Sweden
Logga in

Nu blir det dyrare att leva igen

Publicerad torsdag 23 september 2021 08:00Lån

En av årets gladaste nyheter är att över hälften av alla svenskar har fått bättre ekonomi under pandemin. Den tråkiga baksidan är att det nu kan vara slut på sötebrödsdagarna – mycket i livet blir dyrare. I alla fall på kort sikt.

Inte mindre än 58 procent av svenskarna upplevde att de fick bättre privatekonomi under pandemin – något som är unikt under ett nationellt kristillstånd. Det är bolåneföretaget SBAB som kommit fram till detta, i en undersökning genomförd av Kantar Sifo. Endast 18 procent uppger att deras ekonomi har blivit sämre – troligen till följd av arbetslöshet. 24 procent har inte märkt någon skillnad.

Anledningen till förbättringen är färre jobbresor, lägre konsumtion, färre fritidsresor, färre uteluncher och färre aktiviteter över lag.

Bolån

Men nu blir det ändring på det. Även om ingen räknar med att alla går tillbaka till jobbet på samma sätt som förut, får de flesta ändå högre omkostnader när dagarna på arbetsplatsen blir fler.

Här är några saker som blir dyrare

  • Amorteringarna på bolånen måste återupptas för dem som nappade på erbjudandet att avstå
  • Resor till och från jobbet blir fler
  • Luncher och kaffe intas oftare på stan
  • Kläder – när det inte längre går att jobba i pyjamas varje dag
  • Semesterresorna återupptas
  • Utekvällarna går inte längre att motstå
  • Aktiviteter som varit inställda under pandemin återupptas

Hur blir det med lönerna? Så vida du inte jobbar i ett krisföretag finns ingen stor anledning till oro. Irene Wennemo, chef för Medlingsinstitutet, ser ingen risk att det blir stora generella lönesänkningar till följd av pandemin.

Däremot visar Akavias (fackförbund för bland andra jurister, ekonomer och personalvetare) lönestatistik att ingångslönerna för nyexaminerade akademiker sjunker. Risken är att det tar flera år att komma tillbaka till det normala för dem som tar första steget in på akademikernas arbetsmarknad.

Katarina Lundahl
Pandemin driver på digitaliseringen och efterfrågan på högkvalificerad personal ökar.

I det korta perspektivet kan det ändå bli ett litet avbräck även för andra. Inom Unionen löpte många kollektivavtal ut sista mars 2020, vilket borde ha inneburit löneförhöjningar från 1 april. Men när coronakrisen slog till enades fack och arbetsgivare om att förlänga avtalen och skjuta upp avtalsrörelsen till hösten.

Planen är nu att de nya avtalen ska gälla från 1 november 2021. Några retroaktiva löner blir det kanske inte i år – i så fall endast från 1 oktober, enligt bedömare.

I Unionens tidning Kollega målar chefsekonomen Katarina Lundahl upp en optimistisk bild av pandemins effekter på sikt.

– Det vi ser nu är att företag gör strukturella förändringar och effektiviserar. Pandemin driver på digitaliseringen och påverkar sammansättningen av personalstyrkan, efterfrågan på högkvalificerad personal ökar ännu mer, säger hon.

Källor: Medlingsinstitutet, SBAB, Unionen, Kollega.se, Nordea

Mer intressant läsning

Skärpta riktlinjer kan leda till fler värderingsuppdrag

Den europeiska motsvarigheten till Finansinspektionen, EBA, har nyligen beslutat om skärpta riktlinjer för kreditgivning och övervakning. Nu spår branschen att de nya riktlinjerna skulle kunna leda till ökade intäkter för fastighetsmäklare.

Snåla och slösaktiga - när pengar stjälper vänskap

Är du snål-Ove i kompisgänget? Då riskerar du att förlora en vänskap. Närmare var tionde person har någon gång avslutat en relation med en vän av ekonomiska skäl. Vanligaste anledningen uppges vara att vännen varit för snål. I kärleksrelationer tycks dock inte privatekonomin vara en lika vanlig källa till uppbrott. Endast två procent uppger att de avslutat en romantisk relation av ekonomiska skäl.

Tilläggslån utan att behöva flytta hela bolånet till ny bank

Många som behöver utöka sitt bolån får nej av storbanken. Då är nischbanken en möjlighet, men ofta kräver den nya banken att du flyttar över hela ditt bolån dit. Det skulle innebära en betydligt högre månadskostnad. Men det finns andra lösningar.