Sweden
Logga in

Så hanterar du sena betalningar i pandemitider

Publicerad torsdag 10 december 2020 10:47Inkasso

Hur kan företag bäst hantera sena betalningar under den pågående pandemin? Den frågan diskuteras i ett webbinarium arrangerat av Svea. Fredrik Engström, ordförande i Svensk Inkasso, och Anna Strömberg, inkassochef på Svea Inkasso, ger sina bästa råd.

Båda experterna konstaterar att så här långt har antalet inkassoärenden inte ökat. Privatpersoner klarar att betala sina fakturor, trots de oroliga tiderna. Samtidigt varnade båda för att hushållens betalningsförmåga är på väg nedåt.

– Det finns fördröjningseffekter som gör att vi inte har sett hur det blir ännu, säger Fredrik Engström.
Han tror att effekterna blir mer märkbara under början av nästa år när statens stödåtgärder börjar klinga av och arbetslösheten stiger. En ökning av inkassokraven väntas därför under 2021, och alltfler kommer att begära anstånd och be om hjälp med att dela upp sina betalningar.

Sveas inkassochef Anna Strömberg poängterar vikten av att företag utvecklar strategier och rutiner för att hantera detta. Ett sätt hon rekommenderar är att kategorisera sina kunder. Det betyder att man väljer åtgärder utifrån kundens betalningshistorik, ofta de senaste 12 månaderna. Då kan man vara mer generös med anstånd och avbetalningsplaner för sådana kunder där det är tydligt att det är pandemin som har påverkat betalningsförmågan.

– Däremot bör man se upp med kunder som satt i system att vara sena med betalningar, pandemi eller inte. De bör få sedvanligt krav direkt, säger Anna Strömberg.

Både Fredrik Engström och Anna Strömberg betonar inkassoverksamhetens viktiga roll i samhället. Näringslivet är beroende av att få betalt för sina fordringar. Men när många har eller är på väg in i stor kris måste inkassoföretagen hjälpa till att väga intressena mot varandra.

Fredrik Engström
Det finns fördröjningseffekter som gör att vi inte har sett hur det blir ännu

– Inkassobranschen har antagit särskilda etiska riktlinjer under pandemin. Ett råd: Var lite mer generös med avbetalningsplaner och ackordsuppgörelser om din kund har drabbats av pandemin. Var försiktig med att mäta ut fastigheter eller vräka någon om det är möjligt. Välj rätt indrivningsåtgärd, så att du inte välter dem som har det tillfälligt svårt, säger Fredrik Engström.

Han får medhåll av Anna Strömberg som betonar att indrivningen bör ske på ett sätt som gör det möjligt för kunden att betala och att betalningssäkra kunder som har tillfälliga betalningsproblem måste få hjälp. Genom att kategorisera kunderna, det vill säga dela in dem i olika grupper, blir det lättare att identifiera vilka åtgärder som ska sättas in. Har du som företagare inte tid eller möjlighet att göra detta, kan företag som Svea hjälpa till med det.

I lagen står att du har rätt att ta ut max 60 kronor i påminnelseavgift och 180 kronor i inkassoavgift. Observera att du senast vid avtalstillfället måste ha avtalat om att ta ut påminnelseavgift vid försenad betalning. Vill du även kräva dröjsmålsränta (referensränta + 8 procentenheter), måste detta framgå senast av fakturan och om du vill ta ut en dröjsmålsränta som är högre än räntelagens referensränta med tillägg av 8 procentenheter så måste även det avtalas senast vid avtalstillfället. Det är med andra ord för sent att lägga till på fakturan att du kommer debitera påminnelseavgift eller att du kommer debitera ränta som är högre än vad räntelagen föreskriver, vid försenad betalning.

När det gäller näringsidkare kan du ta ut en förseningsersättning på 450 kronor redan dagen efter att fakturan förfallit. I den ingår påminnelseavgift, inkassoavgift samt kostnaden för att lägga upp en avbetalningsplan.

Anna Strömberg
Vänta inte med att kontakta inkassobolaget om du får svårt att betala dina fakturor.

Men just i dessa tider kan det vara idé att som första åtgärd skicka det som Anna Strömberg kallar relationsbyggande påminnelsebrev. En vänlig första påminnelse, helt utan påminnelseavgift. Först andra gången en kund får en betalningspåminnelse inom en viss period påförs en avgift.

Personer och företag som upplever att de har fått svårare att betala sina fakturor får rådet att ta tag i problemet så fort som möjligt. Väntar man finns risken att man bygger upp ett skuldberg.

– Det viktigaste du kan göra är att kontakta inkassoföretaget för att diskutera vad som har hänt och hitta en lösning, säger Anna Strömberg.

Företagare är bra på snabba förändringar

Hur ska en företagare tänka när världen är upp och ner? Fokusera på det som verkar fungera. Det rådet ger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Fem heta e‑handelstrender 2021

Snart kommer du inte bara att köpa din nya e‑scooter under liveströmmade event där försäljaren visar exakt hur den fungerar. Du kommer även att vilja försäkra dig om att de anställda på lagret som ska packa din vara har goda sociala villkor. Svea Ekonomis e‑handelsexperter Emma Lindgren och Thomas Svensson presenterar här de fem hetaste trenderna att hålla koll på inför 2021.

Skattefria beloppet för julgåvor höjs

Funderar du på hur du ska visa uppskattning för dina hårt arbetande anställda? Kanske har arbetsbelastningen varit extra tuff på grund av pandemin.