Sweden
Logga in

Stör jag kundrelationen när jag skickar påminnelse?

Publicerad torsdag 24 september 2015 03:23Fakturering

Konsten att behålla kunderna utan att låta sig utnyttjas.

Många företagare tycker att det är obehagligt att påminna sina kunder om att de inte har fullföljt sin del av affären nämligen att betala inom den tid som var överenskommet. För varje dag som löper utan att du fått betalt förlorar du pengar och affären blir i takt med tiden allt sämre för din del. Om ditt företag omsätter 100 MSEK kostar varje dag dig sammantaget  60 000 SEK vid kalkylränta 15 procent.

Dessutom ökar bevisligen risken för utebliven betalning (konkurs) och/eller reklamationer (ofta konstruerade) ju äldre fordran blir. Hur bör då påminnelse utformas? Vad är syftet med påminnelsen? När ska man skicka en påminnelse och hur många ska man skicka?  Frågorna kan vara många och för att kunna svara på dem tittar vi först på:

Varför betalar inte kunderna inom överenskommen tid?

När man skall lägga upp sin ”inkasseringsstrategi” är det viktigt att ställa sig frågan – varför håller inte mina kunder ingånget avtal? (dvs varför betalar de inte i rätt tid?)

De vanligaste orsakerna till betalningsförsening brukar vara;

  • Reklamationer – ofta tyvärr påhittade, och uppfinningsrikedomen kan vara stor
  • Otydliga avtalsvillkor – t ex var och hur ska betalning ske
  • Pengar sägs vara på väg
  • Ont om likvida medel
  • Kunden optimerar sin egen lönsamhet (Cash Management) genom att betala så sent som möjligt och det har ju gått förut

Så förstärks betalningsviljan

Syftet med påminnelsen är att se till att förstärka kundens vilja att fullfölja sin del av avtalet m a o betala per omgående eftersom den överenskomna betalningstiden redan förbrukats. Då måste utformningen av texten i påminnelsen få kunden att inse nödvändigheten i att hen ska prioritera betalning av just din faktura före alla andras (hen har kanske ont om likvida medel) eftersom konsekvenserna blir mest kännbara av att ignorera ditt brev (ditt företag tar ju ut full kostnadsersättning och talar i klarspråk vad som händer om kunden inte hör av sig eller betalar).

Ju snabbare efter fakturans förfallodag du skickar påminnelsen desto snabbare får du besked om eventuella s.k. ”betalningsförseningsorsaker” (se punktlistan) ) och det är ju jätteviktigt för då kan du snabbt åtgärda eventuella fel eller missförstånd och kunden kan betala. Hur snabbt efter fakturans förfallodag påminnelsen bör skickas beror naturligtvis på typ av kund och vilken kredittid du lämnat. För snabbt innebär förmodligen en massa onödig irritation och extra arbete. Men säg normalt inte snabbare än 4 -5 dagar efter förfallodagen och inte senare än efter än 10-11 dagar.

Vänj inte kunden att läsa påminnelser

Fortfarande ser man företagare skicka upp till 3-4 påminnelser kanske i förhoppning om att kunderna skall uppskatta att man inte skickar dem på inkasso. Vad man egentligen gör är att man vänjer kunden vid att betalningspåminnelser är en naturlig del i den affärsuppgörelse man har och konsekvensen blir då att kunden tror att du ändå inte förväntar dig betalning förrän efter 4:e påminnelsen. Kunden tror kanske också att du förmodligen tagit extra betalt redan i prissättningen för att täcka ytterligare kostnader för påminnelsehanteringen. Använder du dessutom förtryckta påminnelseblanketter med texten ”1 (4)” ja då är det rena inbjudan till en lång och härligt utsträckt kredittid för din kund.

Kostnader

Du har rätt enligt lag att ta ut en påminnelseavgift om f n 60 kronor om du informerat/överenskommet om det med kunden senast i samband med skuldens tillkomst. Du har bara rätt att ta ut en (1) påminnelseavgift för en och samma faktura. Så redan i lagstiftningen har du rekommendationen att bara skicka en (1) påminnelse. För svenska kunder kunder ska sägas – för när du exporterar får du så klart anpassa dig efter respektive lands kutym och villkor.

Måste man skicka en påminnelse?


Nej, det finns inget i lag som säger att du måste skicka en påminnelse innan du skickar din kund på inkasso. Många anser att det tillhör god kreditsed att skicka påminnelse men du är alltså inte tvungen att göra det.

Jag hoppas att rädslan för att påminna sina kunder om betalning är på väg bort, det är klart att man ska vara rädd om sina kundrelationer men man ska inte heller låta sig utnyttjas av företag som inte håller avtalsvillkor. Ni är ju faktiskt två parter i avtalet.

Mer intressant läsning

Ordern - en viktig del i din leverans

Otydliga offerter och bristande orderrutiner kan bli en dyr affär som dina säljare får jobba hårt för att täcka.

Räkna ut din verkliga kredittid

Svårt att få betalt? Du kanske ger dina kunder längre kredittider än du tror. Här är formlerna som hjälper dig att få kontroll.

Nordic Brass frigör kapital med reskontran som säkerhet

Nordens enda mässingsbruk i Gusum, Östergötland må ha rötterna i 1600-talet men när det gäller affärerna är siktet definitivt inställt på framtiden.