Säästötili - tukena ja työkaluna säästämisessä ja sijoittamisessa

Publicerad tiistai 23 heinäkuuta 2019 11.00Säästötilit

Säästäminen ja sijoittaminen kuuluvat kaikille. Säästäminen luo pohjan taloudelliselle hyvinvoinnille – säästäminen ei pelkästään tarjoa turvaa pahan päivän varalle vaan myös mahdollisuuden toteuttaa erilaisia unelmia. Sijoittaminen sen sijaan on toimintaa, jossa aktiivisesti haetaan tuottoa sijoitetulle pääomalle, useimmiten yksityistaloudessa  säästöille. Säästötili sopii loistavasti tueksi kumpaankin toimintaan. Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin miten. 

Säästötilillä tarkoitetaan erityisesti säästämiseen suunniteltua tiliä, jolle maksetaan korkeampaa korkoa kuin käyttötilille. Säästötilejä on erilaisia ja niiden ehdot sekä korot usein vaihtelevat. Säästötiliä valittaessa kannattaa vertailla vaihtoehtoja sekä tarkastaa sopimusehdot. 

Säästötilin käyttäminen on helppoa, sillä voit siirtää rahaa säästötilille niin halutessasi tai automatisoida maksut lähtemään käyttötililtäsi esimerkiksi palkkapäivänä. Svean säästötiliä eivät koske määräaikaistalletuksen ajalliset rajoitukset; säästötililtä voit nostaa rahaa aina tarpeen vaatiessa. Säästötilille säästäminen onkin yksi helpoimmista ja turvallisimmista tavoista aloittaa säästäminen ja sijoittaminen. 

Lisää säästötilistä voit lukea Säästötili tarjoaa korkoa rahoillesi -blogitekstistä. 

Säästötilille voi ja kannattaa säästää säännöllisesti 

Säästämisessä tärkeintä on oikeastaan sen aloittaminen. Säästötilille voi säästää esimerkiksi tiettyä tavoitetta, kuten vaikkapa autoa, asuntoa tai mökin uutta laituria varten. Säästäminen kannattaa myös pidempiaikaisesti ilman varsinaista tavoitetta; säästötilille nimittäin voi siirtää ns. puskurirahastoa pahan päivän varalle. Näin säästössä olevia varoja voi käyttää esimerkiksi yllättävän kulun esiintyessä, ilman että tapahtuneella olisi suurempia vaikutuksia omaan talouteen. 

Moni miettii yleensä, kannattaako säästämisen aloittaminen omalla kohdalla? Vaikka säästösummat olisivat verrattain pieniä, on säännöllisellä säästämisellä mahdollista saada suuriakin summia aikaiseksi – säännöllisen säästäjän nimittäin palkitsee aika ja korkoa korolle -ilmiö. 

Korkoa korolle -ilmiö luo oman vaikutuksensa säästämiseen. Pääomalle kertyneet korot alkavat kasvaa korkoa myös alkuperäisen pääoman lisäksi. Alla on esitetty laskelma korkoa korolle -ilmiön havainnollistamiseksi, jos säästötilin korko on 1 %. 

Säännöllinen säästäminen kuukausittain

Laskelma_Säännöllinen_säästäminen

Kertatalletus säästötilille

Laskelma_kertatalletus

Oheisessa laskelmassa on huomioitu 30 % lähdevero, joka maksetaan säästötilille kertyneestä korosta. Useimmissa netistä löytyvissä säästölaskureissa ja esimerkkilaskelmissa ei olla huomioitu lähdeveroa, joten laskelmat näyttävät virheellisesti korkeampaa tuottoa. 

Korkokertymä (B) kuvastaa tilille kertynyttä korkoa bruttona, eli korkoa kokonaisuudessaan per kuukausi tai vuosi, ennen verojen vähentämistä. Vuosikorkotuotto (N) kuvastaa vuoden aikana tilille kertynyttä korkoa nettona, verojen vähennyksen jälkeen.

