Sweden
Logga in

Nordic Brass frigör kapital med reskontran som säkerhet

Publicerad söndag 12 april 2015 09:11Finansiering

Nordens enda mässingsbruk i Gusum, Östergötland må ha rötterna i 1600-talet men när det gäller affärerna är siktet definitivt inställt på framtiden.

– Vi omsätter nära en miljard om året och just nu ligger fokus på expansion i Europa, berättar finanschef Percy Axelsson på Nordic Brass.

Men verksamheten har inte alltid skimrat. Genom åren har det handlat om krävande sammanslagningar i branschen, ökad global konkurrens och som en finansiell utmaning i vardagen ligger en kapitalbindning som ofta är påfrestande lång.

– Det skrot vi köper in för förädling måste betalas tämligen omgående men betalningen för sålda produkter kan dröja i 60 dagar och ibland ännu längre. Ett glapp i tid som ställer särskilt höga krav på en smart rörelsefinansiering.

"Jämfört med den bank vi arbetade med tidigare har Svea Ekonomi en helt annan smidighet och inblick i processen."

– Jämfört med den bank vi arbetade med tidigare har Svea Ekonomi en helt annan smidighet och en helt annan inblick i processen. De ser vårt problem och har tagit fram ett upplägg där bägge parter kan känna sig trygga.

En förutsättning för just den här factoring-lösningen är en hög generell tillit när det gäller värdering av Nordic Brass fakturor. Detta i skarp kontrast till bankens ständiga prövningar, maxgränser och skepsis till enskilda kunder.

– Under semestermånaden är vi extra sårbara med lite utfakturering och behov av ett stort lager för en flygande start i augusti, fortsätter Percy Axelsson. Här ser Svea Ekonomi lagret som en säkerhet och vi får god hjälp att hålla en hög likviditet.

– Jag vill också passa på att lyfta fram det personliga i vår närmast dagliga relation. Våra två kontaktpersoner Margareta och Jan-Erik har full inblick i vår verksamhet vilket bidragit till att vi i så hög grad litar på varandra.

Samarbetet mellan Nordic Brass och Svea Ekonomi har pågått sedan 2011 och handlar förstås om mer än pengar.

– På sista raden handlar en bra affärsrelation om respekt och förtroende. Något vi verkligen känner när vi tack vare Svea Ekonomi nu har möjlighet att utöka vår nordiska hemmabas till en större, europeisk marknad.

Nordic Brass webbplats

Factoring - läs mer om hur du kan frigöra kapital med din reskontra som säkerhet

Mer intressant läsning

DirektPress säkerställer likviditeten med factoring

Tretton nya tidningar på tre veckor i januari 2015. Factoring hjälper DirektPress växa så tryckpressarna glöder.

Ordern - en viktig del i din leverans

Otydliga offerter och bristande orderrutiner kan bli en dyr affär som dina säljare får jobba hårt för att täcka.

6 sorters finansiering som hjälper dig att behålla ett bra kassaflöde

Även företagare kan få lite skralt i kassan i perioder och kanske behöver lite extra tillskott. Vi reder ut begreppen kring många av de finansieringslösningar som finns på marknaden idag.