Sweden
Logga in

Skattenyheter för företagare

Publicerad torsdag 17 december 2020 08:00Fakturering

Det ser ut att bli några goda nyheter inför 2021 för företagen och företagarna. I budgetpropositionen föreslås bland annat sänkt företagsbeskattning, sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, förlängd expertskatt samt utökat växa-stöd. Här är några av de viktigaste förslagen.

Billigare anställa unga

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 19 och 23 år införs nästa år. Avgiften sänks till 19,76 procent, vilket är en sänkning med 11,66 procent. Nedsättningen föreslås gälla för den del av lönen som ligger under 25 000 kronor per månad. Sänkningen träder i kraft den 1 april 2021 och gäller till den 31 mars 2023.

Expertskatten förlängs

Utländska experter, forskare och nyckelpersoner kan i dag få skattelättnad under som längst de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. Denna tidsgräns kommer att förlängas till högst fem år, räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller för vistelser som påbörjats efter den 31 maj 2020.

Billigare satsa på FoU

I dag betalar företag lägre arbetsgivar- och löneavgifter när man anställer personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU. Nu föreslår regeringen att det ska räcka om personen arbetar med FoU minst hälften av arbetstiden, jämfört med dagens krav på tre fjärdedelar. Samtidigt höjs maxbeloppet för nedsättningen från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

Utökat växa-stöd

Ensamföretagare som anställer sin första medarbetare har i dag rätt till så kallat växa-stöd. Nu ska stödet utökas till att även omfatta anställd nummer två. Nedsättning ska ges till företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt till företag med en anställd och som anställer ytterligare en person och ska gälla för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Sänkt företagsbeskattning genom skattereduktion vid inventarieköp

Regeringen föreslår en skattereduktion för företag som gör investeringar i inventarier 2021. Skattereduktionen ska gälla för maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Skattereduktionen blir 3,9 procent av anskaffningsvärdet och kravet är att inventarierna behålls under en viss tid.

Mer intressant läsning

Hjälp oss att dela ordet, stöd Barncancerfonden

Barn och cancer hör inte ihop. Cancer är en grym sjukdom som slår sönder familjer. Tack och lov går forskningen framåt, idag överlever 85 procent av alla barn i Sverige som drabbas av cancer. Barncancerfondens uppdrag är glasklart - att utrota barncancer.

Uppdrag medmänsklighet

Tusentals människor befinner sig i dag i hemlöshet eller andra typer av social utsatthet i Sverige. Coronapandemin har inte gjort deras situation lättare. Vi möter Stina Kelly von Essen på Stockholms Stadsmission för ett samtal om hur vi tillsammans skapar ett mänskligare samhälle.

Så hanterar du sena betalningar i pandemitider

Hur kan företag bäst hantera sena betalningar under den pågående pandemin? Den frågan diskuteras i ett webbinarium arrangerat av Svea. Fredrik Engström, ordförande i Svensk Inkasso, och Anna Strömberg, inkassochef på Svea Inkasso, ger sina bästa råd.