1A, 00180 Helsingfors, FO-nummer 3237195-7) är en filial till Svea Bank AB (publ) (Evenemangsgatan 31, SE-169 81 Solna, Reg. 556158‑7634) som är registrerat i Sverige.

Vårt sparkonto är godkänt av Riksgälden i Sverige och den omfattas av Sveriges statliga insättningsgaranti. Insättningsgarantin innebär att du som kund har rätt till att dina insättningar ersätts ifall kreditinstitutet försätts i konkurs. Insättningsgarantin garanterar insättningar upp till 100 000 euro per kund.

För insättningsgarantin av insatta medel ansvarar:Riksgälden i Sverige
Insättningsgarantin garanterar:Insättningar och räntan som samlats på dem är skyddat upp till 100 000 euro.
Flera insättningar i samma kreditinstitut:Alla insättningar i Svea Bank AB (publ) och Sveas filialer räknas ihop och den totala ersättningen är 100 000 euro.
Insättningar på ett gemensamt konto:Den maximala ersättningen på 100 000 euro gäller för individuellt för varje insättare.
Ersättningens tid:Den lagstadgade maximala tidsgränsen för utbetalning av erästtningen är från och med det datum då insättningsgarantin trätt i kraft:

7 bankdagar
Ersättningens valuta:Euro
Kontaktuppgifter:Riksgälden i Sverige
Tel: +46 (0) 8 613 5200
Email: ig@riksgalden.se
Nätsida: www.riksgalden.se

Verket för Finansiell Stabilitet
Tel: 0295 253 530
Email: talletussuoja@rvv.fi
Nätsida: http://talletussuoja.fi

Mera information om insättningsgarantin

Riksgälden i Sverige är ansvarar för insättningsgarantin. Mera information om insättningsgarantin hittar du på Sveas
hemsida www.svea.fi och på Riksgäldens sida https://www.riksgalden.se.

 

Uppdaterad 3.1.2022.