Sweden
Logga in

Möjligheten till anstånd med skatten förlängs

Publicerad tisdag, 15 mars 2022 08:00Inkasso

Sedan den 7 mars är det möjligt att få ytterligare anstånd med inbetalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms till Skatteverket. Det gäller företag som fått problem på grund av pandemin.

Syftet är att hjälpa företag som under pandemin fått försämrad likviditet, men som ändå är livskraftiga. Företag som betalar in preliminärskatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms varje månad eller kvartal kan få anstånd till den 12 februari 2023. Den bortre tidsgränsen för anstånd med helårsmoms flyttas ända till den 17 januari 2024. Det går också att få anstånd retroaktivt. Beviljas det, skickar Skatteverket tillbaka pengar som redan har betalats in.

Det innebär att om man har haft ett tillfälligt anstånd i maxtiden 24 månader, har man rätt att söka ytterligare anstånd i 36 månader kombinerat med en avbetalningsplan – förutsatt att företaget inte har kommit på obestånd under tiden och att avbetalningsplanen hålls. Annars kan Skatteverket avsluta anståndet i förtid. I så fall ska hela beloppet betalas tillbaka.

Möjligheten till anstånd gäller alla företag, såväl aktiebolag som handelsbolag och enskilda firmor. Den fråga som många ställer sig är om man måste bevisa att det är just pandemin som orsakat problemen för att man ska få anståndet? Så här svarar Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket:

Eva Bodén
Förutsättningen för ett anstånd är att företaget är livskraftigt i grunden och inte hade problem före pandemin.

– Förutsättningen är att företaget är livskraftigt i grunden, det vill säga inte hade problem med likviditeten före pandemin. Om svårigheterna har inträffat under pandemin, antar vi att det är den som har orsakat dem.

Vad händer om företaget efter anståndstiden ändå inte kan betala skatter och avgifter?

– Man har en avbetalningsplan under tiden som anståndet löper. Kan man inte hålla den, kommer vi att lämna över ärendet till Kronofogden precis som vanligt.

Sveas expert Gillis Wener får en del samtal från Sveas kunder. De uppskattar givetvis att kunna få anstånd, men är ändå oroliga:

Gillis Wener
Företagarna är ofta oroliga för hur de ska klara av likviditeten under anståndsperioden och när anståndet förfaller.

– Vi för dialog med flera företag som har anstånd sedan tidigare, och nu även sökt anstånd i ytterligare ett eller två år. Företagarna är ofta oroliga för hur de ska klara av likviditeten under anståndsperioden och när anståndet förfaller. De frågar efter information om hur Svea skulle kunna hjälpa till med finansiering.

Enligt Eva Bodén är det viktigt för företagen, särskilt styrelser och andra som har företrädaransvar, att hålla koll på att det egna kapitalet inte understiger 50 procent av aktiekapitalet – i så fall måste en kontrollbalansräkning upprättas.

– Först beslöts om ett anstånd på ett år, sedan två och nu tre år. Det gör att det kan vara knepigt att hålla reda på hur stora skulder företaget har till Skatteverket, varnar hon.

Det är inte helt gratis att få anståndet. Staten tar ut en så kallad anståndsränta på årsbasis som är 1,25 procent av den summa man fått anstånd med. Till det kommer en avgift på 0,2 procent av beloppet – men med tanke på alla ändringar kan det vara svårt att räkna ut den exakt.

– Om man räknar med en avgift på 0,1 procent per månad på hela beloppet brukar det stämma bra, säger Eva Bodén.

Den företagare som vill ansöka om anståndet kan göra det på Skatteverkets hemsida.

 

Bilden på Eva Bodén är tagen av fotograf Jeanette Andersson.

Mer intressant läsning

Hur bokför jag ett företagslån?

Precis som andra affärshändelser ska ett företagslån bokföras och då finns några saker att tänka på. Till exempel avgör lånets löptid hur skulden ska bokföras. Här kommer några tips.

Ny lag för betaltider stort steg framåt

Från 1 mars måste företag med fler än 250 anställda rapportera sina betalningstider till Bolagsverket. Många små och medelstora företag välkomnar den nya lagen. 

Så blir du en framgångsrik företagsledare

Låt anställda göra det de är bra på, då tar du fram det bästa ur dem. Och fokusera på problemen ibland, sök inte bara lösningar. Det är två råd från de framgångsrika företagsledarna, Camilla Bergman, vd för Breakit, och Pernilla Ramslöv, vd för NOX Consulting.