Sweden
Logga in

Trendbrott - allt färre belånar sina fastigheter

Publicerad tisdag 11 juni 2019 11:53Lån

Under det första kvartalet i år sjönk antalet nya inteckningar i fastigheter med 11 procent jämfört med samma period 2018, meddelar Lantmäteriet. Nyheten kan verka ”torr”, men den kan få stora konsekvenser för svenskarnas bostäder och deras företagande.

En inteckning i en fastighet fungerar som säkerhet för lån i banken. Det är hos Lantmäteriet du ansöker om inteckning. Du kan göra det själv, men vanligen gör banken det åt dig. Beviset på att du har gjort en fastighetsinteckning kallas pantbrev, och det lämnas in till banken som säkerhet på lånet.

Lantmäteriet för statistik över det totala antalet fastighetsinteckningar som finns, samt över nya inteckningar. Och här hände det saker under årets första kvartal.

Fastighetsinteckningar första kvartalet 2019

  • Tillväxttakten mattades av, när det gäller det totala antalet inteckningar
  • Antalet nya inteckningar minskade med 11 procent.

Det innebär ett tydligt trendbrott och tyder på ett ändrat lånebeteende hos svenska bankkunder.

Bolån hos Svea Ekonomi

Henrik Roos
Vi tror att de hårdare amorteringskraven ligger bakom

– Det är i alla fall så vi tolkar statistiken, och vi tror att de hårdare amorteringskraven ligger bakom. Det säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Han menar att innan amorteringskraven infördes, var det vanligt att bostadsköpare tog ut inteckningar för att betala köpeskillingen, och sedan lånade man ytterligare för att göra renoveringar. Nytt kök och nytt badrum ansågs som helt nödvändigt.

– Men i mars 2018 ser det ut som om vi nådde en topp vad gäller den typen av lån. I stället tror vi att bostadsköpare väljer att skjuta på den typen av renoveringar eftersom amorteringskravet blir för högt, säger Henrik Roos.

Tiden när man lånade utan att tänka är förbi, menar han. Och det var ju också vad myndigheterna ville uppnå med de restriktioner som har införts.

Många missar femårsregeln 

En sak som skulle kunna spela in, men som många inte känner till, är att en fastighetsägare inte kan låta värdera sitt hus hur ofta som helst. Exempelvis kan man tidigast genomföra en omfattande bostadsvärdering fem år efter att man köpt bostaden. Därefter går det att göra omfattande bostadsvärderingar vart femte år. Men det finns undantag från den regeln för den som har gjort stora renoveringar som om- eller tillbyggnad. Läs mer om detta på exempelvis www.boupplysningen.se.

Femårsregeln gör att det finns en viss tröghet när det gäller att utnyttja en prisuppgång på fastighetsmarknaden för att ta ut nya inteckningar. Och det senaste året har fastighetspriserna sjunkit på en del håll, vilket kan föra med sig färre nya inteckningar i flera år framöver.

Även företagarna påverkas

Det är inte bara på privatsidan som färre nya inteckningar på fastigheter får konsekvenser. En stor del av företagsfinansieringen har hittills skett genom att banker medgett lån mot att företagaren lämnar in pantbrev på sitt hus som säkerhet. Minskningen av nya inteckningar är ett tecken på att den möjligheten utnyttjas i mindre grad än tidigare.

– Vår senaste undersökning visade tydligt att företagare generellt tycker det är besvärligt att skaffa finansiering. Och under de senaste tolv månaderna har andelen bankfinansiering nästan halverats. Så något har definitivt hänt, säger Daniel Wiberg, chefekonom på Företagarna.

Däremot är han inte säker på orsakssambanden. När det gäller företagandet tror han mindre på hårdare amorteringskrav som orsak till de minskande banklånen, och mer på en allmän oro för konjunkturen.

– För ett år sedan visade vår konjunkturbarometer att företagen hade mycket att göra, och de hade högt ställda förväntningar inför framtiden. Nu konstaterar de att dessa förväntningar inte har infriats, och det skapar en viss oro för att ekonomin håller på att vända nedåt. Då avvaktar de hellre med att ta nya lån, säger han.

Så bokar du smartast din tågresa genom Europa i sommar

Svenskarna har drabbats av tågfnatt, och inte enbart på grund av klimatångest. Flera andra faktorer spelar också in. En är att många helt enkelt har kommit på vilken som är tågets stora fördel på semestern: Man kan hoppa av (nästan) var man vill!

Så påverkas du när kronan faller

Den svenska kronan fortsätter att falla, vilket påverkar svenskarnas plånbok. Här är några viktiga punkter för dig att tänka på.

Varannan svensk stängs ute från bostadsmarknaden

Klimatet på bostadsmarknaden blir allt hårdare och som vanligt är det de unga som får ta största smällen.