Kuten laskelmista voi huomata, säästäminen pidempiaikaisesti ja säännöllisesti korkoa korolle -ilmiön avulla nopeuttaa säästöjen kertymisessä. Säännöllistä säästämistä on hyvä harkita osana muuttuviin elämäntilanteisiin valmistautumista.

Säästötili

Säästötili sijoittamisen tukena - hajauta säästötilin avulla

Sijoittaminen tarkoittaa yleisesti erilaisten rahoitusinstrumenttien ostoa, hallintaa ja myyntiä. Sijoitustoiminnassa tarkoituksena on tehdä tuottoa, joka sijoitusinstrumentin toimintaperiaatteiden mukaan muodostuu sen arvon muutoksista sekä sijoitetulle pääomalle mahdollisesti maksetuista koroista tai osingoista.

Sijoitustoimintaan kuuluvat oleellisena osana riskit. Yksi yleisimmistä tavoista pienentää ja hallita sijoittamiseen liittyviä riskejä on hajauttaminen. Tällä tarkoitetaan sijoitusvarallisuuden jakamista eri sijoitusinstrumentteihin niin ajallisesti kuin maantieteellisesti, minkä avulla pyritään pienentämään yksittäisiin sijoituksiin liittyviä riskejä. 

Säästötili on loistava tuki ja työkalu myös sijoittamisessa – sen avulla voi hajauttaa sijoituksia. Säästötili on riskitön vaihtoehto, sillä säästötilille maksetaan varmaa ja kiinteää korkoa. Näin sijoitusten hajauttaminen on mahdollista turvallisesti. Esimerkiksi Svean säästötilillä ei ole ylimääräisiä kuluja, jolloin tarjottu korko maksetaan täysimääräisenä. 

Säästötili sijoituskohteiden välillä  

Sijoittamiseen kuuluvat olennaisesti myös sijoituskohteiden eli sijoitusinstrumenttien  myynnit. Tällaisessa tilanteessa raha vapautuu käyttöön, mutta sitä ei välttämättä kannata pitää käyttötilillä, jolle ei makseta korkoa. Seuraavaa sopivaa sijoituskohdetta voi joutua odottamaan jonkin aikaa, jolloin säästötiliä voi hyödyntää ns. turvapaikkana rahoille ja samalla huomata niille kertyvän mukavasti korkoa. 

Talletussuoja turvaa säästötilille talletetut rahat aina 100 000 euroon saakka, jos rahoituslaitos tai pankki joutuisi pysyviin maksuvaikeuksiin eli menisi esimerkiksi konkurssiin tai suljettaisiin valvovan viranomaisen päätöksellä. Säästötili on siis turvallinen tallennuspaikka rahoille. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Säästötili tarjoaa korkoa rahoillesi

Säästäminen ja sijoittaminen kiinnostavat yhä useampia. Hyvä niin, sillä taloudellinen turva on yksi elämän tärkeistä asioista. Säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä tuotteita ja palveluita on kuitenkin erilaisia, joten mistä tietää, mikä tukee eri elämänvaiheissa juuri niissä omissa taloudellisissa tavoitteissa? Tässä artikkelissa käymme läpi, mikä on säästötili, mihin säästötilin korko perustuu ja miksi sinunkin kannattaa avata säästötili, jos sitä et ole jo tehnyt. 

Säästötili sopii kaikille, mutta mistä säästöille paras tili?

Säästötilien korot ovat lähiaikoina alentuneet: rahoituslaitosten tarjoamat korot ovat vuodessa laskeneet pahimmassa tapauksessa kokonaisella prosenttiyksiköllä ja useat toimijat tarjoavat tällä hetkellä nollakorkoa. Tähän markkinatilanteeseen tuli huhtikuussa 2019 uusi kilpailija, kun me julkaisimme korkeakorkoisen säästötilin.

Helpota talouden hallintaa järjestelylainan avulla

Velkakierteeseen voi joutua kuka tahansa, mutta onneksi siitä voi myös selvitä. Tässä kirjoituksessa kerromme, mikä on järjestelylaina ja miksi velkaantuneen ihmisen kannattaa harkita kyseisen lainan hakemista.