Sweden
Logga in

Ny rekonstruktionslag ska leda till färre konkurser

Publicerad onsdag, 16 mars 2022 15:00Inkasso

Det blir stora förändringar när det gäller hur företag med problem ska kunna rekonstrueras. I alla fall om rekonstruktionsutredningens förslag antas av Riksdagen. En ny lag kan vara på plats redan i sommar.

För företag som står på randen till konkurs finns ibland en räddning: Rekonstruktion. Men i realiteten är det inte tillräckligt många rekonstruktioner som lyckas. För att rädda fler företag och fler jobb behöver en hel del kring rekonstruktionerna ändras, enligt utredningen ”Andra chans för krisande företag – en ny lag om företagsrekonstruktion”. Den överlämnades till justitieminister Morgan Johansson den 3 mars 2021, och den nya lagen föreslås träda i kraft redan 1 juli 2022. Tanken är att de bolag som rekonstrueras ska kunna få hjälp tidigare i processen.

En av experterna i utredningen har varit Louise Sjödahl, jurist på Ackordscentralen i Stockholm. Hon förklarar närmare vad det handlar om:

– Lagförslaget har kommit till efter krav från EU. Avsikten är att EU:s alla medlemsländer ska ha liknande rekonstruktionsregler, eftersom många företag gör affärer med EU-länder. Förlagan är den amerikanska chapter 11, som skyddar företag från konkurs. Många av våra förslag tillämpas redan i andra länder och fungerar bra, säger Louise Sjödahl.

Fler intressenter kommer att beröras

En av de viktigaste förändringarna är att många fler intressenter ska beröras av rekonstruktionen. Inte bara vissa fordringsägare, utan även exempelvis delägare och banken. En nyhet är att den som har fordringar på det krisande företaget ska kunna få betalt i aktier.

– Det passar inte alla, men en del fordringsägare kan vara intresserade, säger Louise Sjödahl.

Generellt går utredningsförslagen ut på att man nu ska kunna fastställa en rekonstruktionsplan i sin helhet och att bolagets hela skuldmassa hanteras i samband med rekonstruktionen. Alla berörda parter får rösta om planen, och om tillräckligt många accepterar villkoren fastställs den av tingsrätten. Planen gäller under viss tid även efter förfarandet. Det innebär att vissa rekonstruktionsåtgärder kommer ske även efter att det formella rekonstruktionsförfarandet avslutats. Förslaget innebär bland annat att fordringsägarna kan få del av företagets framtida vinstmedel.

Inte bara ekonomiska åtgärder i förslaget

Planen kan även innehålla andra åtgärder än rent ekonomiska för att rädda företaget. Det kan exempelvis ställas krav på att vd eller styrelse byts ut, att den del av företaget som blöder läggs ner eller att en verksamhetsgren säljs.

Louise Sjödahl
Det är viktigt att ta hjälp tidigt så att så mycket som möjligt kan räddas.

För att det ska vara meningsfullt är det viktigt att rekonstruktören och fordringsägarna verkligen tror att företaget går att rädda. Det innebär att det enligt det nya förslaget ställs högre krav på ansökan.

– I dag är det lätt att ansöka om rekonstruktion, kanske lite för lätt. Vi föreslår skärpta krav, till exempel att bolaget måste ha ordnad bokföring. Det är inte ett krav i dag, även om många rekonstruktörer givetvis alltid har levt efter det. En annan förändring är att åtminstone de större fordringsägarna bör kontaktas inför en ansökan.

Kompetenskraven för rekonstruktörer skärps

Den som följer affärspressen har säkert läst att det förekommit kritik mot vissa företagsrekonstruktörer på senare tid. I utredningen föreslås en skärpning av kompetenskraven. Till skillnad från i dag ska bara konkursförvaltare kunna utses till rekonstruktörer. Utredningen föreslår även regler om att rekonstruktörer ska ställas under tillsyn och bli föremål för skadeståndsansvar. Ett annat förslag är att det inrättas en nationell rådgivningstjänst dit företag kan vända sig.

– Det är viktigt att företaget tar hjälp tidigt så att så mycket värden som möjligt kan räddas. Förslaget innebär att det görs ett helomtag av rekonstruktionsförfarandet och att hela systemet blir mer flexibelt. Rekonstruktionsåtgärderna anpassas till företagets behov och bidrar till att det blir livskraftigt. I förlängningen förväntas det leda till färre konkurser, säger Louise Sjödahl.

Utredningens förslag har tagits emot väl av remissinstanserna och en proposition väntas redan under mars eller april.

Utredningsförslag i korthet

  • En ny rekonstruktionslag införs från den 1 juli 2022
  • Skuldavskrivningar och andra åtgärder ska kunna fastställas i en rekonstruktionsplan med bindande verkan
  • En nationell rådgivningstjänst för företag i kris inrättas
  • Nya regler om gäldenärens rådighet och avtal under en företagsrekonstruktion införs
  • Skärpta krav på rekonstruktörer införs, liksom en ny tillsynsmyndighet
  • De domstolar som handlägger företagsrekonstruktioner ska bli färre och mer specialiserade

Mer intressant läsning

Cykeln räddningen när bränslepriset skjuter i höjden

Drivmedelspriserna har chockhöjts. Den billiga cykeln är åter räddningen för många. Sedan första januari i år kan du dessutom få en skattelättnad på förmånscykel av din arbetsgivare. Ett sätt att spara på dina egna utgifter och dessutom ett plus för både kropp och själ.

Möjligheten till anstånd med skatten förlängs

Sedan den 7 mars är det möjligt att få ytterligare anstånd med inbetalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms till Skatteverket. Det gäller företag som fått problem på grund av pandemin.

Hur bokför jag ett företagslån?

Precis som andra affärshändelser ska ett företagslån bokföras och då finns några saker att tänka på. Till exempel avgör lånets löptid hur skulden ska bokföras. Här kommer några tips.